Můžete přestat pracovat dříve a nemít krácený důchod?

01.02.2016 | Petr Gola | Finanční plán
Z důvodu prodlužování důchodového věku každoročně stoupá počet lidí, kteří si žádají o předčasný důchod. Do předčasného důchodu odchází v současné době přibližně každý třetí. Předčasný důchod je však finančně nevýhodný. Rozdíl oproti řádnému důchodu je velký. Předdůchod brání krácení za předčasnost.
plan_12_kalkulacka.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Obliba předčasného důchodu stoupá z nutnosti. Většina žadatelů o předčasný důchod by raději odešla až do řádného důchodu, ale protože jsou v předdůchodovém věku bez práce nebo mají zdravotní problémy nedostačující pro přiznání invalidního důchodu, tak odchází do kráceného předčasného důchodu.

Jak se vyhnout předčasnému důchodu?

Pracovat až do důchodového věku mnozí občanů z různých důvodů nemohou. Kdo má dostatečné vlastní úspory na doplňkovém penzijním spoření, ten může čerpat předdůchod a odejít až do řádného důchodu. Předdůchod brání snížení důchodu z důvodu krácení za předčasnost. Oproti jiným vlastním příjmům nulový příjem během předdůchodu nesnižuje průměrnou měsíční mzdu, ze které se státní důchod počítá a za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát.

Praktický příklad

Pan Novotný je ročník narození 1955. Řádný důchodový věk pana Novotného je 63 let a 4 měsíce. Pan Novotný mohl odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Pan Novotný odejde do předčasného důchodu dříve o 1 200 dní. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Pan Novotný získá dobu pojištění v rozsahu 42 let a průměrná měsíční mzda za odpracované roky v produktivním věku (osobní vyměřovací základ) činí 31 000 Kč.

  • Měsíční předčasný důchod pana Novotného je dle výpočtové formule důchodu v letošním roce 10 027 Kč.

Nyní si vypočítáme starobní důchod pana Kučery, který získá dobu pojištění rovněž 42 let a jeho průměrná měsíční mzda za odpracované roky bude 31 000 Kč. Pan Kučera odejde do starobního důchodu. Pan Kučera přestal pracovat stejnou dobu před dosažením důchodu jako pan Novotný, ale čerpal své naspořené prostředky v doplňkovém penzijním spoření. Pro zjednodušení si vypočítáme řádný starobní důchod pana Kučery dle legislativy roku 2015.

  • Měsíční starobní důchod pana Kučery je dle výpočtové formule důchodu v letošním roce 12 937 Kč.

Pan Kučera má měsíční důchod vyšší o 2 910 Kč, za rok o 34 920 Kč než pan Novotný. Přitom oba pánové přestali pracovat ve stejnou dobu. Pan Novotný však odešel do předčasného důchodu a pan Kučera čerpal nejdříve předdůchod a teprve potom odešel do řádného důchodu.

U vyšších příjmů je rozdíl ještě vyšší

Protože se krácení u předčasného důchodu provádí v procentech, tak platí pravidlo, že čím vyšší příjem, tím vyšší rozdíl mezi předčasným důchodem a řádným důchodem. V přiložené tabulce máme pro názornost uveden předčasný důchod pana Novotného a pana Kučery, pokud by měly vyšší průměrnou měsíční mzdu a dobu pojištění 42 let, ostatní parametry výpočtu (např. termín odchodu do důchodu) zůstávají stejné jako v ukázkovém příkladu.

 

Průměrná mzda

Předčasný důchod

pana Novotného

Řádný důchod

pana Kučery

Měsíční rozdíl

Roční rozdíl

40 000 Kč

11 094 Kč

14 411 Kč

3 317 Kč

39 804 Kč

50 000 Kč

12 280 Kč

16 049 Kč

3 769 Kč

45 228 Kč

60 000 Kč

13 465 Kč

17 687 Kč

4 222 Kč

50 664 Kč

70 000 Kč

14 651 Kč

19 325 Kč

4 674 Kč

56 088 Kč

vlastní výpočet autora

 

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes a zajistěte se na stáří s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Do předčasného důchodu bude rok od roku odcházet více důchodců. Vždyť v roce 2 000 vyplácel stát 156 420 předčasných důchodů a roce 2014 již 563 424 předčasných důchodů. Předčasný důchod je trvale krácený. Rozdíl oproti řádnému důchodu je vysoký. Předdůchod je možností, jak se vyhnout krácení u předčasného důchodu a přitom přestat dříve pracovat. Podmínkou jsou dostatečné vlastní úspory na doplňkovém penzijním spoření, měsíční částka předdůchodu musí činit minimálně 30 % průměrné mzdy.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz