OSVČ a pět nevýhod placení nemocenského pojištění

14.04.2016 | Petr Gola | Pojištění
Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok na nemocenskou vyplácenou OSSZ (Okresní správou sociálního zabezpečení) během pracovní neschopnosti pouze při placení dobrovolného nemocenského pojištění. Podívejme se na pět vybraných důvodů, proč je výhodnější mít vlastní komerční kvalitní pojištění.
kalkula_ka.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Účast na nemocenském pojištění je pro všechny OSVČ dobrovolná. OSVČ, které chtějí v případě pracovní neschopnosti, pobírat nemocenskou, si musí platit dobrovolné nemocenské pojištění. V praxi mají uvážlivé OSVČ tři možnosti: spoléhat pouze na státní nemocenskou, spoléhat na vlastní komerční zajištění nebo mít během pracovní neschopnosti příjem z obou pojištění. Čtvrtá možnost být zcela bez pojištění není rozumná. Zodpovědní živnostníci však mají rozhodně uzavřeno vlastní komerční pojištění, které si přizpůsobí svým požadavkům na čerpání pojistného plnění během pracovní neschopnosti. S jakými nevýhodami je nutné při účasti na dobrovolném nemocenském pojištění počítat?

1) Na nemocenskou je nárok až od 15. dne pracovní neschopnosti

V případě pracovní neschopnosti mají OSVČ nárok na nemocenskou až od 15. dne pracovní neschopnosti. Během prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti jsou tedy bez finančního zajištění.  Účast na dobrovolném nemocenském pojištění tedy neřeší finanční zajištění v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti.

2) Měsíční částka nemocenské je nízká

Výše nemocenské se odvíjí od měsíční částky dobrovolného nemocenského pojištění. Měsíční částka dobrovolného nemocenského pojištění činí 2,3 % z určeného měsíčního vyměřovacího základu pro placení důchodového pojištění. Měsíční nemocenská je poměrně nízká.

  • Praktický příklad

Pan Novák měl hrubý zisk (příjem - výdaj) za rok 2015 ve výši 360 000 Kč. Určený vyměřovací základ si zvolí na úrovni skutečného vyměřovacího základu ve výši 180 000 Kč (360 000 Kč x 50 %). Měsíční vyměřovací základ je tedy 15 000 Kč (180 000 Kč: 12 měsíců). Měsíční záloha na dobrovolném nemocenském pojištění je 345 Kč (15 000 Kč x 2,3 %). Měsíční platbě na dobrovolném nemocenském pojištění 345 Kč přitom odpovídá měsíční nemocenská ve výši 8 010 Kč. Během pracovní neschopnosti by poklesla životní úroveň pana Nováka o 73,3 %, protože jeho měsíční hrubý zisk činí 30 000 Kč (360 000 Kč: 12 měsíců).

3) Placení vyššího dobrovolného nemocenského pojištění se citelně prodraží

OSVČ mohou platit dobrovolně více na nemocenském pojištění, ale určení vyššího vyměřovacího základu znamená, že se platí i více na důchodovém pojištění než odpovídá dosaženému hrubému zisku Nárok na vyšší nemocenskou by se z důvodu vyšších dobrovolných plateb prodražil.

  • Praktický příklad (pokračování předchozího příkladu)

Pan Novák chce platit na dobrovolném nemocenském pojištění 690 Kč (určený vyměřovací základ by byl 30 000 Kč), aby měl nárok na měsíční nemocenskou 15 540 Kč. To znamená, že na důchodovém pojištění by musel pan Novák platit 8 760 Kč (30 000 Kč x 29,2 %). místo současných 4 380 Kč (15 000 Kč x 29,2 %). Z finančního hlediska by se tento krok nevyplatil.

4) Opožděná platba znamená zánik pojištění

Dobrovolné nemocenské pojištění je potřeba platit včas, vždy do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Opožděná platba je velký problém. Když není platba na dobrovolném nemocenském pojištění připsána na účet místně příslušné OSSZ v řádném termínu, tak dochází k zániku na dobrovolném nemocenském pojištění od prvního dne kalendářního měsíce, za který nebylo pojistné ve stanoveném termínu zaplaceno.

5) Na nemocenskou 15 tisíc Kč nelze téměř dosáhnout

Pokud chtějí OSVČ mít měsíční nemocenskou alespoň 15 000 Kč, tak musí měsíčně platit na dobrovolném nemocenském pojištění 660 Kč a více. Takto vysoká platba na dobrovolném nemocenském pojištění přitom odpovídá hrubému zisku (příjem - výdaj) téměř 690 000 Kč za rok. Aby zaměstnanec měl měsíční nemocenskou 15 000 Kč, tak mu stačí mít měsíční hrubou mzdu 28 500 Kč. Pro většinu OSVČ je z finančních důvodů a výpočtové formuli nemocenské nemožné dosáhnout na dostatečné finanční zajištění prostřednictvím státní nemocenské.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz