Lze mít částečný invalidní důchod 10 000 Kč? Ano, ale z vlastní pojistky

01.03.2016 | Petr Gola | Pojištění
V Česku jsou vypláceny tři druhy invalidního důchodu - invalidní důchod prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Invalidní důchod prvního stupně nebo druhého stupně, tedy dříve nazývaný částečný invalidní důchod, je vyšší než 10 000 Kč zcela výjimečně. Proto je vlastní zajištění pro případnou invaliditu důležité.
02G46005.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Měsíční výše invalidního důchodu závisí na třech parametrech: získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění od vzniku invalidity), výši osobního vyměřovacího základu (tj. průměrné měsíční mzdě v současné hodnotě za odpracované roky) a přiznaném stupni invalidity. Čím vyšší doba pojištění, vyšší osobní vyměřovací základ a přiznaný stupeň invalidity, tím vyšší měsíční invalidní důchod.

Částečný invalidní důchod je nízký

Při výpočtu invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně se předpokládá, že příjemce invalidního důchodu využije svůj zbylý pracovní potenciál a bude nadále během pobírání invalidního důchodu pracovat. Doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně se nehodnotí ani pro výpočet starobního důchodu. Mnozí příjemci invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně však nemohou pracovat, přestože to legislativa předpokládá a jsou finančně odkázáni pouze na nízký invalidní důchod. V rodinném finančním plánování by tedy mělo být na tuto nepříjemnou možnost pamatováno a živitel rodiny by měl mít vždy uzavřenu kvalitní pojistnou smlouvu odpovídající jeho finanční a životní situaci.

Praktický příklad

Pan Novák byl v roce 2016 uznán posudkovým lékařem místně příslušné OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení) invalidním v prvním stupni. Získaná doba pojištění včetně dopočtené doby pojištění činí 42 let a osobní vyměřovací základ 30 000 Kč. Jak vysoký bude jeho invalidní důchod?


Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

30 000 Kč

První redukční hranice

(do 11 883 Kč, ze 100 %)

11 883 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 883 Kč do 108 024 Kč, z 26 %)

4 711 Kč

Výpočtový základ

(11 883 Kč + 4 711 Kč)

16 594 Kč

Procentní výměra

(16 594 Kč x (42 let x 0,5 %)

3 485 Kč

Základní výměra důchodu

2 440 Kč

Měsíční invalidní důchod I. stupně

(2 440 Kč + 3 485 Kč)

5 925 Kč

vlastní výpočet autora

Pan Novák bude mít invalidní důchod ve výši 5 925 Kč. Přestože měl tedy pan Novák nadprůměrnou mzdu a získal vysokou dobu pojištění (včetně dopočtu), tak bude jeho měsíční invalidní důchod nižší než 6 tisíc Kč. Vlastní zajištění pro případ invalidity je velmi důležité zejména pro lidi s vyšším příjmem.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Sjednejte si pojištění s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Kdo má invalidní důchod I. stupně 10 000 Kč?

V přiložené tabulce máme vypočítán měsíční invalidní důchod prvního u jednotlivých příjmů při době pojištění 42 let, vše dle výpočtové formule roku 2016. Jak je z přiložené tabulky názorně vidět, tak ani při velmi vysokých příjmech není možné pobírat od státu měsíční invalidní důchod prvního stupně ve výši 10 000 Kč a více. Na invalidní důchod vyšší než 10 tisíc Kč dosáhnou pouze občané s průměrnou měsíční mzdou za odpracované roky ve výši 108 024 Kč a více, neboť vyšší částka z důvodu placení sociálního pojištění pouze do stropu již měsíční výši důchodu neovlivňuje.

 

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Invalidní důchod

I. stupně

30 000 Kč

42 let

5 925 Kč

40 000 Kč

42 let

6 471 Kč

50 000 Kč

42 let

7 017 Kč

60 000 Kč

42 let

7 563 Kč

70 000 Kč

42 let

8 109 Kč

80 000 Kč

42 let

8 655 Kč

90 000 Kč

42 let

9 201 Kč

100 000 Kč

42 let

9 747 Kč

108 024 Kč a více

42 let

10 185 Kč

vlastní výpočet autora

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz