MMR vyhlásilo nové programy na podporu bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové programy Podpory bydlení pro rok 2010. Významnou změnou je schválení „Dočasného rámce“, který u některých programů zvýšil dotační strop z 200 tisíc eur na 500 tisíc eur. Na podporu bydlení se v příštím roce počítá s 490 miliony korun. Žádosti o dotace je možné podávat do 1. února 2010.

MMR vyhlásilo nové programy na podporu bydlení

Seznam podpor bydlení

Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2010 – dotace je poskytována ve výši 10 tisíc korun na jeden byt a je určena na výměnu domovních olověných rozvodů vody. Příjemcem dotace je vlastník, spoluvlastník nebo společenství vlastníků domu s olověnými domovními rozvody.

Podpora regenerace panelových sídlišť -program je určený k revitalizaci veřejných prostranství v panelových sídlištích. Příjemcem dotace je obec, která má panelové sídliště s nejméně 150 byty, má schválený územní plán a projekt regenerace panelového sídliště. Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů.

Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2010 - je určena na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Příjemcem dotace je obec a její výše může dosáhnout až 50 tisíc korun na následně vybudovanou bytovou jednotku.

Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2010 - dotace z tohoto programu jsou určeny na výstavbu nájemních bytů pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená věkem nebo zdravotním stavem. V těchto bytech mohou bydlet i lidé, kteří nemají v důsledku nepříznivých životních okolností přístup k bydlení a jsou schopni plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Příjemcem této dotace je obec a výše dotace na jeden pečovatelský byt je 600 tisíc korun. Na nový vstupní byt je dotace 550 tisíc korun, pokud vznikl úpravou, je výše dotace 250 tisíc korun. Pokud postavené byty dosáhnou nízkoenergetického standardu, je možné dotaci zvýšit o dalších 50 tisíc korun.

Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2009 ve znění Dodatku č.2

 

Zdroj: MMR