Kdo má nejvíce myslet na vlastní penzi?

16.12.2015 | Petr Gola | Finanční plán
Úloha vlastního zajištění na penzi bude v budoucnu rok od roku stoupat, neboť výpočtová formule důchodu bude v budoucnu méně výhodná, než je tomu v současnosti. Bez vlastního zajištění na důchod se neobejdou občané, kteří budou odcházet do předčasného důchodu, občané s vyššími příjmy a mladší lidé. Proč?
img_216.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Vlastní zajištění na penzi by mělo hrát důležitou roli ve finančním plánování všech zodpovědných rodin. Pro některé lidi však ještě více než pro druhé. Kteří lidé zejména by měli mít vysoké vlastní investice a úspory na důchod?

Občané s vyššími příjmy

Při výpočtu důchodu je výrazným způsobem zohledněn i princip solidarity, proto mají občané s nižšími příjmy relativně vysoký státní důchod a občané s vyššími příjmy relativně nízký státní důchod. Životní úroveň při odchodu do důchodu více klesá občanům s vyššími příjmy. Pro lidi s průměrnou a vyšší mzdou je vlastní zajištění na důchod nesmírně důležité.

Praktický příklad

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočítán státní důchod v závislosti na výši průměrné mzdy za odpracované roky při získání doby pojištění ve všech případech v rozsahu 42 let, výpočet je proveden již dle legislativy roku 2016. V poslední sloupci máme vypočten náhradový poměr, tedy porovnání důchodu vůči hrubé mzdě dosahované v produktivním věku.

Průměrná mzda

Doba pojištění

Měsíční důchod

Náhradový poměr

10 000 Kč

41 let

8 590 Kč

86 %

15 000 Kč

41 let

10 247 Kč

68 %

20 000 Kč

41 let

11 047 Kč

55 %

25 000 Kč

41 let

11 846 Kč

47 %

30 000 Kč

41 let

12 646 Kč

42 %

40 000 Kč

41 let

14 245 Kč

36 %

50 000 Kč

41 let

15 844 Kč

32 %

75 000 Kč

41 let

19 841 Kč

26 %

100 000 Kč

41 let

23 839 Kč

24 %

vlastní výpočet autora

 

Zájemci o předčasný důchod

Do předčasného důchodu odchází každoročně více lidí než v minulosti. Hlavním důvodem je postupné prodlužování důchodového věku. Do důchodu odcházíme v Česku rok od roku později. Pro mnohé lidi se stává předčasný důchod nutností, protože mají v předdůchodovém věku zdravotní problémy nedostačující k přiznání invalidního důchodu, nemohou již najít uplatnění na trhu práce nebo nemohou pracovat až do dosažení řádného důchodu z rodinných důvodů (např. z důvodu pomoci s péčí o vnuky a vnučky). Předčasný důchod je však trvale krácený a rozdíl oproti řádnému důchodu je vysoký. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 kalendářních dní, čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím nižší měsíční důchod.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes a zajistěte se na stáří s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Praktický příklad

Pan Novák získá dobu pojištění v rozsahu 42 let a bude mít osobní vyměřovací základ (průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky) ve výši 26 190 Kč. Pan Novák odejde v roce 2016 do řádného starobního důchodu. Měsíční důchod pana Nováka bude 12 270 Kč.

Pan Krejčí získá dobu pojištění v rozsahu 39 let, protože odejde do předčasného důchodu o tři roky dříve před dosažením řádného důchodového věku. Osobní vyměřovací základ bude mít pan Krejčí stejný jako pan Novák, tedy 26 190 Kč. Dle výpočtu důchodu dle legislativy roku 2016 bude mít pan Krejčí měsíční důchod 9 790 Kč. Měsíční důchod pana Krejčího bude tedy dosahovat z důvodu odchodu do předčasného důchodu 79,8 % měsíčního důchodu pana Nováka, přestože měli oba pánové po celé roky stejně vysoký příjem.

Mladí občané

Občané mladší 35 let musí počítat s tím, že se jim důchod bude již počítat výrazně jinak než je tomu v současnosti. Výpočet bude vzhledem k demografickým změnám a ekonomickým trendům méně výhodný. Tento trend je patrný ve většině vyspělých zemí světa. Mnozí mladí lidé na důchod nemyslí, protože je to pro ně za moc dlouho. Vzhledem k nárůstu vlastní zodpovědnosti za životní úroveň v penzi by však mělo mít vlastní investování a spoření na penzi své pevné místo v rodinném finančním plánování.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz