Kde správně zhodnotit své peníze

Máte k dispozici volné finanční prostředky, které byste rádi zhodnotili? Rozhodli jste se odkládat každý měsíc menší částku, abyste si v budoucnu mohli splnit nějaký sen? Možností je hned několik, starou známou matrací počínaje, derivátovými instrumenty konče. Jaké uložení prostředků je ale nejvhodnější právě pro vás?

Kde správně zhodnotit své peníze

V první řadě je nutné si říct, jak dlouho mohou být tyto peníze uloženy a být zhodnocovány. Všeobecně určovanými časovými intervaly jsou: 6 měsíců až 12 měsíců, 1 rok až 2 roky, 2 roky až 3 roky, 4 roky až 5 let, 5 let a více.

Poté je dobré (ne-li nutné) znát svou averzi vůči riziku, což znamená to, zdali jste ochotni podstoupit za účelem dosažení zajímavého zisku někdy i nemalé riziko ztráty finančních prostředků, a jak byste se zachovali v případě, kdy během doby zhodnocování svých prostředků uvidíte, že vaše investice ztrácejí na hodnotě, byť můžete být v cílové rovince opět v zisku.

Teď znovu k době trvání investice

Pokud by byl jediným parametrem, který bychom brali v potaz, doba trvání investice, můžeme k jednotlivým časovým obdobím přiřadit tyto produkty:

  • 6 - 12 měsíců: fond peněžního trhu
  • 1 rok - 2 roky: konzervativní smíšený podílový fond
  • 2 roky - 3 roky: konzervativní dluhopisový fond
  • 3 roky - 5 let: vyvážený dluhopisový fond, vyvážený smíšený podílový fond
  • 5 let a více: dynamický dluhopisový fond, dynamický smíšený podílový fond, akciový podílový fond

Investiční horizont a typ fondu

Pokud budete chtít nechat své volné prostředky po dobu 5 let ve fondu peněžního trhu, určitě to jde, byla by to však škoda. Zřejmě každý by chtěl své investice zhodnotit co nejvíce, pokud však chcete vyšší výnos, musíte podstoupit vyšší riziko.

Pokud budete mít své prostředky 5 let ve fondu peněžního trhu, s největší pravděpodobností na této investici neproděláte a investice se vám budou každý rok zhodnocovat o cca 1 % až 2 %.

Pokud budete mít na stejnou dobu uložené prostředky v korunovém dluhopisovém fondu, opět na vás nečeká výrazné riziko ztrát, předpokládaný výnos je zde už o něco zajímavější, a to 2,5 % až 5 %. Zde je už ovšem nutné počítat s tím, že po dobu trvání investice může dojít k poklesu její hodnoty.

Nemusíme pátrat daleko v historii, abychom si mohli prezentovat nějaký příklad poklesu dluhopisových fondů. Například po znárodnění islandských bank, zvýšenému riziku státního bankrotu Maďarska či Řecka, to vše vedlo k poklesu hodnoty dluhopisových fondů. Podílový fond jednoduše nakoupil tyto cenné papíry ve víře, že za předem slíbené období dostane zpět vloženou částku, plus bude každý rok dostávat předem stanovený úrok.

Pokud však emitent dluhopisu zbankrotuje, už není nikdo, kdo by platil. Investoři se musí smířit se ztrátou. Tyto ztráty lze pak (a to především v rámci podílových fondů) kompenzovat výnosy jiných cenných papírů, to si ovšem vyžádá čas.
Z tohoto důvodu je u dluhopisových podílových fondů požadován delší investiční horizont, jednoduše jsou dluhopisy o něco rizikovější, proto je nutné dát jim čas.

Zase o něco zajímavějším instrumentem, co se výnosové stránky týče, jsou akcie. Investicí do akciového podílového fondu bylo možné v historii připsat na svůj investiční účet cca 9 % ročně. Na druhou stranu je zde také vyšší riziko výnosu než u výše zmíněných cenných papírů. Během jednoho roku se může snížit hodnota investice i o 10 %, následný proces „hojení" si opět vyžádá čas.

Skutečný vývoj může změnit pohled na riziko

Neméně důležitá je i schopnost investora „ustát" případný pokles hodnoty investic. Většina investorů nemá problém s tím říct si na začátku, že při případném poklesu hodnoty investic nebudou jednat spontánně a prodávat, realita je však jiná, kdy se s prvními palcovými titulky honícími se za senzacemi okamžitě hromadí na stolech v investičních společnostech pokyny k prodeji podílových listů.

Pokud tedy chcete dosáhnout zajímavého výnosu a nenechat své peníze „požírat" inflací, budete muset podstoupit určité riziko. To je nepsaný zákon kapitálových trhů.

Pokud se zajímáte o investice do fondů, nebo si s něčím v této oblasti nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

Autor: Petr Rozkošný