Kdy je státní důchod nízký při vysokém příjmu?

07.07.2016 | Petr Gola | Spoření

I při vysokých příjmech v produktivním životě je možné mít nízký státní starobní důchod okolo devíti tisíc Kč. Vlastní finanční zajištění na důchod je pro lidi s vyššími příjmy, které se nezapočítávají do výpočtu důchodu, velmi důležité. Podívejme se na praktické příklady.

d_chodci__penze.png
Prasátko
Hledáte výhodné SPOŘENÍ?


S námi jej získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi spoří

13 767 445 521


Získejte v průměru o 2 % vyšší úrok
-
Náš návrh spoření je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Jak vysoký bude státní důchod, to závisí na získané době pojištění a rozhodných příjmech, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Příjmy, ze kterých se sociální pojištění neplatí, nemají na výši státního důchodu žádný vliv. Někteří lidé tak mají v produktivním věku vysoké roční příjmy, např. z pronájmu, z prodeje nemovitých a movitých věcí, z prodeje cenných papírů, z dohod o provedení práce s měsíční odměnou 10 tisíc korun a méně, z odstupného, z příjmu z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu..., protože se však z takových příjmů neplatí sociální pojištění, tak tyto příjmy nemají vliv na výpočet státního starobního důchodu.

 

V praxi je tak možné mít i při vysokých příjmech podprůměrný státní starobní důchod, jak si ukážeme v praktických případech, kde pro zjednodušení počítáme, že osobní vyměřovací základ za hodnocené roky odpovídá aktuálním příjmům. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2016 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2015. Zodpovědným krokem je tedy včasné vlastní investování na důchod.

 

Praktický příklad 1)

Paní Nováková má hrubou mzdu ze zaměstnaneckého poměru ve výši 13 000 Kč. Dále paní Nováková pronajímá nemovitosti za 47 000 Kč měsíčně. Přestože má paní Nováková pravidelný měsíční příjem 60 000 Kč (13 000 Kč + 47 000 Kč), tak pro důchodové účely se bude paní Novákové započítávat příjem pouze ve výši 13 000 Kč. Pokud by paní Nováková získala dobu pojištění v rozsahu 36 let a osobní vyměřovací základ za všechny roky by byl na úrovni 13 000 Kč, potom by dle výpočtové formule důchodu roku 2016 měla státní starobní důchod ve výši 9 014 Kč.

Praktický příklad 2)

Živnostník pan Novotný má roční příjem 720 000 Kč, skutečné výdaje uplatňuje 60% výdajovým paušálem. Hrubý zisk (příjem - výdaj) živnostníka Novotného je tedy 288 000 Kč (720 000 Kč - (720 000 Kč x 60 %). Vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění je tedy 144 000 Kč (288 000 Kč x 50 %), což odpovídá hrubé měsíční mzdě 12 000 Kč (144 000 Kč: 12 měsíců). Pan Novotný získá dobu pojištění v rozsahu 40 let. Měsíční starobní důchod pana Novotného by byl 9 589 Kč. Pro výpočet starobního důchodu je u živnostníků rozhodující vyměřovací základ, ze kterého bylo zaplaceno sociální pojištění, a nikoliv dosažený hrubý zisk nebo roční příjem.

Praktický příklad 3)

Paní Krejčí měl posledních 15 let pouze příjmy z pronájmu, které činily 50 000 Kč měsíčně. Přestože měl pan Krejčí v letech 1986 až 2000 vysoké příjmy ve výši 50 000 Kč měsíčně v současné hodnotě, tak osobní vyměřovací základ pana Krejčího za odpracované roky je 24 985 Kč, neboť nulové příjmy, ze kterých se platilo sociální pojištění v letech 2001 až 2015, sníží osobní vyměřovací základ, neboť v daném období pan Krejčí nesplňoval žádnou podmínku pro využití vyloučené doby pojištění. Pan Krejčí získá dobu pojištění pouze v rozsahu 32 let, protože posledních 15 let, kdy měl příjmy pouze z pronájmu, se mu nezapočítávaly do doby pojištění. Pan Krejčí měl po celý život vysoké příjmy, ale měsíční starobní důchod by byl pouze 9 780 Kč.

Vlastní investování

I při vysokých příjmech je možné mít podprůměrný státní důchod, pokud se z daných příjmů neplatilo sociální pojištění. Zejména lidé s vyššími příjmy z pronájmu, z prodeje cenných papírů nebo z prodeje movitých a nemovitých věcí by měli na tuto skutečnost pamatovat a vytvořit si na penzi dostatečný vlastní finanční polštář.

Žádost o bezplatný návrh
VYSOKÉ ÚROKOVÉ SAZBY
Odeslat žádost o VYSOKÝ ÚROK
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz