Máte pouze pasivní příjmy? Pohlídejte si platbu pojistného

08.09.2016 | Petr Gola | Pojištění

Lidé mající pouze pasivní příjmy (např. z pronájmu nemovitosti, z prodeje cenných papírů) zpravidla řádně podávají daňové přiznání, ale někdy zapomínají na povinnosti spojené s platbou sociálního a zdravotního pojištění. Na co si dát pozor?

ISS_6117_01694.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

 

Kdo je OBZP?

Kdo neplatí zdravotní pojištění jako zaměstnanec nebo živnostník a není pro účely placení zdravotního pojištění považován za státního pojištěnce (např. studenta, penzistu, ženu na rodičovské dovolené), ten si musí zdravotní pojištění platit sám, neboť v registru příslušné zdravotní pojišťovny je veden jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Zdravotní pojištění musí být tedy placeno vždy, pouze v některých případech je placeno státem. V praxi jsou jako OBZP vedeni i  lidé v produktivním věku pouze s pasivními příjmy, v takovém případě je nutné v letošním roce platit zdravotní pojištění ve výši 1 337 Kč měsíčně, a to vždy do 8. dne následujícího měsíce.

Praktický příklad

Panu Novákovi skončil pracovní poměr k 31. 8. 2016, má pravidelné měsíční příjmy z pronájmu ve výši 30 000 Kč, proto se pan Novák rozhodl, že si udělá na několik měsíců volno, neregistroval se na úřadu práce. Do 8. října bude pan Novák platit své zdravotní pojišťovně 1 337 Kč za září jako OBZP.

 

Platit sociální pojištění či ne?

Sociální pojištění nemusí být, na rozdíl od zdravotního pojištění, placeno vždy. Kdo nemá příjmy podléhající platbě na sociálním pojištění, ten sociální pojištění neplatí. Jestliže však v daném období není splněna podmínka pro zápočet daného období jako náhradní doby pojištění pro důchodové účely, tak má neplacení sociálního pojištění negativní dopad na výši státního starobního důchodu. Jako náhradní doba pojištění se započítává např. péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu nebo doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. S ohledem na výši státního důchodu je vhodné mít co nejméně výluk v pojištění. Při nedostatečné době pojištění by nemusel být státní starobní důchod přiznán. Od roku 2019 je nutné pro přiznání státního starobního důchodu získat dobu pojištění v rozsahu alespoň 35 let. Na pobírání státního důchodu není automatický nárok.

V důchodu je vhodné mít více příjmů

Přestože z ekonomických a demografických změn bude v budoucnu úroveň státního důchodu klesat a rozhodně není vhodné se spoléhat pouze na státní důchod, tak je dobré vždy splnit podmínky pro přiznání státního důchodu a pobírat v penzi státní důchod a čerpat naspořené peníze ze zvolených finančních produktů. Lidé pouze s pasivními příjmy by si tedy měli platit v minimální výši dobrovolné důchodové pojištění a současně maximalizovat vlastní spoření a investice na důchod. Minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění placené v roce 2016 činí 1 891 Kč měsíčně. Při výpočtu státního starobního důchodu je výrazným způsobem zastoupen prvek solidarity, kdy lidé s nižšími příjmy mají vysoký náhradový poměr (tj. poměr státního důchodu vůči mzdě dosahované v produktivním věku) při odchodu do důchodu a lidé s vysokými příjmy mají nízký náhradový poměr při odchodu do důchodu. Z tohoto důvodu je vhodné raději maximalizovat tvorbu vlastního finančního polštáře než platit vysoké dobrovolné důchodové pojištění.

Praktický příklad

Paní Malá má vysoké měsíční příjmy z pronájmu a kapitálového majetku. Paní Malá se rozhoduje, jakým způsobem se má finančně zajistit na důchod. Vždy je dobré splnit podmínku pro přiznání státního starobního důchodu, a proto se paní Malá rozhodne měsíčně platit dobrovolné důchodové pojištění v minimální výši 1 891 Kč. Paní Malá ví, že státní důchod bude mít nízký, a proto si dále spoří a investuje do vlastních finančních produktů významné měsíční částky. Přičemž důležitým finančním zdrojem v penzi bude i nadále příjem z pronájmu.
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz