Máte malé zisky? Příští rok se zaplatíte na dani více

Podmínky pro drobné podnikatele se příští rok opět zhorší. Na daňových odvodech odvedou více. Proč? Opět se zvyšují povinné odvody na sociálním a zdravotním pojištění. O kolik se zvyšují? Kdo platí minimální platby?

investovani_05_noviny.jpg

Přestože se sociální a zdravotní pojištění při debatách o daňovém zatížení někdy neprávem opojí, tak pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) představují právě platby pojistného nejvyšší daňovoou zátěž. Platbě sociálního a zdravotního pojištění se totiž nelze vyhnout. Všechny OSVČ tak musí každý měsíc odvádět příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovně zdravotní pojištění, i když jsou ve ztrátě. Sociální a zdravotní pojištění je pro všechny OSVČ daňovou platbou.

 

Nízký zisk – daň se neplatí, pojistné ano


Když OSVČ dosáhne za rok ztráty nebo nízkého zisku, tak má sice povinnost odevzdat daňové přiznání, ale daňová povinnost je nulová.

 • Za rok 2011 mohou OSVČ dosáhnout zisku (příjem – výdaj) do výše 157 600 Kč a neodvedou na dani z příjmu fyzických osob ničeho. Důvodem je uplatnění základní slevy na poplatníka ve výši 23 640 Kč. Při zisku 157 600 Kč činí daň z příjmu 0 Kč ((157 600 Kč ∙ 15 %) – 23 640 Kč). Jestliže má OSVČ děti, tak navíc může obdržet dokonce daňový bonus. V tomto případě nezaplatí na dani z příjmu ničeho, ale dokonce dostane peníze od finančního úřadu. Daňové zvýhodnění činí za rok 2011 na každé dítě 967 Kč měsíčně. Pokud OSVČ dosáhne zisku 157 600 Kč a uplatní daňové zvýhodnění na jedno dítě, tak obdrží dokonce daňový bonus ve výši 11 604 Kč.

   

  TIP Investujte do podílových fondů s vítězem testu finančních poradců, sjednejte si nezávaznou a beplatnou konzultaci

   

Jak vysoké je minimální pojistné?


Kolik odvedou OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění za celý rok závisí na dosažneím zisku v daném roce. Všechny osoby samostatně výdělečně činné musí zaplatit za rok zdravotní a sociální pojištění alespoň v minimální výši, i když jsou ve ztrátě nebo mají nízké zisky. Minimální sociální i zdravotní pojištění závisí na výši průměrné mzdy stanovené vládní vyhláškou pro daný rok. Sazby zdravotního pojištění je následně 13,5 % a sociálního pojištění 29,2 %. Pokud OSVČ vykonává samostatnou výdělečnou činnost pouze po část měsíce, tak se částky povinného pojistného poměrně snižuje dle počtu měsíců výkonu výdělečné činnosti.

 

 • Za rok 2011 činí minimální zdravotní pojištění 20 040 Kč (13,5 % z 148 440 Kč).

 • Za rok 2011 činí minimální sociálního pojištění 21 673 Kč (29,2 % ze 74 220 Kč).

 

Protože pro rok 2012 dochází ke zvýšení průměrná mzdy, zvyšuje se i minimální pojistné pro OSVČ. Právě od průměrné mzdy stanovené vládní vyhláškou se odvíjí výpočty v důchodech, nemocenských dávek, náhrady mzdy atd.

 

 • Za rok 2012 bude minimální zdravotní pojištění 20 361 Kč (13,5 % z 150 822 Kč).

 • Za rok 2012 bude minimální sociální pojištění 22 023 Kč (29,2 % ze 75 420 Kč).

Některé OSVČ zaplatí o 671 Kč více


Zvýšení minimálních plateb se dotkne OSVČ s nízkým příjmem. OSVČ se ziskem do 148 440 Kč odvedou v letošním roce na pojinném pojistném 41 713 Kč, v roce 2012 však již 42 384 Kč. Zvýšení tedy činí 671 Kč.

 

Vyšší povinné odvody se dotknou i řady OSVČ, které uplatňují výdaje paušálem, protože jejich skutečné výdaje jsou podstatně nižší. Jedná se především o OSVČ, jejichž výdělečná činnost není živností (např. herci, hudebníci, autoři, tlumočníci, sportovci…). OSVČ, které uplatní 60% paušál, tak mohou mít „faktické“ příjmy až 371 100 Kč za rok a přesto odvedou na povinných výdajích v příštím roce více než v letošním roce.