Na penzi mysleme co nejdříve

Zatímco ještě nynější žadatelé o penzi během života na vlastní zabezpečení na důchod v podstatě příliš nemysleli, nynější studenti by měli o vlastním zabezpečení na podzim života přemýšlet již od „první výplaty“. Čím jsme mladší, tím více bychom měli spoléhat s finančním zabezpečením sami na sebe.

img_216.jpg

Důchodový systém v Česku prošel v posledních letech značnými parametrickými změnami, v příštích letech bude docházet ještě k výraznějším změnám. V důsledku těchto změn bude mít většina občanů nižší penzi v porovnání s dosahovaným příjmem než v minulosti. Tento trend bude i v dalších letech nadále pokračovat.

Úloha vlastního zabezpečení na penzi bude stoupat. Kdo se včas tomuto trendu nepřizpůsobí, bude muset počítat s výrazným poklesem životní úrovně s odchodem do důchodu. Ve všech vyspělých zemích světa dochází ke změnám. Vysoké zadlužení vyspělých zemí, prodlužující se střední délka života a nízká porodnost zvyšují náročnost finančních systémů, která není udržitelná. Nárok na státní penzi tak budou mít občané později a bude nižší než je tomu nyní.

Do penze později a s nižším důchodem

  • Např. důchodový věk pro všechny občany (u žen bez ohledu na počet narozených dětí) narozené v roce 1977, bude důchodový věk 67 let. Přitom žena narozená v roce 1940, která vychovala dvě děti, odešla do důchodu v 55 letech. Během 37 let se důchodový věk ženy zvýšil o 12 let!
  • Budou muset splnit přísnější podmínky pro přiznání důchodu, protože budou muset získat 35 let pojištění (od roku 2019), místo 25 let pojištění (ještě v roce 2009). 
  • S prodlužujícím důchodovým věkem se každoročně zvyšuje zájem o předčasný důchod. Při odchodu do předčasného důchodu budou muset zájemci v příštích letech počítat s vyšším znevýhodněním (krácení za předčasný odchod do důchodu bude vyšší).

Česko tedy není v oblasti důchodové legislativy výjimkou. Např. v Německu poklesl poměr průměrného důchodu a průměrné mzdy za posledních deset let o 3 % a předčasný důchod je taky více sankcionován. Důchodové systémy v zemích Evropské unie narazily vzhledem k demografickým změnám na své limity.

Dnešní třicátníci a čtyřicátníci tedy musí počítat s tím, že půjdou do důchodu podstatně později než jejich rodiče a za méně příznivých podmínek (viz box vlevo).

Dalšími důležitými změnami je nezapočítávání doby studia do doby pojištění po roce 2010 či započítávání všech příjmů od roku 1986 až do důchodového věku při výpočtu důchodu. Tyto a další legislativní změny znamenají, že výpočet státního důchodu bude pro většinu občanů méně výhodný.

Američané a Britové se spoléhají sami na sebe

Náhradový poměr (tj. poměr důchodu proti dosahované mzdě) bude v Česku v příštích letech klesat. Pořád však bude vyšší než v USA, Velké Británii, Novém Zélandu či Austrálii. Přesto nemůžeme říci, že životní úroveň občanů v těchto zemích odchodem do důchodu výrazně klesá. Důvodem je vysoká úroveň vlastního zabezpečení na penzi.

Britové či Američané mají vlastní rozsáhlé penzijní plány. Vlastní spoření a investování je značně rozšířené. Dobrovolné penzijní úspory jsou významným penzijním polštářem. Američané či Britové začínají v průměru finančně připravovat (investováním či spořením) na vlastní penzi již před třicátým rokem. Američané, Britové či Australané jsou přesvědčeni, že životní úroveň v důchodovém věku závisí především na nich samotných.

Trendem více příjmů a žádné dluhy

Ve vyspělých zemích světa je trendem mít v důchodovém věku co nejvíce příjmů (státní penzi, zaměstnaneckou penzi, více finančních produktů či příjem z nájmu) a odcházet do důchodu bez dluhů.