Lze vyžít pouze s invalidním důchodem?

09.05.2016 | Petr Gola | Finanční plán
Pro přiznání invalidního důchodu musí být splněny zákonné podmínky. U příjemců invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně se předpokládá, že budou nadále pracovat, a proto je jejich invalidní důchod nízký. Vyjít pouze s invalidním důchodem je velmi složité.
78395396.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Ke konci roku 2014 činil průměrný invalidní důchod prvního stupně 5 911 Kč, průměrný invalidní důchod druhého stupně 6 662 Kč a průměrný invalidní důchod třetího stupně 10 262 Kč. Zejména invalidní důchod prvního stupně a druhého stupně je nízký a je velmi složité finančně vyjít pouze s invalidním důchodem. Vlastní komerční zajištění pro případ invalidity je velmi důležité, aby z důvodu přiznání invalidního důchodu se nepropadla životní úroveň rodiny. Nějaký invalidní důchod ke konci roku 2014 pobíralo v Česku přes 417 tisíc občanů.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Sjednejte si pojištění s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Bez práce je starobní důchod nízký

Doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně se nehodnotí pro výpočet starobního důchodu. Příjemci invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně, kteří během pobírání invalidního důchodu nepracují nebo nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, mají následně nízký i starobní důchod. Finančně si sice pohoršit nemohou, neboť není možné mít starobní důchod nižší než předchozí invalidní důchod, přesto je jejich starobní důchod v porovnání s ostatními penzisty podprůměrný.

Pracovat vždy nelze

Přestože by mnozí příjemci invalidního důchodu prvního stupně nebo druhého stupně chtěli pracovat, tak mají velké problémy najít na trhu práce uplatnění odpovídající jejich zdravotnímu stavu. V invalidním důchodu je možné vykonávat pouze práci odpovídající aktuálnímu zdravotnímu stavu, výkon příliš náročné práce může být důvodem pro snížení stupně invalidity nebo odebrání invalidního důchodu. Lepší výchozí pozici mají občané s vysokou kvalifikací.

 

Pro živitele rodiny je kvalitní pojistná ochrana velmi důležitá

Zejména pro živitele nebo živitelku rodiny je vlastní komerční pojistná ochrana velmi důležitá. I při výpočtu invalidního důchodu totiž platí, že čím vyšší příjmy, tím vyšší pokles životní úrovně z důvodu přiznání invalidního důchodu a nemožnosti vykonávat dosavadní práci. Čím dříve se dobrá pojistná smlouva uzavře, tím výhodnější podmínky je možné získat. Pojistná ochrana by měla odpovídat konkrétní životní situaci a finančním požadavkům na zajištění v případě přiznání invalidního důchodu.

Na čem závisí výše invalidního důchodu?

Výše invalidního důchodu závisí na příjmech, ze kterých bylo odváděno sociální (důchodové) pojištění) před vznikem invalidity, získané době pojištění (hodnotí se získaná doba pojištění před vznikem invalidity i tzv. dopočtená doba pojištění po vzniku invalidity) a přiznaném stupni invalidity. Čím vyšší průměrná měsíční mzda za odpracované roky, vyšší doba pojištění a vyšší stupeň invalidity, tím vyšší měsíční invalidní důchod. Při výpočtu invalidního důchodu však platí i princip solidarity, který znamená, že občané s nižšími příjmy mají relativně vysoký invalidní důchod, zatímco lidé s vyššími příjmy mají relativně nízký invalidní důchod.

Praktický příklad

Pan Krejčí má průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) ve výši 44 000 Kč. Pan Krejčí je uznán invalidním v prvním stupni. Pan Krejčí získá dobu pojištění 40 let. Pan Krejčí nemůže po přiznání invalidity naplno ze zdravotních důvodů vykonávat svoji práci, u zaměstnavatele bude nadále pan Krejčí pracovat pouze na poloviční úvazek a bude vykonávat pouze některé činnosti, které budou odpovídat jeho zdravotnímu stavu. Měsíční hrubá mzda pana Krejčího bude 14 000 Kč. O kolik poklesne životní úroveň pana Krejčího z důvodu přiznání invalidity? Daňové zvýhodnění na děti uplatňuje manželka pana Krejčího.

a) Příjem před vznikem invalidity

Před vznikem invalidity má pan Krejčí čistý měsíční příjem 32 380 Kč. Z hrubé mzdy pana Krejčího je totiž jeho zaměstnavatelem odvedeno sociální pojištění 2 860 Kč (44 000 Kč x 6,5 %), zdravotní pojištění 1 980 Kč (44 000 Kč x 4,5 %) a daň z příjmu 6 780 Kč (44 000 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 %) - 2 070 Kč).

b) Příjem po přiznání invalidního důchodu

Pan Krejčí bude současně pobírat invalidní důchod a mzdu. Invalidní důchod prvního stupně při výši osobního vyměřovacího základu 44 000 Kč a získané době pojištění 40 let bude 6 421 Kč. Z hrubé mzdy 14 000 Kč bude čistá mzda 11 920 Kč, při výpočtu čisté mzdy se uplatní i sleva na invaliditu prvního stupně ve výši 210 Kč. Měsíční čistý příjem obdržený na účet bude 18 341 Kč (11 920 Kč + 6 421 Kč).

Přestože bude i po přiznání invalidního důchodu prvního stupně pan Krejčí pracovat v rámci svých zdravotních možností, tak bude jeho měsíční příjem dosahovat pouze 56,6 % předchozího příjmu, což je velký pokles. Správně nastavené parametry komerčního pojištění by umožnilo tento rozdíl snížit.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz