Na co myslet při nákupu na dluh

Výzkum finanční gramotnosti ukázal, že se v oblasti financí máme stále co učit. Někteří lidé se již přesvědčili, jak nebezpečný může být život na dluh. Právě díky neuváženým nákupům na úvěr se můžete dostat do nebezpečné spirály dluhů. Na co byste měli myslet před tím, než se rozhodnete pro nákup na dluh?

prace_06_unava.jpg

Na co myslet při nákupu na dluh

Kdo se nechce dostat do finančních problémů, měl by před sjednáním úvěru zvážit, zda je nákup na dluh opravdu nezbytný a kolik lze z rodinného rozpočtu pravidelně splácet. Kdo už se rozhodne zadlužit, měl by se zaměřit na výběr vhodného úvěrového produktu.

Zachovejte chladnou hlavu

V médiích se denně setkáme s řadou reklamních sdělení, která nás mají přimět k nákupu. Televize, rozhlas, internet, časopisy i noviny nás bez ustání přesvědčují o nezbytnosti nákupu. Kdo nemá dostatek vlastních prostředků, může využit výhodného financování. Jak jednoduché, leč zrádné.

Pokud máte nutkání nakupovat a stav vašeho účtu se stále drží blízko nuly, měli byste si bez emocí odpovědět, zda daný výrobek či službu skutečně potřebuje. Nákup pračky či jiného vybavení nutného k chodu domácnosti pravděpodobně nelze při nedostatku vlastních peněz příliš dlouho odkládat. Dovolenou či lepší televizi si však můžete bez problému po delší dobu odepřít.

Zvažte tedy, jak dlouho se bez určitého produktu obejdete. Je-li to možné, snažte se našetřit alespoň část ceny výrobku a zbytek si vypůjčit. Vždy zohledněte i plánovanou životnost kupovaného předmětu. Doba užívání by neměla být kratší, než doba splácení vypůjčené částky.

Zvažte své finanční možnosti

Když už se rozhodnete pro nákup na dluh, stanovte částku, kterou si můžete dovolit pravidelně splácet. Pro určení částky, která vám zůstane po započítání všech pravidelných výdajů, vám pomůže vypracování jednoduchého přehledu rodinných příjmů a výdajů.

Na jedné straně rodinného rozpočtu uveďte všechny pravidelné i očekávané nepravidelné příjmy (např. příjem ze zaměstnání, přivýdělky, sociální dávky apod.). Na straně druhé uveďte všechny výdajové položky jako například nájem, potraviny, oblečení, telefon, internet, pojištění, provoz automobilu apod.

Počítejte i s rezervou pro neočekávané situace (např. oprava automobilu). Výše této rezervy by se měla v ideálním případě pohybovat mezi 10 % a 15 % z příjmu. Porovnání příjmové a výdajové části ukáže, jak vysokou splátku si můžete dovolit.

Výběr vhodného způsobu financování

V současné době můžete využít celou řadu úvěrových produktů. Při výběru nejvhodnějšího způsobu financování je třeba zohlednit předpokládanou dobu užívání pořizovaného předmětu. Doba splácení by měla být vždy kratší než předpokládaná životnost daného výrobku.

Z hlediska doby splatnosti můžeme úvěrové produkty rozdělit do tří skupin - na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. První skupinu reprezentuje tzv. kontokorent. Úrokové sazby jsou však v tomto případě mnohem vyšší než u spotřebitelských úvěrů. To je také důvod, proč tento typ úvěru není vhodný pro financování nákupu spotřebního zboží. Navíc je třeba nejpozději do jednoho roku záporný zůstatek na účet vyrovnat.

Do druhé skupiny můžeme zařadit produkty splátkových a leasingových společností a spotřebitelské úvěry. V případě spotřebního zboží (např. vybavení domácnosti) se obvykle setkáte s možností nákupu na splátky. Úvěr lze sjednat velmi rychle přímo v prodejně. S leasingem se nejčastěji setkáte v případě nákupu nových či ojetých automobilů.

Do poslední skupiny spadají hypoteční úvěry. Tyto účelové úvěry slouží k financování nákupu nemovitosti. Doba splatnosti se pohybuje v desítkách let.

Ještě jste neslyšeli o finančním plánu? Nastartujte své osobní finance již dnes. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.