Pozůstalostní důchody rodinu nezajistí

11.03.2016 | Petr Gola | Pojištění
V případě úmrtí živitele rodiny lze pobírat při splnění zákonných podmínek státní pozůstalostní důchody. Podívejme se v pěti bodech, proč je finanční zajištění pro pozůstalé nedostatečné a proč by měli mít živitelé rodiny vlastní komerční životní pojištění.
plan_04_kalkulacka_a_bryle.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Někteří živitelé rodiny si říkají, že odvádí vysoké odvody na povinném sociálním pojištění a v případě nečekaného úmrtí by nezůstala rodina bez finančních prostředků, protože by měli děti nárok na sirotčí důchod a žena na vdovský důchod. Nemusí to tak být, nárok na pozůstalostní důchody nevzniká automaticky nebo jsou vypláceny pouze krátkou dobu nebo v nízké částce. Vlastní finanční zajištění živitele rodiny formou komerčních produktů je zodpovědným krokem vůči rodině.

1) Pozůstalostní důchod nemusí být přiznán

Vdovský důchod nebo sirotčí důchod není přiznáván automaticky, musí být splněny zákonné podmínky. Zejména musel zemřelý ke dni úmrtí splnit potřebnou dobu pojištění. Pokud nebyla podmínka pojištění splněna, tak nemůže být vdovský důchod a sirotčí důchod přiznán.

2) Vdovský důchod může pobírat pouze manželka

Při splnění zákonných podmínek má na vdovský důchod nárok pouze manželka. Družka, přítelkyně nebo bývalá manželka nikoliv.

3) Sirotčí důchod lze pobírat jen do 26 let

Nárok na sirotčí důchod má pouze nezaopatřené dítě, nejdéle do 26 let věku. Podmínka nezaopatřenosti je splněna při studiu. Jestliže však 20leté dítě pracuje a není studentem, tak nemůže pobírat sirotčí důchod, přestože je mladší 26 let, protože není splněna podmínka nezaopatřenosti. Velmi často tedy dětem nárok v případě úmrtí rodiče nárok na sirotčí důchod nevzniká.

4) Vdovský důchod se pobírá pouze jeden rok

Základní lhůta pro pobírání vdovského důchodu je pouze jeden rok. Po uplynutí jednoho roku má nárok na vdovský důchod pouze vdova splňující některou ze zákonných podmínek (např. péči o nezaopatřené dítě, péči o závislou osobu, pobírání invalidního důchodu třetího stupně nebo dosažení požadovaného věku). Při splnění zákonných podmínek je možné vdovský důchod obnovit. Někteří lidé se mylně domnívají, že je vdovský důchod přiznáván trvale, není tomu tak. V některých případech může vdova pobírat vdovský důchod až do své smrti, ale není to pravidlem. V praxi poměrně často pobírá vdova vdovský důchod pouze jeden rok, protože již nepečuje o dospělé děti a současně nesplňuje věkovou podmínku, která se neustále prodlužuje.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Sjednejte si pojištění s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

5) Vdovský důchod může činit méně než 3 000 Kč

V případě, že vdova pobírá vlastní důchod (řádný starobní, předčasný nebo invalidní) a je ji přiznán vdovský důchod, tak je přiznaný důchod nízký a mnohdy nedosahuje ani 3 000 Kč. Jak je to možné? V takovém případě se totiž uplatňují pravidla pro souběh důchodů. To znamená, že je vyplácen v plné výši vyšší z důchodů a nižší z důchodu pouze v poloviční výši, přičemž základní výměra důchodu, která v letošním roce činí 2 440 Kč, náleží pouze jednou.

Praktický příklad

Paní Nováková má vlastní starobní důchod 10 684 Kč a zemřelý manžel pobíral starobní důchod 14 890 Kč. Standardně procentní výměra vdovského důchodu činí polovina procentní výměry důchodu zemřelého.

  • V případě paní Nováková je tedy procentní výměra vdovského důchodu 6 225 Kč (14 890 Kč - 2 440 Kč) x 50 %).
  • Procentní výměra vlastního starobního důchodu paní Novákové je však 8 244 Kč (10 684 Kč - 2 440 Kč).
  • Paní Nováková bude tedy pobírat v plné výši svůj starobní důchod a polovinu vdovského důchodu.
  • Přestože měl pan Novák nadprůměrný důchod a po celý život měl nadprůměrné příjmy, tak jeho manželka bude pobírat vdovský důchod ve výši 3 113 Kč (6 225 Kč x 50 %). Kdyby měl pan Novák nižší příjmy, tak by vdovský důchod nedosahoval ani tří tisíc.

Spoléhat na pozůstalostní důchody není tedy rozumné, neboť v mnoha případech nejsou vůbec přiznány (zejména u výdělečně činných dětí nebo družek) nebo jsou velmi nízké (když vdova pobírá již svůj vlastní důchod).

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz