Plánujeme penzi v předstihu

04.09.2015 | Petr Gola | Finanční plán
Důchod by měl být odměnou za celoživotní dřinu. Penzisté by měli mít konečně dostatek času na své koníčky a známé. Západoevropským trendem je aktivní stáří. Bez dostatku financí je to však velmi složité, proto je potřeba myslet na penzi již v produktivním věku co nejdříve. Jak vysoký je potřeba mít vlastní finanční polštář na penzi?
img_216.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Vlivem značné redukce při výpočtu státního důchodu mají občané s vyššími příjmy relativně nízký státní důchod. Pro občany pobírající průměrnou a vyšší mzdu je tedy vlastní zajištění na důchod velmi nezbytné, neboť odchodem do důchodu citelně klesá jejich životní úroveň.

 

S investicemi začít co nejdříve

Při poklesu životní úrovně o třetinu je možné prožít aktivní penzi, vyrážet za kulturou, cestovat a věnovat se zálibám. Státní důchod je však rozhodně nižší, jak si ukážeme na praktickém příkladu. Vlastní úspory a investice jsou tedy nutností. Čím dříve se s pravidelným investováním a spořením začne, tím lépe.

 

Praktický příklad

Pan Novák má průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky v současné hodnotě 35 000 Kč. Pan Novák získá dobu pojištění 40 let. Vypočítáme si státní starobní měsíční důchod pana Nováka dle legislativy roku 2015 a porovnáme ho s dosahovaným čistým příjmem.

  • Čistá měsíční mzda pana Nováka je 26 185 Kč, neboť z hrubé mzdy je potřeba zaplatit povinné odvody. Na dani z příjmu zaplatí pan Novák 4 965 Kč, na sociálním pojištění 2 275 Kč a na zdravotním pojištění 1 575 Kč.
  • Měsíční státní důchod pana Nováka činí 13 059 Kč. Měsíční státní důchod pana Nováka dosahuje necelých 50 % jeho čistého příjmu dosahovaného před odchodem do důchodu. Porovnáváme čistou mzdu a čistý důchod, neboť z důchodu pan Novák nebude platit žádné daně.

Jestliže by chtěl pan Novák, aby odchodem do důchodu poklesla jeho životní úroveň pouze o třetinu, tak by musely jeho vlastní úspory a investice na každý měsíc činit cca 4 200 Kč.

 

Kolik si musí pan Novák "naspořit"?

Budeme počítat, že chce pan Novák v důchodu pobírat vlastní penzi z vybraných finančních produktů po dobu 20 let ve výši 4 200 Kč. V přiložené tabulce máme uvedeno, jak vysokou musí mít pan Novák naspořenou částku před začátkem výplaty vlastního měsíčního důchodu v závislosti na úrokové sazbě.

 

Vlastní měsíční

důchod

Doba

pobírání

Úročení částky,

ze které se vyplácí

měsíční důchod

Výše částky

před začátkem

výplaty důchodu

4 200 Kč

20 let

1,0 %

914 tisíc Kč

4 200 Kč

20 let

1,5 %

871 tisíc Kč

4 200 Kč

20 let

2,0 %

832 tisíc Kč

4 200 Kč

20 let

2,5 %

794 tisíc Kč

4 200 Kč

20 let

3,0 %

759 tisíc Kč

4 200 Kč

20 let

3,5 %

726 tisíc Kč

4 200 Kč

20 let

4,0 %

695 tisíc Kč

4 200 Kč

20 let

5,0 %

639 tisíc Kč

vlastní výpočet autora

 

Jakou částku musí pan Novák během produktivního života našetřit, aby mohl po dobu 20 let pobírat z úspor vlastní důchod ve výši 4 200 Kč závisí rovněž na úrokové sazbě, jakou bude během 20 let úročena částka, ze které bude měsíční důchod vyplácen. Jak vidíme z přiložené tabulky, tak nároky na naspořenou částku se výrazně liší. Dobře zvolený finanční produkt výrazně snižuje finanční nároky na požadované úspory. Konzultace s odborníky je jednoznačně přínosná.

 

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes a zajistěte se na stáří s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Úroková sazba ovlivňuje délku investování

Pro zjednodušení budeme počítat, že pan Novák potřebuje mít při odchodu do důchodu "naspořeno" cca 800 tisíc Kč, aby mohl po dobu 20 let čerpat vlastní důchod 4 200 Kč. Budeme počítat, že pan Novák může měsíčně investovat 2 000 Kč. V přiložené tabulce máme uvedeny varianty, jak dlouho bude muset pan Novák investovat v závislosti na zvolené úrokové sazbě. V závislosti na výši úrokové sazby se doba investování pohybuje od 19 let do 29 let. Dobře zvolený finanční produkt může snížit celkovou dobu investování na důchod o několik let.

 

Měsíční investice

Úroková sazba

Počet let investování

Hodnota úspor

2 000 Kč

0,9 %

29 let

795 tisíc Kč

2 000 Kč

1,5 %

27 let

798 tisíc Kč

2 000 Kč

2,2 %

25 let

798 tisíc Kč

2 000 Kč

3,1 %

23 let

801 tisíc Kč

2 000 Kč

4,2 %

21 let

802 tisíc Kč

2 000 Kč

5,6 %

19 let

802 tisíc Kč

vlastní výpočet autora

 

Kvalitní finanční poradce pomůže správně vybrat finanční produkty k zajištění na důchod, aby životní úroveň v důchodu odpovídala požadavkům a přitom doba investování a nároků na "naspořenou" částku byly co nejnižší vzhledem k akceptaci rizika a investičnímu profilu. Každá desetinka procenta hraje roli, jak jsme si ukázali na názorném příkladu.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz