Kostky jsou vrženy, budoucnost EU zůstává otázkou

25.07.2016 | AXA | Investování

Dvacátého čtvrtého června tohoto roku hlasovalo 51,9% obyvatelstva Spojeného království za vystoupení z EU. Premiér David Cameron poté rezignoval a jeho nástupkyní byla zvolena Theresa May. Jedním z jejích hlavních úkolů bude aktivovat článek 50 Lisabonské smlouvy a zahájit tak proces vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Spíše než krátkodobé hospodářské a finanční následky však budou podle nás pro zbytek EU důležitější následky politické. Těžké časy teprve přijdou. Uvnitř zemí dojde pravděpodobně ke změně politické rovnováhy a ve vztahu k druhým členům budeme nejspíše svědky snahy ukázat jednotu a projevit iniciativu. Problémem ale bude, že veřejnost a trhy se nyní už jen stěží budou spoléhat na lídry, kteří, tváří v tvář rostoucímu populismu a nacionalismu, selhali. V tuto chvíli zůstávají všechny možnosti otevřené – od neschopného vedení po rozpad EU až k hlubokým reformám, jež by mohly evropskému projektu vdechnout nový život. Budoucí vývoj bude výsledkem interakce mezi vývojem politickým a ekonomickým. Můžeme očekávat, že se finanční trhy budou snažit tyto složité interakce předvídat a přizpůsobovat se jim, ale vzhledem k velké nejistotě na nich panující je pravděpodobné, že se jejich pohled na věc bude relativně často měnit. Reakce finančních trhů může potom v případě zvýšeného napětí do určité míry ovlivnit i reakci politickou a to ve vztahu k periferním dluhopisům nebo k některým klíčovým oblastem ekonomiky jako je například bankovnictví.

 

V krátkém období k výrazným změnám ekonomického růstu a zaměstnanosti nejspíše nedojde, protože ekonomiky nejsou schopny tak rychle na politické a finanční změny reagovat. Nehledě na to ale bude vývoj politické a tržní situace klíčový. Pokud se podaří přijmout správná opatření, bude možné snížit volatilitu finančního trhu, omezit šíření „nákazy“ mezi jednotlivými zeměmi a zmenšit dopady na ekonomiky. Níže uvádíme stručný přehled očekávání založených na naší analýze provedené před referendem.

ISS_5169_03626.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Reakce trhů

Trhy zareagovaly na výsledky referenda podle našeho očekávání – libra a evropské akciové trhy se propadly, zatímco bezpečné přístavy v podobě amerických dolarů, japonských jenů, německých, britských a amerických dluhopisů strmě vzrostly. Rozpětí periferních spreadů v eurozóně roste a možná ještě poroste. Volatilita zůstane zatím nejspíše vysoká, ale reakce trhů jsou v souladu s fundamentální analýzou založenou na očekávaném ekonomickém vývoji a reakcí centrálních bank, s ohledem na jejich možná omezení.

Centrální banky

Centrální banky jsou připraveny dodat potřebné množství likvidity každému důležitému trhu, počínaje akciemi. Pokud by se světová poptávka po likviditě zvrhla v hon na americké dolary, jak se v obdobích rostoucího světového neklidu stává, Fed je připraven dodat potřebné dolary prostřednictvím spolupráce s ostatními centrálními bankami. Hlavní centrální banky již vydaly v tomto smyslu prohlášení, že není třeba o jejich schopnosti zajistit potřebnou likviditu nijak pochybovat.

Velmi důležitá bude také role Anglické centrální banky (ACB), protože v epicentru dění se nachází právě libra. Pokud by hrozilo velké zpomalení ekonomiky, může se ACB kromě zajištění dostatečné likvidity rozhodnout využít nástrojů monetární politiky jako například úrokových měr a kvantitativního uvolňování. Existuje zde ale dilema: oslabení libry povede k růstu inflace a ta zase bude nutit jejího regulátora, kterým je ACB, aby se vzniklou situací něco udělala. Podle nás by se však v případě potřeby centrální banka rozhodla rostoucí inflaci krátkodobě neřešit a likviditu trhům dodat. Nicméně pokud by oslabování britské měny mělo dlouhodobý charakter, byla by banka nejspíše nucena svůj pohled na věc změnit.

Možnosti, jak stabilizovat finanční trhy eurozóny zvažuje i ECB, ale s ohledem na současná omezení její politiky toho nyní moc udělat nemůže.  Snad jen urychlit nákup aktiv, která jsou vnímána jako nadměrně zatížená. Z tohoto důvodu si myslíme, že prodloužení programu nákupu firemních dluhopisů finančních institucí nebo jejich akcií není pravděpodobné.  Pokud by se stal tlak trhu, například na periferní dluhopisy, příliš velký, mohla by se ECB uchýlit k programu OMT (Outright Monetary Transaction), jenž spočívá v nákupu dluhopisů s kratší dobou platnosti na sekundárním trhu, avšak pouze v případě, že by byla ohroženou zemí požádána o pomoc a ta by byla ochotna spolu s touto pomocí zavést program odpovídajících reforem.

Očekávané zvýšení sazeb Americkou centrální bankou v červenci v případě setrvání Spojeného království v EU již není na pořadu dne a s blížícími se volbami v USA není pravděpodobné, že k němu dojde dříve než v prosinci. V závislosti na dalším vývoji ekonomiky se ale může rozhodnout sazby v tomto roce vůbec nezvyšovat.

Negativní dopad pocítí minimálně evropské ekonomiky

Následky vystoupení Spojeného království z EU budou v krátkém a středním období zcela jistě negativní. Zatímco slabší libra může mírně zvýšit marže exportérům, kombinace nízké důvěry v ekonomiku a rostoucí inflace tvrdě postihne domácí poptávku. Reálné příjmy spotřebitelů klesnou a plánované investice firem budou nejspíše odloženy, dokud se situace po vyjednávání trochu neuklidní. Někdy během třetího nebo čtvrtého čtvrtletí tohoto roku očekáváme výrazné zpomalení ekonomiky Spojeného království a nevylučujeme ani možnou recesi.

Méně působivé budou i ekonomické vyhlídky eurozóny, protože volatilita na finančních trzích zvyšuje náklady kapitálu, ale také proto, že politické následky vystoupení Spojeného království z EU zůstávají nejasné. Firmy v EU se začnou chovat opatrněji a jakékoliv investice budou více zvažovat. Přesto ale očekáváme, že rostoucí tendence ekonomiky v tomto roce převáží a důsledkem bude pouze o něco menší výstup v roce 2016 a 2017. Musíme však připustit, že nejistých proměnných v naší prognóze přibylo.

Spojené státy ani Asie vystoupení Spojeného království z EU pravděpodobně výrazněji nepocítí. V Americe je ekonomika tažena výdaji domácností (spotřebou a investicemi do bydlení) a vypadá zdravě. Paradoxní je, že z holubičí politiky Fedu mohou těžit i rozvíjející se trhy, které díky ní zaznamenají větší příliv kapitálu.

Trhy po celém světě si budou jistě klást otázku: „Může se stát, že tento vnější šok povede ke světové recesi?“ Naše odpověď v tuto chvíli zní: „Asi ne, ale je potřeba mít na paměti, že nejistoty přibylo.“

Sledovat dění v Evropě

Více bude jasné teprve až v nadcházejících týdnech a měsících. Za oficiálními prohlášeními lídrů EU, kteří se ze všech sil snaží ukázat svou oddanost Unii, existuje hrozba nárůstu nespokojenosti s evropskými i národními elitami, jež nebyly schopny zabránit problémům s financemi a zaměstnaností. Chystáme se podrobně sledovat dění v Itálii, kde premiér Renzi plánuje v říjnu referendum o změně italské ústavy, s cílem omezit moc senátu. Výsledek referenda v UK zvýšil nelibost vůči euru a tím i riziko politické nestability. Současně hrozí referenda o vystoupení z EU i v dalších zemích, například v Maďarsku. V zemích jako Finsko nebo Nizozemí je toto riziko daleko menší.

Celkově můžeme říci, že finanční a ekonomické nejistoty je nyní výrazně více, než před referendem. Důležitým předpokladem pro uklidnění trhů podle nás proto bude oddanost členských států myšlence EU a konkrétní kroky pro její další rozvoj.

 

Článek v originálním znění, si můžete přečíst ZDE.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz