Jaké daně platíme?

Všichni chceme platit co nejnižší daně, protože potom můžeme volně disponovat s vyšším příjmem. Správnou daňovou optimalizací máme více prostředků pro naše soukromé výdaje a investice.

img_006.jpg

Na první pohled to vypadá, že daňové zatížení v Česku je nízké. Důvodem je při mezinárodním srovnání nízká sazba daně z příjmu fyzických osob (15 %) a sazba daně z příjmu právnických osob (19 %). Ve skutečnosti je však daňové zatížení v Česku dokonce mírně nadprůměrné a dosahuje 37 % k HDP.

Např. na Slovensku nebo Irsku dosahuje daňové zatížení 30 %, naproti tomu v Dánsku, Švédsku a Belgii přes 45 % k HDP. Ve vyspělých mimoevropských zemích světa (Kanadě, USA, Koreji či Mexiku) je daňové zatížení nižší. V Česku jsou totiž vysoké odvody na sociálním a zdravotním pojištění, DPH nebo spotřební daně.

Nutno poznamenat, že daňová povinnost každého z nás je jiná. Jiné daňové povinnosti mají zaměstnanci, jiné OSVČ. Osoby samostatně výdělečně činné si mohou např. při platbě sociálního pojištění samy určit vyměřovací základ a platit minimální důchodové pojištění. V tomto případě mají více peněz na vlastní investice na důchod. Dále velmi záleží, jak dokážeme svoji daňovou povinnost optimalizovat. 

Které daně nemusíme platit?

Zatímco některým povinným daním a odvodům se nevyhneme, některé daně platit nemusíme. Jedná se především o vysoké spotřební daně. Nekouřením, omezením konzumace alkoholických nápojů a volbou auta s nízkou spotřebou nafty (u nafty je nižší zdanění než u benzínu) budeme platit minimální spotřební daně a DPH u těchto produktů.

  • Celkové zdanění u krabičky cigaret dosahuje u levnějších cigaret téměř 80 %, u dražších přes 70 %. Spotřební daň na jednu cigaretu činí 2,01 Kč. Když tedy krabička cigaret (20 ks) stojí 72 Kč, tak spotřební daň dosahuje 40,20 Kč. Daň z přidané hodnoty je 12 Kč. Zdanění krabičky cigaret dosahuje 52,20 Kč a samotná cena cigaret 19,80 Kč. Zdanění se podílí na konečné ceně cigaret v našem ukázkovém příkladu ze 72,5 %.
  • Zdanění nafty je nižší než benzínu. Nákupem úsporného dieselového motoru tedy budeme při nákupu pohonných hmot platit nižší daně. Aktuální průměrná cena benzínu je cca. 34,20 Kč za litr. Aktuální průměrná cena nafty je cca. 33,30 Kč za litr. Spotřební daň z litru benzínu je 12,84 Kč a DPH 5,70 Kč, celkem tedy 18,54 Kč (souhrnné zdanění 54,2 %). Spotřební daň z litru nafty je 10,95 Kč a DPH 5,55 Kč, celkem tedy 16,50 Kč (souhrnné zdanění 49,5 %). Při tankování nafty odvedeme tedy do státní pokladny na dani o 2 Kč méně z každého litru.

Poměrně vysoké spotřební daně jsou rovněž u tvrdého alkoholu, vína či piva. Pro naše zdraví i daňovou povinnost je tedy lepší popíjet kvalitní alkoholické nápoje, ale méně často.

Neprodávejme předčasně

V některých případech (prodej nemovitosti, auta nebo cenných papírů) záleží, zda budeme danit náš příjem z prodeje, na zákonných okolnostech. Především při prodeji nemovitosti můžeme zbytečně platit daň z příjmu z inkasované částky. Proto neprodávejme nemovitosti předčasně, zbytečně si tak snižujeme čistý „zisk“ z prodeje.

Aby se neplatila daň z příjmu z prodávané nemovitosti, tak je nutné, aby prodávající měl v uvedené nemovitosti bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem. V případě použití inkasovaných peněz na uspokojení bytové výstavby, nemusí být tato podmínka splněna.

Jestliže neměl prodávající v dané nemovitosti bydliště, tak nebude platit daň z příjmu z prodané nemovitosti, když vlastnil prodanou nemovitost nejméně pět let před jejím prodejem. U družstevního bytu se daň z příjmu fyzických osob neplatí, jestlžie přesahuje doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem dobu pěti let. Při prodeji auta se neplatí z inkasové částky daň z příjmu, když doba mezi nabytím auta a jeho prodejem přesáhne dobu jednoho roku. U cenných papírů je nutné, aby mezi nabytím a převodem cenných papírů uplynula doba šesti měsíců.

Využívejme všechny daňové slevy

Někteří občané odvádí na dani z příjmu fyzických osob zbytečně více, protože nevyužívají všech možností, jak si snížit výslednou daň nebo daňový základ.

  • V § 35b zákona o dani z příjmu jsou uvedeny všechny slevy na dani, které můžeme uplatnit buď v daňovém přiznání, pokud ho podáváme, nebo v ročním zúčtování, které provádí zaměstnavatel. Mimo základní slevu na poplatníka (23 640 Kč) lze dále využít při splnění zákonných podmínek slevu na manželku (24 840 Kč), slevu na invalidní důchod prvního a druhého stupně (2 520 Kč), slevu na invalidní důchod třetího stupně (5 040 Kč), slevu na průkaz ZTP/P (16 140 Kč) nebo slevu na studenta (4 020 Kč).
  • V § 35c zákona o dani z příjmu je upraveno daňové zvýhodnění na děti. Měsíčně si můžeme snížit daňovou povinnosti o 967 Kč na každé dítě.
  • V § 15 zákona o dani z příjmu jsou uvedeny nezdanitelné položky, které snižují daňový základ. Těmito položkami jsou dary (až do 10 % základu daně), úroky z úvěru (až o 300 tisíc Kč), příspěvky na penzijní připojištění (až 12 000 Kč), příspěvky na životní pojištění (až 12 000 Kč), členské příspěvky zaplacené odborové organizaci (až 3 000 Kč) a úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávaní (až 10 000 Kč).

Mnoho občanů má penzijní či životní pojištění uzavřenu na nízké částky a nedostatečně vyúžívá všech zákonných výhod těchto finančních produktů. Z daňového hlediska se maximalizují výhody penzijního připojištění při měsíční úložce 1 500 Kč a u životního pojištění při měsíční úložce 1 000 Kč.