Pět případů, kdy se z prodeje nemovitosti neplatí daň z příjmu

15.10.2015 | Petr Gola | Finanční plán
Z příjmu z prodeje nemovitosti poníženého o výdaje se odvádí daň z příjmu fyzických osob. Tento hrubý zisk z prodeje se uvádí v daňovém přiznání jako příjem dle § 10 (ostatní příjmy). Při dodržení zákonných podmínek se však z prodeje bytu nebo domu daň z příjmu fyzických osob neplatí. Kdy?
podnikani_02_jednani.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Sociální a zdravotní pojištění se z prodeje nemovitosti neplatí nikdy. Nejsou zde stanoveny žádná pravidla. Je však nutné počítat s tím, že např. inkasovaná částka z prodeje nemovitosti nemá žádný vliv na výpočet státního důchodu nebo nemocenských dávek. Někteří občané prodají nemovitost a žijí ze zisku, tímto způsobem však nemají vyřešen svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny a jsou vedeni v počítačovém systému příslušné zdravotní pojišťovny jako OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů) s povinností placení zdravotního pojištění ve výši 1 242 Kč měsíčně v roce 2015.

Splnění podmínek je vhodné si pohlídat

Aby byl příjem z prodeje nemovitosti od daně z příjmu fyzických osob osvobozen, tak musí být dodržen časový test, který se liší v závislosti na tom, zdali měl prodávající v dané nemovitosti bydliště či nikoliv. Daňové osvobození se nevztahuje na příjem z prodeje nemovitosti zahrnuté do obchodního majetku pro výkon samostatné výdělečné činnosti. Termín prodeje je tak dobře správně naplánovat, případné placení daně z příjmu fyzických osob by snížilo ziskovat této transakce.  Pouze kvůli několika měsícům o 15 %.

1) Bydliště v nemovitosti dva roky

Od daně z příjmu fyzických osob jsou osvobozeny příjmy z prodeje bytu nebo domu, jestliže prodávající měl v prodávané nemovitosti bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. U manželů stačí, když podmínku splní jeden z manželů. Bydliště je místo, kde prodávající skutečně žil a bydlel. Bydliště je většinou shodné s trvalým bydlištěm, ale nemusí tomu tak být. Zpravidla mladší lidé mohou mít trvalé bydliště, kde jsou nahlášeni k pobytu, stále u rodičů, ale bydlí již v jiném městě.

2) Použití peněz na uspokojení vlastní bytové potřeby

Jestliže má prodávající v nemovitosti bydliště kratší než dva roky, potom je příjem od daně z příjmu osvobozen, pokud jsou získané finanční prostředky použity na uspokojení bytové potřeby.

3) Vlastnictví nemovitosti v rozsahu 5 let

Když prodávající podmínku bydliště v dané nemovitosti nesplnil, potom je příjem z prodeje bytu nebo domu od daně z příjmu osvobozen, když je splněna podmínka vlastnictví po dobu nejméně 5 let.

4) Dědictví nemovitosti, kde podmínku splnil zemřelý

V praxi často dědici rychle prodávají zděděnou nemovitost. Důvodů je více. Nemovitost je v městě nebo obci, kde nebydlí a neplánují se stěhovat nebo je více dědiců a prodejem nemovitosti dojde nejsnáze ke spravedlivému rozdělení dědictví. Většinou zemřelý vlastnil danou nemovitost déle než pět let. V takovém případě mohou dědici prodat nemovitost ihned. Časový test splnil pozůstalý a tím i dědici. Není zapotřební, aby pro účely daňového osvobození vlastnil dědic prodávanou nemovitost déle než pět let.

5) Převod práv družstevního bytu

Družstevní bydlení má v Česku tradici. Při prodeji družstevního bytu dochází k převodu členských práv družstva. Příjem z prodeje nepodléhá dani z příjmu fyzických osob, když přesahuje doba mezi nabytím členských prvá a jejich převodem dobu pěti let.

Při nesplnění podmínek je nutné podat daňové přiznání

Občané, kteří v roce 2015 prodají nemovitost a nesplní daňové podmínky pro osvobození, budou muset podat daňové přiznání za rok 2015, přestože jsou např. zaměstnanci a standardně za ně daňové záležitosti vyřizuje zaměstnavatel. Základní termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2015 je do 1. dubna 2016. K vyplnění daňového přiznání budou zaměstnanci potřebovat od svého  zaměstnavatele "potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2015". Při práci během roku 2015 pro více zaměstnavatelů je potom nutné mít toto potvrzení od všech zaměstnavatelů.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz