Platby koncem roku na finanční produkty

21.12.2015 | Petr Gola | Finanční plán
Koncem roku je možné při dobré finanční situaci platbou na stavební spoření, penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření maximalizovat některé státní výhody, když se během roku platí na smlouvu nižší částky. Jak maximalizovat státní výhody platbami ke konci roku?
img_251.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Stavební spoření je stále zajímavý finanční produkt. Ve spořící fázi vzniká u stavebního spoření nárok na státní příspěvek. Výše státního příspěvku činí 10 % z naspořené částky za rok. Maximálně může státní podpora činit 2 000 Kč. Na maximální státní příspěvek dosáhnou klienti, kteří naspoří na svoji smlouvu během roku 20 000 Kč.

Libovolné vklady na stavební spoření

Výhodou stavebního spoření je, že vklady na smlouvu mohou být připisovány libovolně. Během roku je tedy možné např. pravidelně vkládat na smlouvu stokorunové úložky a při dobré finanční situaci je možné provést koncem roku doplatek na smlouvu tak, aby se maximalizoval státní příspěvek. Smlouvu o stavebním spoření mohou mít v rodině uzavřenu všichni, i děti. Při více uzavřených smlouvách o stavebním spoření v rodině je vhodné čerpat maximální státní příspěvek z každé smlouvy. Rodina se dvěma dětmi tak může obdržet za rok souhrnnou státní podporu až 8 000 Kč. Nepravidelnost vkladů na stavebním spoření je velmi výhodná a umožňuje rodině se rozhodovat o výši vkladů v závislosti na aktuální finanční situaci.

Státní příspěvek u produktů III. pilíře

Stát podporuje formou měsíčního státního příspěvku i penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Oba finanční produkty patří do státem podporovaného III. důchodového pilíře. Výše státního měsíčního příspěvku se odvíjí od sjednané částky ve smlouvě. Doplatek peněz na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkové penzijní spoření nemá vliv na výši státního příspěvku během roku. Státní příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření jsou připisovány čtvrtletně. Protože výše státního příspěvku závisí na sjednané částce na smlouvě, tak pro čerpání vyššího státního příspěvku je nutné kontaktovat příslušnou penzijní společnost a upravit měsíční částku. Kdo si zvýší sám měsíční částku zasílanou na smlouvu, tomu bude připisován státní příspěvek v závislosti na nižší částce sjednané ve smlouvě, proto je potřeba vždy provést změnu částku v souladu s pravidly příslušné penzijní společnosti. Na maximální státní příspěvek 230 Kč měsíčně dosáhnou občané vkládající na svoji smlouvu měsíčně 1 000 Kč a více. V přiložené tabulce máme uvedeno, jak vysoký státní příspěvek je možné čerpat na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření v závislosti na sjednané měsíční částce placené na smlouvu.

 

Státní měsíční příspěvek v závislosti na vkladu na smlouvu (v Kč, v roce 2015)

Měsíční vklad na smlouvu

do 300

300

400

500

600

700

800

900

1000 a více

Státní příspěvek

0

90

110

130

150

170

190

210

230

 

Daňový odpočet je možné maximalizovat

Produkty III. důchodového pilíře jsou státem podporovány i formou daňového odpočtu. Při snížení základu daně dochází k daňové úspoře. Od základu daně za rok 2015 je možné snížit měsíční vklady na smlouvu nad 12 000 Kč a maximálně je možné si snížit daňový základ o 12 000 Kč. Na maximální daňovou úsporu ve výši 1 800 Kč (12 000 Kč x 15 %) za rok 2015 dosáhnou občané, kteří vloží za rok 2015 na smlouvu 24 000 Kč a více. Pro účely snížení daně z příjmu fyzických osob je přitom možné provést doplatek na smlouvu koncem roku. Opět je vhodné vše konzultovat předem s příslušnou penzijní společností.

 

Daňová úspora v závislosti roční platbě na smlouvu (v Kč, v roce 2015)

Roční vklad na smlouvu

do 12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000 a více

Daňová úspora

0

300

600

900

1200

1500

1800

 

Praktický příklad

Paní Černá vkládá na svoji smlouvu o penzijním připojištění částku 850 Kč měsíčně, vždy začátkem měsíce. Ke konci roku 2015 vložila paní Černá na svoji smlouvu částku 10 200 Kč (850 Kč x 12 měsíců). Finanční situace paní Černé koncem roku je však příznivá, proto se rozhodne vložit na svoji smlouvu 13 800 Kč (24 000 Kč - 10 200 Kč), aby maximalizovala daňový odpočet a snížila si základ daně o 1 800 Kč.

Rozhodující je termín připsání peněz

Pro maximalizaci státního příspěvku u stavebního spoření nebo pro maximalizaci daňového odpočtu o penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření je rozhodující, kdy skutečně byla částka připsána na bankovní účty pověřených institucí. Nerozhoduje tedy datum odeslání peněz z účtu, ale připsání na účet. Z tohoto důvodu je potřeba mimořádným vkladům koncem roku věnovat maximální pozornost, aby se vše stihlo ještě v aktuálním roce.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz