Proč by dobrou pojistku měli mít už absolventi?

13.11.2015 | Petr Gola | Pojištění
Doba studia na vysoké škole nepatří od roku 2010 mezi náhradní dobu pojištění pro důchodové účely. Při zdravotních problémech tak mohou mít mladí lidé problémy se splněním podmínky pro přiznání invalidního důchodu.
02F16956.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Pro přiznání invalidního důchodu musí žadatel o invalidní důchod být uznán invalidním v prvním, druhém nebo třetím stupni posudkovým lékařem a současně musí získat potřebnou dobu pojištění. Doba pojištění se liší dle věku žadatele o invalidní důchod: věk do 20 let méně než 1 rok pojištění, od 20 let do 22 let 1 rok pojištění, od 22 let do 24 let 2 roky pojištění, od 24 let do 26 let 3 roky pojištění, od 26 let do 28 let 4 roky pojištění a nad 28 let 5 let pojištění v posledních 10 letech. Protože se studium od roku 2010 nepočítá do potřebné doby pojištění, tak zpravidla mladí lidé nezískají potřebnou dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu. Bez potřebné doby pojištění nemůže být invalidní důchod přiznán.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Sjednejte si pojištění s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Jaké jsou možnosti řešení?

Vysokoškoláci si mohou již během studia platit dobrovolné důchodové pojištění, aby získali vyšší dobu pojištění pro výpočet starobního důchodu a případně splnili potřebnou dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu. Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění je nutné podat na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). V roce 2015 činí minimální dobrovolné důchodové pojištění 1 863 Kč měsíčně. Lze samozřejmě platit i vyšší částky. Výhodnější je však uzavřít si vlastní komerční pojištění.

Proč si uzavřít vlastní komerční pojištění?

Vlastní pojistnou smlouvu je možné přizpůsobit vlastním požadavkům na finanční zajištění v případě úrazu, dlouhodobé nemoci nebo invalidity. Variabilita u vlastního komerčního pojištění je mnohem vyšší. Při konzultaci s odborníkem je možné najít optimální poměr mezi měsíčním pojistným a požadovanou ochranou. Vlastní komerční pojištění vyjde levněji než placení dobrovolného důchodového pojištění. Finanční zajištění z vlastního komerčního pojištění by bylo vyšší než např. státní invalidní důchod prvního stupně vypočítaný z minimálního dobrovolného důchodového pojištění. Část peněz na zaplaceném životním pojištění je možné dostat od státu zpět formou daňového odpočtu. Při splnění zákonných podmínek snižují zaplacené příspěvky během roku na životním pojištění daňový základ, a to až o 12 000 Kč. Daňová úspora v takovém případě činí 1 800 Kč (12 000 Kč x 15 %). Na smlouvu o životním pojištění může navíc přispívat i zaměstnavatel.

Dobrovolné důchodové pojištění je možné doplatit zpětně

Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je zákonem omezena. Dobu studia je však možné zpětně dopojistit bez časového omezení. V případě zdravotních problémů, které jsou dostačující k přiznání invalidity, je možné zpětně dobu studia dopojistit a splnit podmínky pro přiznání státního invalidního důchodu. Současně by se pobíral nízký státní invalidní důchod a čerpaly peníze z vlastního komerčního pojištění. Aby v případě zdravotních problémů co nejméně klesla životní úroveň, tak je nutné mít více příjmů - tedy státní důchod i finanční prostředky z vlastního komerčního pojištění. Žít dlouhodobě pouze s invalidním důchodem odpovídajícímu minimálním platbám na dobrovolném důchodovém pojištění nelze. Pracovat při zdravotních problémech a přiznání invalidního důchodu není snadné, situace na trhu práce pro poživatele invalidních důchodů není lehká.

Dobrá pojistka je zodpovědným chováním

I když mají mladí lidé problémy najít ve svém rozpočtu rezervu na dobrou pojistnou ochranu, tak by neměli s uzavřením kvalitní smlouvy otálet. Vlastní komerční pojistka přináší jistotu a klid, že v případě dlouhodobé nemoci, úrazu nebo invalidity se nedostane mladý člověk do finančních problémů. Čím dříve se smlouva uzavře, tím lepší vstupní podmínky klienti mají. U nastavení parametrů životního pojištění se vyplatí konzultace s odborníkem, v průběhu let je možné smlouvu upravit, aby byla vždy aktuální a odpovídala životnímu stylu a finančním nárokům.

Rovněž nemocenská není vyplácena vždy

V případě dlouhodobé nemoci vzniká nárok na nemocenskou pouze, když trvá pracovní poměr zakládající účast na nemocenském pojištění nebo se na nemocenskou nastupuje v ochranné 7denní lhůtě po skončení zaměstnání. Taková omezení u vlastního komerčního pojištění není, vždy záleží na konkrétních parametrech smlouvy. Absolventi, kteří se rozhodnou pro výkon samostatné výdělečné činnosti, by měli mít vlastní komerční pojištění i z důvodu finančního zajištění v případě delší pracovní neschopnosti. OSVČ vzniká nárok na nemocenskou pouze v případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění. Než platit dobrovolné nemocenské pojištění na OSSZ, to je výhodnější mít vlastní komerční produkt.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz