Podívali jsme se pod pokličku akciových fondů se zaměřením na akcie evropských firem s vysokým dividendovým výnosem

Doba, kdy v portfoliích těchto fondů převládaly akcie s dividendovým výnosem mezi 5 % - 9 % je už několik let pryč, a nic na tom prozatím nezměnily ani poklesy cen akcií z uplynulých měsíců, které sice mohou mít pozitivní vliv na dividendový výnos, nicméně trpí jimi výkonnost samotných fondů, jež jsou v červených číslech na 6 měsíčních i 12 měsíčních obdobích. Jak byly tyto fondy úspěšné historicky, to se dozvíte níže…
02B04264.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Akciovými fondy dostupnými v ČR, které se specializují výhradně na akcie s vysokým dividendovým výnosem, jsou:

  • KBC Equity Fund High Dividend Eurozone
  • NN (L) European High Dividend
  • Parvest Equity High Dividend Europe

Všechny tyto fondy se shodně zaměřují na akcie firem s vysokou tržní kapitalizací a zároveň se jedná o fondy, které své výnosy reinvestují (tj. jako podílníkovi Vám nejsou výnosy vypláceny prostřednictvím dividend).

V portfoliích těchto fondů dominují akcie firem z finančního sektoru, energetických společností a firem produkujících spotřební zboží.

 

Oborová struktura portfolia akciových fondů se zaměřením na akcie s vysokým dividendovým výnosem

 

Fond

Oborová struktura portfolia

KBC Equity Fund High Dividend Eurozone

Finance

Spotřební zboží

IT/Telek.

Energetika

Průmysl

22.31%

17.65%

13.72%

12.64%

10.76%

NN (L) European High Dividend

Finance

Spotřební zboží

Energetika

Průmysl

Farmacie

30.25%

15.65%

12.36%

10.15%

9,23 %

Parvest Equity High Dividend Europe

Finance

Energetika

Spotřební zboží

IT/Telek.

Průmysl

22.06%

17.93%

16.07%

14.99%

9.37%

 

 

Regionální struktura portfolia akciových fondů se zaměřením na akcie s vysokým dividendovým výnosem

 

Fond

Regionální struktura portfolia

KBC Equity Fund High Dividend Eurozone

Francie

Německo

Španělsko

Itálie

Finsko

34,38%

27,03%

13,13%

7,20%

6,41%

NN (L) European High Dividend

Velká Británie

Francie

Švýcarsko

Německo

Nizozemí

27,06%

19,00%

11,19%

8,99%

8,94%

Parvest Equity High Dividend Europe

Velká Británie

Německo

Francie

Švýcarsko

Švédsko

36,24%

17,45%

13,49%

8,20%

6,30%

 

Objem spravovaných prostředků těchto fondů se aktuálně pohybuje od 334,5 milionu eur (KB Equity Fund High Dividend Eurozone) přes 412,69 milionu eur (NN European High Dividend) až po 563,61 milionu eur (Parvest Equity High Dividend Europe), jedná se tedy, z pohledu spravovaného majetku se tedy jedná o spíše větší podílové fondy.

Byť si tyto fondy nechávají prostor investovat až 25 % objemu majetku do jiných cenných papírů, než jsou „evropské“ akcie s vysokým dividendovým výnosem, aktuální zainvestovanost v těchto cenných papírech činí shodně více jak 95 %. Nejvíce hotovosti aktuálně drží Parvest Equity High Dividend Europe (3,17 % hodnoty portfolia).

 

Ani tyto fondy (resp. akcie v jejich portfoliích) nezůstaly v uplynulých měsících ušetřeny poklesu cen a všechny fondy tak vykazují zápornou půlroční i roční výkonnost. Na pětiletém horizontu pak tyto fondy vykazují přepočtenou roční výkonost mezi 4,4 % (NN European High Dividend) a 5,9 % (KBC Equity Fund High Dividend Eurozone).

Historické výkonnosti akciových fondů se zaměřením na akcie s vysokým dividendovým výnosem

 

Fond

Výkonnost

2015

2014

2013

2012

2011

2010

KBC Equity Fund High Dividend Eurozone

4.51%

5.89%

22.04%

19.26%

-12.60%

0.60%

NN (L) European High Dividend

4.11%

2.34%

20.62%

13.85%

-9.56%

5.37%

Parvest Equity High Dividend Europe

5.86%

1.09%

12.88%

16.09%

-5.46%

4.41%

 

Co si v dnešní době představit pod vysokým dividendovým výnosem?

 

Dividendové výnosy akcií z portfolií těchto fondů (resp. akcií s největším zastoupením) činí nejčastěji 3 % - 5,5 %. Poklesy cen akcií měly na tyto dividendové výnosy pozitivní vliv (k cenám akciím dochází v době, kdy tyto společnosti jsou schopny generovat stejný či vyšší zisk než v předchozích letech). Například dividendový výnos akcií společnosti Allianz vzrostl v uplynulých 2 letech z 3,5 % na 4,73 %,  podobně je tomu u akcií společností Pfizer (růst z cca 3 % na 3,8 %), Nestlé (růst z cca 2,9 % na 3,08 %) či Vodafone (růst ze 4,22 % na 5,43 %). Ještě v roce 2012 přitom tyto akcie nabízely dividendový výnos vyšší o 10 % - 50 %.

Na akciích s vysokým dividendovým výnosem je, i po vývoji z uplynulých měsíců, znát „překoupenost“, kdy tyto akcie nabízí z historického hlediska nízké dividendové výnosy.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz