Pojistné podvody jsou v kurzu

Počet odhalených pojistných podvodů v letošním roce výrazně vzrostl. Za tři čtvrtletí stoupl meziročně o desítky procent, přičemž jejich hodnota dosahuje stovky milionů korun. Podle světových statistik činí podvody zhruba 14 % případů, které klienti pojišťovnám ohlásí. V případě motoristů je to dokonce přes 30 %.
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Pojistné podvody jsou v kurzu

Specializované útvary pojišťoven prošetřovaly v roce 2009 téměř 4 500 podezřelých škodných událostí. Ačkoli jejich počet meziročně klesl o téměř 7 %, celková hodnota odhalených případů překročila 600 milionů korun a je nejvyšší za posledních pět let.

Za poklesem počtu šetřených případů, doprovázeným nárůstem prokázané hodnoty, podle názoru pojišťoven stojí posun zákonné hranice výše škody, při které vzniká povinnost oznámit policii dopravní nehodu. Ta byla z původních 50 000 korun změnena na 100 tisíc korun. Tato změna otevřela větší prostor pro páchání pojistných podvodů ve výši škody pohybující se na hranici 100 tisíc Kč. Díky absenci dopravní policie na místě dopravní nehody se páchání pojistného podvodu u těchto škod složitěji prokazuje.

Pojistný podvod a zákon

Pojistný podvod je trestný čin, za který soudy v České republice každým rokem odsoudí stovky pachatelů. Výše trestu se odvíjí od výše způsobené škody. Horní hranice přitom dosahuje až 10 let nepodmíněného odnětí svobody. V případě prokázání pojistného podvodu bývá zpravidla pozdě na snahu pojištěného vrátit již vyplacené peníze nebo na zaslání „objasňovacího" dopisu, že se vlastně nic nestalo a škoda nemusí být nahrazena.

Zákon mluví jasně. Kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. Stejně bude potrestán, kdo úmyslně vyvolá pojistnou událost, nebo kdo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu.

Trestní zákoník od ledna letošního přísněji postihuje recidivisty, tedy osoby, které již v minulosti pojistný podvod spáchaly. Vyšší trestní sazba také hrozí tzv. interním pachatelům, tedy například nepoctivým pracovníkům obchodní služby nebo likvidátorům pojistných událostí. Přísněji jsou postihovány také pachatelé, kteří jsou součástí organizované skupiny.

Pojišťovny jsou v odhalování podvodů úspěšné

Aktivity pojišťoven v oblasti boje s pojistným podvodem dosahují v České republice vysoké úrovně. Pojišťovny zaměstnávají za účelem efektivního odhalování a šetření pojistných podvodů specialisty a vybavují je moderními technologiemi a nástroji, které jim významně pomáhají zvýšit efektivitu jejich činnosti, ať již jde o systémy automatické detekce nebo systémy pro analýzu dat.

Za deset měsíců letošního roku odhalili například detektivové Allianz pojišťovny pojistné podvody za více než 57 milionů korun. Kromě toho stále ještě prošetřují podezřelé případy ve výši dalších 24 milionů korun. Nejvíce jich je v Moravskoslezském kraji a v Praze, nejméně na Zlínsku. Meziročně Allianz pojišťovna registruje nárůst podvodů zhruba o 15 procent. Nejvíce u automobilů a pojištění majetku.

Novinkou letošního roku, na kterou přišli specialisté Allianz pojišťovny, je bourání přestrojených automobilů najatými dobrodruhy, kteří jsou za pár tisíc korun ochotni vletět v nemalé rychlosti třeba do stromu nebo dokonce do jiného automobilu.

Neubylo ani schválně založených požárů. Někdy si zapalují své živnosti (restaurace, rekreační zařízení, diskotéky apod.) neprosperující podnikatelé, jindy dokonce podvodníci zakládají podniky jenom proto, aby je po určité době nechali shořet a mohli tvrdit, že v nich měli věci, které tam však ve skutečnosti nikdy nebyly.

Obdobné informace dostáváme i z pojišťovny Generali. Za první tři kvartály letošního roku odhalila Generali prozatím pojistné podovdy za 46 milionů korun, přičemž další případy jsou ještě v šetření a dosud nebyly uzavřeny. I tak se výše odhalených pojistných podvodů meziročně zvojnásobila. Jak nám sdělil tiskový mluvčí Generali Jiří Cívka, lze očekávat, že nárůst hodnoty pojistných podvodů ve srovnání let 2008 a 2010 může představovat až 450 procent.

Z celkového počtu pojistných podvodů, které detektivové Generali odhalili za první tři kvartály letošního roku, spadá 52 procent případů do oblasti havarijního pojištění. Na dalších místech je s 27 procenty povinné ručení a s 19 procenty pojištění majetku. Zbývající dvě procenta odhalených pojistných podvodů spadají do ostatních oblastí pojištění.

Ohromujícím dojmem působí čísla z největší tuzemské pojišťovny. Česká pojišťovna odhalila za tři čtvrtletí pojistné podvody za 253 milionů korun a v této souvislosti odhalila celkem 547 případů podvodů. Celkově však prošetřila téměř trojnásobné množství podezřelých pojistných událostí. Drtivá většina případů pojistných podvodů se týkala majetkového pojištění, přičemž stále převažují události z pojištění motorových vozidel.

Příklady pojistných podvodů

  1. Klient z Prahy nahlásil České pojišťovně úraz, který se mu stal při kopané - při hře po úderu do nohy údajně došlo k naštípnutí patní kosti. Amatérskému fotbalistovi tak bylo v souladu s jeho pojistnou smlouvou vyplaceno za úraz téměř 80 tisíc korun. Šetřením detektivů České pojišťovny však bylo zjištěno, že se pojištěný v době, kdy měla probíhat intenzivní léčba zranění, zúčastnil přeborových utkání v kopané a v jednom ze zápasů dokonce dal gól.

    Z kontroly revizního lékaře pak vyplynulo, že patní kost hráče je naprosto bez traumatologických změn. Pojištěný musel vrátit pojistné plnění a další dohru bude mít celá záležitost ještě u soudu. Mezi nejčastější úrazy, které se klientům nikdy nestaly, a přesto je nahlásili, jsou zhmožděniny měkkých tkání, podvrtnutí kotníků, nebo kolen a také spáleniny.

  2. Mezi největší podvody posledního čtvrtletí České pojišťovny patřila událost po požáru jedné z výrobních hal na východě republiky. Klient nárokoval proplatit odvoz sutin a jejich uložení na skládku, jejich objem potvrdil znalecký posudek. Protože bylo detektivům České pojišťovny podezřelé množství sutin, které z požáru vznikly, nechali znalecký posudek prověřit. Zjistili, že byl účelově navýšen a klient se snažil díky němu navýšit pojistné plnění o 4,5 milionu korun.

  3. Klient hlásí škodu na motorovém vozidle a nárokuje plnění z povinného ručení, které má u Generali zdarma rozšířené o krytí rizika střetu se zvěří. Zřejmě ho k tomu vede minimální spoluúčast jednoho tisíce korun a tak naaranžuje havárii včetně srnčích chlupů. Vyšetřovací tým nachází rozpory v popisu nehody a nechává u soudního znalce zhotovit posudek o původu zvířecí srsti, která se nacházela na vozidle. A výsledek? Srst pochází z obchodu s rybářskými potřebami, kde se používá na vázání mušek pro sportovní rybolov.

Pojištění často bývá zneužito k neopodstatněnému obohacení a podvodu, nicméně to nic nemění na tom, že je základním stavebním kamenem finančního plánování. Potřebujete pojistit? Chcete udělat revizi svých pojistek? Kontaktujte nás, my vám rádi pomůžeme.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz