O kolik bude Váš souhrnný státní důchod vyšší díky předdůchodu?

05.01.2016 | Petr Gola | Finanční plán
Značnou výhodou doplňkového penzijního spoření je možnost čerpání předdůchodu. Díky využití předdůchodu je následně souhrnně obdržený státní důchod o statisíce vyšší než by tomu bylo v případě odchodu do předčasného důchodu.
kalkula_ka__po__t_n_.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Z důvodu neustálého prodlužování důchodového věku stoupá počet občanů, kteří  nemohou pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. V předdůchodovém věku jsou bez práce. A nemohou najít nové zaměstnání nebo mají zdravotní problémy, které jsou nedostačující pro přiznání invalidního důchodu. Po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti, kterou pobírají občané starší 55 let po dobu 11 měsíců, je řešením buď předčasný důchod nebo předdůchod. Předčasný důchod je trvale krácený, čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím je předčasný důchod oproti řádnému důchodu nižší. Čerpání vlastních naspořených peněz v doplňkovém penzijním spoření - tedy předdůchodu, umožňuje odchod do řádného státního důchodu.

 

Podmínky pro předdůchod

Do předdůchodu mohou občané odejít 5 let před dosažením řádného důchodového věku, přičemž se pro účely předdůchodu posuzuje důchodový věk muže daného ročníku narození. Při předdůchdou se čerpají vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření. Měsíční výplata musí činit nejméně 30 % průměrné mzdy, cca 7 500 Kč. Při čerpání předdůchodu po dobu 3 let je nutné mít naspořeno 270 000 Kč. Výhodou předdůchodu je, že nedochází ke krácení důchodu jako v případě volby předčasného důchodu. Zdravotní pojištění za předdůchodce platí stát. Souhrnný státní důchod je díky předdůchodu následně vyšší.

 

 

vítěz testu finančních poradců
Vytvořte si svůj osobní finanční plán a dosáhněte finanční nezávislosti s vítězem testu finančních poradců. Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes, sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci kliknutím zde

 

Praktický příklad 1)

Pan Pokorný má  průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 29 550 Kč. Pan Pokorný získá dobu pojištění 39 let. Pan Pokorný odejde přesně do předčasného důchodu o 3 roky dříve. Vypočítáme si předčasný důchod pana Pokorného dle legislativy roku 2015. Průměrně se řádný starobní důchod pobíral dle statistické ročenky ČSSZ za rok 2013 v délce 24 let. Pan Pokorný bude vypočtený důchod pobírat 27 let protože odešel o 3 roky dříve do předčasného důchodu. Pro zjednodušení budeme počítat se stejnou výši předčasného důchodu po celou dobu, nebudeme zohledňovat valorizaci.

 

Výpočet důchodu pana Pokorného

(dle legislativy roku 2015)

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

29 550 Kč

První redukční hranice

(do 11 709 Kč, ze 100 %)

11 709 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 709 Kč do 106 444 Kč, z 26 %)

4 639 Kč

Výpočtový základ

(11 709 Kč + 4 639 Kč)

16 348 Kč

Procentní zápočet

(39 let x 1,5 %)

58,5

Procentní výměra důchodu

9 564 Kč

Krácení důchodu (v %)

15,90

Krácení důchodu (v Kč)

(16 348 Kč x 15,9 %)

2 599 Kč

Procentní výměra důchodu

(9 564 Kč - 2 599 Kč)

6 965 Kč

Základní výměra důchodu

2 400 Kč

Měsíční důchod

(2 400 Kč + 6 965 Kč)

9 365 Kč

Souhrnný státní důchod za 27 let

(9 365 Kč x 12 měsíců x 27 let)

3 034 260 Kč

vlastní výpočet autora

 

Praktický příklad 2)

Pan Veselý má rovněž průměrnou mzdu za odpracované roky 29 550 Kč. Rovněž získá dobu pojištění 39 let. Pan Veselý bude čerpat předdůchod po uvedené tři roky, proto odejde až do řádného důchodu. Vypočítáme si starobní důchod pro snadnou porovnatelnost dle roku 2015. Pan Veselý bude starobní důchod pobírat po dobu 24 let. Opět pro zjednodušení nebudeme zohledňovat každoroční valorizaci.

Výpočet důchodu pana Veselého

(dle legislativy roku 2015)

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

29 550 Kč

První redukční hranice

(do 11 709 Kč, ze 100 %)

11 709 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 709 Kč do 106 444 Kč, z 26 %)

4 639 Kč

Výpočtový základ

(11 709 Kč + 4 639 Kč)

16 348 Kč

Procentní zápočet

(39 x 1,5 %)

58,5

Procentní výměra důchodu

(16 348 Kč x 58,5 %)

9 564 Kč

Základní výměra důchodu

2 400 Kč

Měsíční důchod

(2 400 Kč + 9 564 Kč)

11 964 Kč

Důchod za 24 let

(11 694 Kč x 12 měsíců x 24 let)

3 445 632 Kč

vlastní výpočet autora

Čerpání předdůchodu přinese v důchodu panu Veselému souhrnný státní důchod vyšší o 411 372 Kč. Výsledek je orientační, protože je vypočítán v obou případech dle roku 2015 a nezohledňuje valorizaci. Při zohlednění valorizaci by byl tento rozdíl dokonce ještě vyšší, neboť v absolutním vyjádření stoupá vyšší penze více. Institut předdůchodu je tedy pro občany, kteří nemohou najít uplatnění na trhu práce v předdůchodovém věku, výhodný. Navíc během čerpání předdůchodu je možné mít vlastní příjem a případně se i rozmyslet a odejít do předčasného důchodu. Lze současně pobírat předdůchod a předčasný důchod. Dostatečné úspory v doplňkovém penzijním spoření tedy umožňují v předdůchodovém věku zvolit optimální finanční strategii s ohledem na výši státního důchodu.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz