Porovnání výpočtu důchodu v letech

Výpočtová formule důchodu se každoročně mění. Pro některé lidi k horšímu. Na praktickém příkladu si vypočítáme, že i občané s mírně podprůměrnou mzdou mohou mít při stejných vstupních údajích v roce 2018 nižší starobní důchod než občané, kteří odešli do důchodu již v roce 2010.
d_chodci__penze.png
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Vlastní zajištění na penzi by nemělo být samozřejmostí pouze pro lidi s vysokými příjmy, kterým odchodem do penze nejvíce klesá životní úroveň, neboť s rostoucím příjmem klesá náhradový poměr (tedy poměr mezi příjmy před odchodem do penze a výši státní penze), ale i pro lidi s příjmy okolo průměrné mzdy. Státní důchod bude muset v budoucnu z ekonomických a demografických důvodů klesat.

Praktický příklad

Z důvodu meziroční valorizace důchodu je důchod přiznaný v roce 2010 u nižších příjmů při stejné průměrné mzdě za odpracované roky a stejnému počtu odpracovaných let vyšší než důchod přiznaný v roce 2018.

Výpočet důchodu v roce 2010

Pan Novák odešel v roce 2010 do řádného starobního důchodu. Osobní vyměřovací základ (průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky) měl pan Novák ve výši 26 000 Kč. Pan Novák získal dobu pojištění v rozsahu 43 let.

Dle výpočtové formule roku 2010 měl pan Novák přiznán starobní důchod ve výši 11 942 Kč (základní výměra důchodu ve výši 2 170 Kč + procentní výměra důchodu ve výši 9 772 Kč). Při výpočtu starobního důchodu v roce 2010 se osobní vyměřovací základ redukoval následovně: do 10 500 Kč se započítával ze 100 %, od 10 501 Kč do 27 000 Kč z 30 % a nad 27 000 Kč z 10 %.

Z redukovaného osobního vyměřovacího základu se vypočítala procentní výměra důchodu, která za každý rok pojištění činila 1,5 % z redukovaného osobního vyměřovacího základu. Při získání 43 let pojištění, tedy 64,5 %.

V roce 2018 však pobírá pan Novák měsíční důchod ve výši 13 934 Kč. Měsíční důchod pana Nováka se každoročně valorizoval.

Výpočet důchodu v roce 2018

Pan Kučera odešel do řádného důchodu začátkem roku 2018. Osobní vyměřovací základ za odpracované roky má rovněž 26 000 Kč a rovněž získal dobu pojištění v rozsahu 43 let.

Dle výpočtové formule roku 2018 má pan Kučera měsíční starobní důchod ve výši 13 357 Kč (základní výměra důchodu 2 700 Kč + procentní výměra důchodu ve výši 10 657 Kč). Při výpočtu starobního důchodu v roce 2018 se osobní vyměřovací základ rovněž redukuje: v první redukční hranici (do 13 191 Kč) se  započítává ze 100 % a ve druhé redukční hranici (od 13 191 Kč do 119 916 Kč) se započítává z 26 %. Doba pojištění ovlivňuje výši státního důchodu stejně, opět každý rok se započítává jako 1,5 % z redukovaného osobního vyměřovacího základu.

Pan Kučera má tedy měsíční starobní důchod nižší o 577 Kč než pan Novák. Za celý rok 2018 to bude tedy o 6 924 Kč.

Důchodová budoucnost

Vlastní finanční zajištění na penzi je velmi důležité i pro lidi s nižšími příjmy. Přestože je v českém důchodovém systému výrazně zastoupen prvek solidarity, kdy pro lidi s podprůměrnými příjmy je z důvodu redukce výpočet státní penze značně příznivější (s ohledem na výši náhradového poměru) než pro lidi vysokými příjmy, tak i lidé s podprůměrnými příjmy by měli mít v penzi vlastní úspory a investice a nespoléhat se pouze na stát.
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz