Podmínky pro čerpání předdůchodu v roce 2017

04.04.2017 | Petr Gola | Finanční plán

Předdůchod je legislativní možností, jak přestat pracovat před dosažením řádného důchodového věku a přitom se vyhnout krácení důchodu jako je tomu u předčasného důchodu. Podmínkou čerpání předdůchodu jsou dostatečné vlastní úspory v doplňkovém penzijním spoření. Jak musí být v roce 2017 vysoké?

02B99910.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Pracovat až do dosažení řádného důchodového věku může z různých důvodů (pracovních, zdravotních nebo rodinných) méně lidí než v minulosti. Hlavním důvodem je postupné prodlužování řádného důchodového věku. Lidé v předdůchodovém věku, kteří z různých důvodů nechtějí nebo nemohou pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, mají dvě možnosti: buď zvolí předčasný důchod nebo předddůchod.

 

Předčasný důchod je však oproti řádnému důchodu nižší z důvodu krácení za předčasnost. Rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem je mnohdy vyšší než by mnozí žadatelé o předčasný důchod předpokládali. Když se zvolí předdůchod, tak následně nedochází ke krácení státního důchodu, neboť se odejde až do řádného důchodu. Navíc čerpání předdůchodu nevylučuje možnost odchodu do předčasného důchodu, neboť v předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze. Během předdůchodu je možné mít libovolně vysoké vlastní příjmy za závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti nebo jiné příjmy.

 

Podmínky pro předdůchod

V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené finanční prostředky v doplňkovém penzijním spoření. Za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát. Předdůchod je možné čerpat nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku, přičemž se však posuzuje důchodový věk muže stejného ročníku narození, ženy tak mohou čerpat předdůchod kratší dobu před dosažením svého řádného důchodového věku. Měsíční částka předdůchodu však musí činit minimálně 30 % průměrné mzdy dle MPSV.

  • Dle sdělení č. 448/2016 Sb. MPSV činí průměrná hrubá měsíční mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 částku 27 000 Kč.
  • Měsíční částka předdůchodu musí tedy v roce 2017 činit 8 100 Kč (27 000 Kč x 30 %). Kdo chce čerpat předdůchod alespoň minimální dobu v rozsahu dvou let, ten musí mít naspořeno v doplňkovém penzijním spoření alespoň 194 400 Kč.

 

Podmínky pro spoření jsou příznivější

V příštích letech bude stoupat počet lidí, kteří budou využívat výhod předdůchodu. O předdůchodu je však nutné uvažovat v dostatečném předstihu, aby bylo možné naspořit v doplňkovém penzijním spoření dostatečně vysokou částku. Od roku 2017 jsou podmínky pro spoření v doplňkovém penzijním spoření výhodnější, přestože nedošlo ke změně měsíčního státního příspěvku na smlouvu, který činí maximálně 230 Kč měsíčně při měsíčním vkladu na smlouvu 1 000 Kč a více.

  • Za rok 2017 bude možné základ daně snížit až o 24 000 Kč, za rok 2016 je to o 12 000 Kč. Na maximální daňový odpočet dosáhnou lidé, kteří vloží na svoji smlouvu za rok 36 000 Kč a více. Lidé spořící si měsíčně na svoji smlouvu 3 000 Kč a více tedy ušetří z důvodu spoření na vlastní důchod na dani z příjmu fyzických osob částku 3 600 Kč.
  • Od roku 2017 se zvýšilo daňové osvobození pro příspěvky zaměstnavatele na legislativou podporované produkty, mezi které patří i doplňkové penzijní spoření. Roční limit pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele činí nově 50 000 Kč (za rok 2016 to bylo 30 00 Kč).

 

Předdůchod je tedy zajímavým řešením, jak přestat pracovat před dosažením řádného důchodového věk a přitom se vyhnout finančně nevýhodnému předčasnému důchodu a současně mít ještě zdravotní pojištění placeno státem. Podmínkou je však mít dostatečně vysoké úspory na doplňkovém penzijním spoření. Z důvodu zvýšení limitu pro daňový odpočet a zvýšení limitu pro daňové osvobození pro příspěvky zaměstnavatele je spoření v doplňkovém penzijním spoření od roku 2017 výhodnější.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz