Pět případů, kdy je důchod nižší než 6 500 Kč

04.04.2016 | Petr Gola | Finanční plán
Někteří občané se mylně domnívají, že je stanoven minimální státní důchod zajišťující dostatečnou životní úroveň. Není tomu tak. Státem přiznaný státní důchod může být i pouze několik tisíc. Spoléhat se na státní důchod nelze. Podívejme se na pět vybraných případů, kdy není státní důchod ani 6 500 Kč.
kalkula_ka.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Spoléhat se pouze na státní penzi není rozumné, jak si ukážeme na pěti praktických příkladech, kdy státní důchod nedosahuje ani 6 500 Kč. Bez vlastních finančních prostředků by odchod do důchodu znamenal značné finanční problémy.

1) Živnostník s minimálními platbami

Živnostníci platící minimální měsíční zálohy musí počítat s nízkým státním důchodem, a to i při získání dostatečné doby pojištění.

Praktický příklad

Paní Nováková má osobní vyměřovací základ za všechny roky na úrovni minimálního měsíčního vyměřovacího základu v roce 2015 ve výši 6 653 Kč. Tomuto minimálnímu vyměřovacímu základu odpovídaly měsíční zálohy ve výši 1 943 Kč. Paní Nováková získá dobu pojištění v rozsahu 40 let. Dle výpočtové formule důchodu roku 2016 by měsíční důchod paní Novákové činil 6 432 Kč.

2) Vdovský důchod

Každý důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny penze stejná a v roce 2016 činí 2 440 Kč. Procentní výměra vdovského důchodu činí polovinu procentní výměry důchodu zemřelého manžela, který pobíral nebo na který by měl nárok.

Praktický příklad

Paní Pokorné (47 let) zemře manžel, který by měl nárok na důchod ve výši 10 200 Kč (základní výměra důchodu ve výši 2 440 Kč + procentní výměra důchodu ve výši 7 760 Kč). Paní Pokorná by měla nárok na vdovský důchod ve výši 6 320 Kč (základní výměra důchodu 2 440 Kč + procentní výměra důchodu ve výši 3 880 Kč (7 760 Kč x 50 %).

3) Invalidní důchod prvního stupně

Výši invalidního důchodu ovlivňuje výše dosahovaných příjmů, získaná doba pojištění (včetně dopojištěné doby) a přiznaný stupeň invalidity. Invalidní důchod prvního stupně je nízký i při vysokých příjmech.

Praktický příklad

Pan Kučera má osobní vyměřovací základ (průměrnou měsíční mzdu v současné hodnotě za odpracované roky) ve výši 40 000 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 41 let. Dle výpočtové formule roku 2016 by měl pan Kučera invalidní důchod prvního stupně ve výši 6 375 Kč.

4) Souběh dvou důchodů

V případě nároku na dva důchody (např. starobní důchod a vdovský důchod nebo invalidní důchod a vdovský důchod) se pobírá vyšší z důchodů v plné výši a nižší z důchodu v poloviční výši, přičemž základní výměra důchodu náleží pouze jednou. Při nároku na dva důchody je druhý z důchodů vyšší než 6 tisíc Kč výjimečně.

Praktický příklad

Paní Konečná pobírá vlastní starobní důchod ve výši 11 900 Kč. Paní Konečné zemře manžel, který pobíral nadstandardní důchod ve výši 18 900 Kč. Procentní výměra vdovského důchodu 8 230 Kč (18 900 Kč - 2 440 Kč) x 50 %) je nižší než procentní část vlastního starobního důchodu 9 460 Kč (11 900 Kč - 2 440 Kč). Proto bude paní Konečné náležet  v plné výši její starobní důchod a z vdovského důchodu pouze polovina procentní části, tedy 4 115 Kč (8 230 Kč x 50 %).

5) Brzký odchod do předčasného důchodu

Občané mající důchodový věk 63 let a více mohou do předčasného důchodu odejít již v 60 letech. Při brzkém odchodu do předčasného důchodu při nízké době pojištění je výsledný státní důchod nedostačující.

Praktický příklad

Pan Straka má osobní vyměřovací základ za odpracované roky 19 800 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 32 let a odejde do předčasného důchodu 15 započatých kalendářních čtvrtletí (počítá se 90 dní) před dosažením řádného důchodového věku. Dle výpočtové formule roku 2016 by byl měsíční důchod 6 498 Kč.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz