Kdo se bez vlastního pojištění neobejde?

03.10.2014 | Petr Gola | Pojištění

Zaměstnanci mají v případě pracovní neschopnosti nárok nejdříve na náhradu mzdy a následně na nemocenské dávky. Někteří občané však mají poměrně vysoké příjmy, přitom při zdravotních problémech jsou bez zajištění. Pro koho je komerční pojištění nutností?

57440185.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Dlouhodobá pracovní neschopnost, pobyt v nemocnosti, úraz nebo přiznání invalidního důchodu znamená bez kvalitní vlastní pojistné ochrany propad životní úrovně. I pro zaměstnance, natož pro občany, kteří nemají nárok na nemocenské dávky.

 

Zajištění zaměstnanců

Zaměstnanci mají nárok na nemocenské dávky ihned po nástupu do práce. Výše nemocenské závisí na dosahovaném příjmu v předcházejících 12 kalendářních měsících. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel zaměstnancům v pracovní neschopnosti náhradu mzdy, ale až od 4. dne pracovní neschopnosti. Od 15. dne pracovní neschopnosti náleží nemocenské dávky, které vyplácí OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení). Výše nemocenské závisí na dosahovaném příjmu před vznikem pracovní neschopnosti. V přiložené tabulce máme proveden orientační výpočet nemocenských dávek dle dosaženého příjmu. Jak je vidět z přiložené tabulky, tak i zaměstnanci dlouhodobě v pracovní neschopnosti musí počítat s nižším disponibilním měsíčním příjmem. Přitom platí, že čím vyšší příjem, tím vyšší pokles rodinného příjmu během nemoci.

 

Výše měsíční nemocenské v závislosti na mzdě

(od 15. dne, výpočet dle legislativy 2014)

Měsíční hrubá mzda

Měsíční nemocenská

(za 30 dní)

16 000 Kč

8 550 Kč

20 000 Kč

10 680 Kč

24 000 Kč

12 810 Kč

28 000 Kč

14 640 Kč

35 000 Kč

17 100 Kč

50 000 Kč

20 580 Kč

75 000 Kč

25 020 Kč

100 000 Kč

25 710 Kč

vlastní výpočet autora

 

Kdo na nemocenskou nedosáhne?

Někteří občané však nemají na nemocenskou nárok. Vlastní komerční pojištění je pro ně nezbytností. V opačném případě se mohou díky nemoci nebo úrazu ocitnout zcela příjmu. Přiznání nemocenských dávek není totiž automatické a řada občanů nemá na nemocenskou vůbec nárok. Podívejme se na nejčastější případy:

 

  • Lidé pracující pouze na základě dohody o provedení práce. Při měsíční odměně 10 000 Kč a méně se z dohody o provedení práce neplatí sociální pojištění. Současně však není zaměstnanec pracující na základě dohody o provedení práce do limitu pojištěn. V případě pracovní neschopnosti mu nevzniká nárok na nemocenské dávky. Někteří občané přitom pracují současně pro více zaměstnavatelů a u každého z nich mají měsíční odměnu 10 000 Kč a méně. V souhrnu mohou mít i nadprůměrnou mzdu, přičemž v době nemoci nebo při úrazu nebudou mít nárok na nemocenskou.

 

  • OSVČ neplatící si dobrovolné nemocenské pojištění. OSVČ mají nárok na nemocenské dávky pouze v případě, že jsou účastny na dobrovolném nemocenském pojištění. Protože se dobrovolné nemocenské pojištění platí ze stejného vyměřovacího základu jako důchodové pojištění, tak zvýšení platby dobrovolného nemocenského pojištění za účelem vyšší nemocenské při pracovní neschopnosti se musí zvýšit i povinné důchodové pojištění. Tento krok není finančně výhodný. OSVČ, které si platí dobrovolné nemocenské pojištění, tak mají velmi malou nemocenskou. Většina OSVČ tak není v praxi účastna na dobrovolném nemocenském pojištění.

 

  • Občané mající příjmy pouze z pronájmu nebo kapitálových zisků. Každoročně stoupá počet lidí mající příjmy pouze z pronájmu nemovitostí nebo kapitálových zisků. Rovněž tito občané však nejsou pojištěni a vlastní komerční pojištění je pro ně nutností, aby v případě nemoci nebo úrazu inkasovali peníze.

 

Při nemoci nelze spoléhat pouze na stát

Zodpovědní občané se nespoléhají pouze na stát. Finanční zajištění v případě pracovní neschopnosti od státu není samozřejmostí, musí být splněny zákonné podmínky. Současně je nemocenská pro řadu lidí nedostatečná. Zvláště v případě, že druhý z partnerů nepracuje (manželka je např. rodičovské dovolené nebo je nezaměstnaná). Správně nastavená pojistná smlouva přináší potřebnou jistotu, že při zdravotních problémech bude možné splácet čerpané úvěry a rodina bude mít adekvátní příjem. Parametry pojistné smlouvy se nastaví rodinným požadavkům na finanční zajištění.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz