Pozůstalostní důchody po živnostníkovi

11.08.2016 | Petr Gola | Pojištění

Zodpovědní živnostníci by měli mít vlastní kvalitní komerční pojištění, aby byla rodina finančně zajištěna v případě úmrtí. Vdovský důchod manželky i sirotčí důchod dětí jsou v takových případech poměrně nízké. Podívejme se na praktické příklady.

ING_17215_11464.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Výše pozůstalostních důchodů se vypočítává ze starobního důchodu nebo invalidního důchodu, který pobíral zemřelý nebo ze starobního důchodu či invalidního důchodu, na který by měl zemřelý nárok ke dni úmrtí.

 

  • Vdovský důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu činí v roce 2016 vždy 2 440 Kč a procentní výměra důchodu činí 50 % procentním výměry důchodu zemřelého manžela.
  • Sirotčí důchod se rovněž skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu činí rovněž 2 440 Kč a procentní výměra důchodu 40 % procentní výměry důchodu, který pobíral zemřelý otec.

 

Živnostníci mají nízký osobní vyměřovací základ

Výše starobního důchodu nebo invalidního důchodu závisí na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu, což je průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě, kdy dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň. U živnostníků se osobní vyměřovací základ počítá z jednotlivých ročních vyměřovacích základů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Rozhodující tedy není roční příjem ani roční hrubý zisk, ale vyměřovací základ, což je polovina daňového základu.

Praktický příklad

Živnostník pan Novák měl za rok 2015 roční příjem 750 000 Kč a roční výdaje 530 000 Kč. Hrubý zisk pana Nováka byl tedy 220 000 Kč (750 000 Kč - 530 000 Kč). Vyměřovací základ je však 110 000 Kč (220 000 Kč x 50 %). Roční vyměřovací základ 110 000 Kč přitom odpovídá měsíční mzdě 9 167 Kč (110 000 Kč: 12 měsíců).

Pro zjednodušení budeme počítat, že osobní vyměřovací základ za celé roky před předčasným úmrtím bude právě 9 167 Kč a pan Novák získá s dopočtenou dobou pojištění dobu pojištění v rozsahu 41 let. Osobní vyměřovací základ pro výpočet důchodu může být nižší než minimální mzda. Pan Novák umře před dosažením důchodového věku, proto se vdovský důchod pro manželku, která stále pracuje, i sirotčí důchod pro jedinou dceru bude vypočítávat z invalidního důchodu třetího stupně, na který by měl nárok pan Novák.

  • Invalidní důchod III. stupně pana Nováka by byl 8 078 (základní výměra 2 440 Kč + procentní výměra 5 638 Kč).
  • Vdovský důchod manželky by byl tedy 5 259 Kč (základní výměra 2 440 Kč + procentní výměra 2 819 Kč). Procentní výměra je polovinou procentní výměry invalidního důchodu, na který by měl nárok zemřelý manžel.
  • Sirotčí důchod pro dceru by byl 4 696 Kč (základní výměra 2 440 Kč + procentní výměra 2 256 Kč). Procentní výměra je polovinou procentní výměry invalidního důchodu, na který by měl nárok zemřelý manžel.

V souhrnu tedy nedosahují pozůstalostní důchody pro manželku a dceru ani 10 tisíc Kč měsíčně. Přitom je délka pobírání pozůstalostních důchodů časově omezena.

Komerční pojištění je jistotou

V případě, že rodina splácí několik úvěrů a děti ještě studují, potom je finanční zajištění formou pozůstalostních důchodů nedostatečné. Spoléhat se pouze na zajištění od státu není tedy správné. Předčasné úmrtí živitele rodiny by znamenalo pro rodinu velké finanční problémy. Navíc vdovský důchod se standardně pobírá pouze jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze při splnění některé ze zákonných podmínek (např. při péči o nezaopatřené dítě, péči o závislou osobu nebo dosažení požadovaného věku). Sirotčí důchod je možné v případě studia pobírat maximálně do 26 let věku. Zodpovědní živnostníci by měli mít rozhodně uzavřenu kvalitní pojistnou smlouvu, díky které by zejména v prvních letech pozůstalá rodina tuto velmi složitou životní situaci finančně mohla zvládnout. Komerční pojištění je možné přizpůsobit aktuální rodinné situaci.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz