Práce pro více zaměstnavatelů a příspěvek na finanční smlouvy

02.05.2016 | Petr Gola | Finanční plán
Jedním z důvodů velké obliby produktů III. důchodového pilíře je možnost daňového osvobození pro příspěvky zaměstnavatele na smlouvu zaměstnance. Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů přitom mohou čerpat příspěvek na smlouvu od všech zaměstnavatelů.
kalkula_ka.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření (produkty III. důchodového pilíře) jsou finanční produkty určeny k vyššími vlastnímu finančnímu zajištění v penzi. V současné době je možné uzavřít nově již pouze doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění bylo možné uzavřít pouze do konce listopadu 2012. Kvalitní smlouva o životním pojištění poskytuje důležitou pojistnou ochranu pro případ nemoci, invalidity nebo smrti, záleží na konkrétních parametrech dané smlouvy.

Daňové osvobození pro příspěvek zaměstnavatele

Uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (dříve i penzijní připojištění) nebo smlouvy o životním pojištění je zodpovědným finančním krokem. Na smlouvy může zaměstnanci přispívat i zaměstnavatel. Do limitu je příspěvek zaměstnavatele osvobozen od daně z příjmu, sociálního pojištěni i zdravotního pojištění. Do částky 30 000 Kč za uvedené smlouvy od jednoho zaměstnavatele za rok 2016 neplatí zaměstnanec z příspěvku žádné daně, stejně tak zaměstnavatel. Do vyčerpání maximálního osvobozeného limitu je lepší zvýšení příspěvku zaměstnavatele na smlouvy než zvýšení hrubé mzdy. Do limitu může zaměstnavatel přispívat zaměstnanci na podporované finanční produkty libovolně. Maximální daňové osvobození je využito např. při příspěvku 2 500 Kč pouze na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření (životní pojištění) nebo při příspěvku 1 200 Kč na penzijní připojištění a 1 300 Kč na životní pojištění.

Praktický příklad

V případě, že zaměstnanec pan Nový obdrží příspěvek na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a životním pojištění v souhrnné částce 30 000 Kč za rok 2016, tak je na tom finančně lépe o 9 330 Kč než kdyby měl o stejnou částku vyšší hrubou mzdu. Z hrubé roční mzdy vyšší o 30 000 Kč by zaplatil 6 030 Kč na dani z příjmu, 1 950 Kč na sociálním pojištění a 1 350 Kč na zdravotním pojištění. Náklady zaměstnavatele jsou při příspěvku na smlouvy v souhrnné částce 30 000 Kč nižší o 10 200 Kč než kdyby o zvýšil zaměstnanci místo toho hrubou mzdu. Z hrubé mzdy odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance povinné pojistné (celkem 34 % z hrubé mzdy).

Práce pro dva zaměstnavatelé

Někteří zaměstnanci pracují současně pro dva zaměstnavatele. Pro jednoho zaměstnavatele např. na standardní pracovní smlouvu a pro druhého zaměstnavatele na zkrácený úvazek nebo dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Každý pracovní poměr se posuzuje samostatně. Zaměstnanec pracující pro dva zaměstnavatele tak může v praxi dostávat příspěvek na smlouvy od obou zaměstnavatelů. Limit 30 000 Kč se přitom posuzuje u každého zaměstnavatele samostatně. Příspěvky od obou zaměstnavatelů se tedy nesčítají, ale vyplácené příspěvky se posuzují u každého zaměstnavatele samostatně. Zaměstnavatelé sjednávají příspěvek na finanční smlouvy dle kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu, pracovní smlouvy sjednané se zaměstnancem nebo dle jiné smlouvy uzavřené se zaměstnancem

Praktický příklad

Paní Veselá pracuje současně pro dva zaměstnavatele. Od prvního zaměstnavatele dostává příspěvek na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření ve výši 2 500 Kč měsíčně a od druhého zaměstnavatele 2 500 Kč na smlouvu o životním pojištění. U obou zaměstnavatelů je roční příspěvek do limitu a je tedy v celém rozsahu daňově osvobozen. Poskytování příspěvků na smlouvu má u obou zaměstnavatelů paní Veselá dohodnuto písemně.

Zvýšení limitu od roku 2017

Od roku 2017 se zvyšuje limit pro daňové osvobození příspěvků placených zaměstnavatelem zaměstnanci na smlouvy o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a životním pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč.

Praktický příklad

Zaměstnanci panu Pokornému přispívá jeho zaměstnavatel na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a na smlouvu o životním pojištění souhrnnou měsíční částku 4 000 Kč (48 000 Kč za rok). V roce 2016 je daňově osvobozena pouze měsíční částka 2 500 Kč (30 000 Kč za rok), částka nad limit již podléhá standardnímu zdanění. Zaměstnavatel může tedy i v roce 2016 přispívat na smlouvy nad limit, ale nadlimitní příspěvky již podléhají zdanění. V roce 2017 bude daňově osvobozen celý příspěvek zaměstnavatele panu Pokornému na jeho smlouvy.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz