OSVČ se nemohou spoléhat na státní invalidní důchod

22.08.2017 | Petr Gola | Finanční plán

Vlastní komerční pojištění pro případ invalidního důchodu by mělo být pro všechny OSVČ naprostou samozřejmostí. Státní invalidní důchod je pro OSVČ naprosto nedostačující. Proč?

02F11937.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. O přiznáni stupně invalidity rozhoduje posudkový lékař. Samotná výše invalidního důchodu závisí na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu. Doba pojištění se u OSVČ počítá stejně jako u zaměstnance a do doby pojištění se  započítávají roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění a tzv. náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku). Při výpočtu invalidního důchodu se do doby pojištění započítává i tzv. dopočtená doba pojištění, tj. doba do dosažení řádného důchodového věku ženy stejného ročníku narození, která nevychovala žádné dítě.

 

Jak se počítá osobní vyměřovací základ?

Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda za odpracované roky. Při výpočtu státního důchodu v roce 2017 se osobní vyměřovací základ počítá z příjmů v letech 1986 až 2016. U OSVČ se tedy osobní vyměřovací základ počítá z vyměřovacích základů v jednotlivých letech, které byly uvedeny v přehledech a příjmech a výdajích v daných letech a ze kterých bylo v rozhodných letech zaplaceno sociální pojištění.

 

Praktický příklad

OSVČ Kubeš dosáhl za rok 2016 hrubého zisku (příjem – výdaj) ve výši 340 000 Kč. Vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění však činí 50 % daňového základu (hrubého zisku), proto je vyměřovací základ 170 000 Kč (340 000 Kč x 50 %). Takto vysoký vyměřovací základ odpovídá hrubé měsíční mzdě 14 167 Kč (170 000 Kč: 12 měsíců) a nikoliv částce 28 333 Kč (340 000 Kč: 12 měsíců), jak se pan Kubeš mylně domnívá. Právě z částky 14 167 Kč by se následně počítal i invalidní důchod.

Nyní se vypočítáme invalidní důchod pana Kubeše. Pro zjednodušení provedeme výpočet dle legislativy roku 2017 a budeme počítat, že osobní vyměřovací základ za všechny roky je na úrovni vyměřovacího základu roku 2016, tedy ve výši 14 167 Kč a pan Kubeš získá dobu pojištění v rozsahu 42 let.

Invalidní důchod I. stupně by činil pouze 5 255 Kč, II. stupně 6 607 Kč a III. stupně 10 663 Kč. Invalidní důchod by byl tedy vždy podprůměrný a vyjít z takto vysokým invalidním důchodem by bylo těžké.

Pro koho zejména je komerčního pojištění nutností?

Zejména OSVČ stanovující výdaje paušálem by rozhodně neměly na kvalitní komerční pojištění zapomínat. Skutečné čisté příjmy mohou být relativně vysoké, ale vyměřovací základ je díky paušálu nízký. OSVČ využívající výdajový paušál, jejichž skutečné výdaje jsou citelně nižší než výdaje stanovené paušálem, by měly počítat s nízkým státním důchodem a této skutečnosti maximálně přizpůsobit vlastní spoření a investování na penzi.

 

Praktický příklad

Pan Skácel měl roční příjmy ve výši 340 000 Kč a výdaje téměř nulové a využil 60% výdajový paušál (ostatní živnost), potom by měl vyměřovací základ za rok 2016 ve výši 136 000 Kč (340 000 Kč x 40 %). Skutečný vyměřovací základ je tedy 68 000 Kč (136 000 Kč x 50 %), sociální pojištění za rok 2016 se tedy platilo z minimálního vyměřovacího základu ve výši 81 024 Kč, který odpovídá hrubé mzdě 6 752 Kč.

Při získání doby pojištění v rozsahu 42 let a výši osobního vyměřovacího základu ve výši 6 752 Kč by invalidní důchod I. stupně pana Skácela byl 3 968 Kč, II. stupně 4 677 Kč a III. stupně 6 804 Kč. Bez vlastního komerčního pojištění by invalidita znamenala pro pana Skácela velké finanční problémy.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz