Jaká legislativní úprava nejvíce snižuje důchod? Vysoký důchodový věk

26.06.2015 | Petr Gola | Finanční plán

V posledních letech proběhlo v oblasti důchodů k řadě významným změnám. Proč má většina občanů nižší státní důchod než by tomu bylo v minulosti? A proč bude tento trend nadále pokračovat? Protože se neustále prodlužuje řádný důchodový věk a čím dál více občanů odchází do finančně nevýhodného předčasného důchodu.

img_172.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Přestože se významným způsobem změnily jednotlivé parametry pro výpočet státního důchodu, tak pro mnoho občanů je hlavní negativní změnou s ohledem na měsíční výši jejich státního důchodu neustále prodlužování důchodového věku. Do řádného důchodu lze v současnosti odejít o několik let později než tomu bylo v minulosti. Dnešní čtyřicátníci odejdou do důchodu ještě později. Důchodový věk se každoročně postupně prodlužuje.

  • Např. všichni občané narození v roce 1977 mají důchodový věk 67 let. U žen se již nezohledňuje počet vychovaných dětí.

 

Pracovat až do řádného důchodového věku mnohdy nejde

Každoročně stoupá počet občanů, kteří nemohou pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. Drobné zdravotní problémy, vyčerpávající práce v předdůchodovém věku nebo nemožnost nalezení pracovního uplatnění v předdůchodovém věku, to jsou důvody, proč mnozí občané odchází částečně nedobrovolně do předčasného důchodu. Pracovat až do řádného důchodového věku zkrátka nemohou. Předčasný důchod je přitom finančně nevýhodný.

  • Např. při odchodu do předčasného důchodu o 3 roky dříve před dosažením řádného důchodového věku je potřeba počítat s měsíčním důchodem nižším cca o 25 % oproti řádnému starobnímu důchodu.

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Občané mající důchodový věk vyšší než 63 let mohou potom odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Při brzkém odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s citelným krácením státního důchodu. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení státního důchodu.

 

Jak stoupá počet vyplácených předčasných důchodů?

V přiložené tabulce máme uveden počet vyplácených řádných starobních důchodů a počet vyplácených předčasných důchodů v minulých letech. U roku 2015 jsou uvedeny údaje k 31. 3. 2015.  Jak je názorně z přiložené tabulky vidět, tak počet vyplácených předčasných důchodů se v posledních letech výrazně zvýšil. V roce 2004 činily vyplácené předčasné důchody 17,0 % z vyplácených řádných starobních důchodů a předčasných důchodů dohromady. Ke konci března letošního roku je to již dokonce 29,9 %.

 

Rok

Počet vyplácených

řádných důchodů

Počet vyplácených

předčasných důchodů

Řádné a předčasné důchody celkem

Podíl vyplácených

předčasných důchodů

2015

1 167 569

498 493

1 666 062

29,9 %

2013

1 169 260

477 278

1 646 538

29,0 %

2010

1 188 069

379 387

1 567 456

24,2 %

2007

1 147 719

291 181

1 438 900

20,2 %

2004

1 117 180

228 920

1 346 100

17,0 %

Pramen: Důchodová statistika ČSSZ v příslušných letech

 

Předčasných důchodců bude přibývat

Během prvních tří měsíců letošního roku odešlo do řádného starobního důchodu 14 231 lidí, do předčasného důchodu potom 7 975 lidí. Celkem tedy 36 % žádostí o důchod v letošním roce byly žádosti o předčasný důchod. Průměrný předčasný důchod přiznaný v roce 2015 je přitom nižší o 17,3 % proti řádnému starobnímu důchodu. V budoucnu bude průměrný předčasný důchod ještě citelně nižší než řádný starobní důchod, neboť bude možné odejít do předčasného důchodu až o 5 let dříve. Týká se občanů mající důchodový věk 65 let a více, kteří budou moci odejít do předčasného důchodu v 60 letech.

 

Přizpůsobujme plánování předčasnému důchodu

Investování na penzi by mělo hrát významnou roli ve finančním plánování každé zodpovědné rodiny. Vzhledem k neustále prodlužujícímu důchodovému věku je přitom vhodné počítat s tím, že bude nutné odejít do finančně nevýhodného předčasného důchodu. Pracovat až do řádného důchodového věku nad 67 let nebude moci rozhodně každý. Z důvodu velkého krácení za předčasnost je průměrný předčasný důchod nízký. Např. ke konci roku 2014 byl průměrný předčasný důchod žen jen ve výši 9 124 Kč, přičemž jsou do této částky zahrnuty i méně krácené předčasné důchody např. jeden rok před odchodem do předčasného důchodu. Vlastní spoření a investování na důchod je velmi důležité i z důvodu velké pravděpodobnosti čerpání finančně nevýhodného předčasného důchodu.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz