Předdůchod brání snížení státního důchodu

26.09.2016 | Petr Gola | Spoření
Občané v předdůchodovém věku, kteří nemohou z různých důvodů dále pracovat, mohou využít předdůchodu a odejít až do řádného starobního důchodu a zabránit tak výraznému snížení státního důchodu z důvodu čerpání předčasného důchodu. Rozdíl je v tisícikorunách, jak si ukážeme na praktickém příkladu.
02F11431.jpg
Prasátko
Hledáte výhodné SPOŘENÍ?


S námi jej získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi spoří

13 767 445 521


Získejte v průměru o 2 % vyšší úrok
-
Náš návrh spoření je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

 

Předdůchod mohou využít občané, kteří mají dostatečné vlastní úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Předdůchod totiž nevyplácí stát, ale jsou čerpány vlastní naspořené peníze. Aby byly splněny podmínky předdůchodu, tak musí měsíční částka předdůchodu činit 30 % průměrné mzdy, v letošním roce tedy 7 771 Kč. Předdůchod je nutné čerpat minimálně dva roky. Do předdůchodu je možné odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku muže daného ročníku narození.

 

Protože předdůchod nevyplácí stát, tak může při splnění zákonných podmínek předdůchodce pobírat i podporu v nezaměstnanosti nebo se může rozhodnout odejít do předčasného důchodu a pobírat současně předdůchod a předčasný důchod. Primárně je však předdůchod určen pro lidi, kteří chtějí odejít až do řádného starobního důchodu a vyhnout se krácení za předčasnost jako je tomu při odchodu do předčasného důchodu. Doba pobírání předdůchodu totiž patří mezi vyloučené doby pojištění a z důvodu čerpání předdůchodu nedochází ke snížení průměrné měsíční mzdy za odpracované roky, ze které se vypočítává státní důchod. Za předdůchodce navíc platí zdravotní pojištění stát.

 

Praktický příklad 1)

Pan Novák se narodil 2. 3. 1956. Pan Novák se rozhodne odejít do předčasného důchodu co nejdříve. Průměrná měsíční mzda pana Nováka za odpracované roky (neboli osobní vyměřovací základ) činí 31 400 Kč. Pan Novák získá dobu pojištění v rozsahu 42 let. Vypočítáme si předčasný důchod pana Nováka dle legislativy roku 2016.

  • Řádný důchodový věk pana Nováka je, stejně jako všech mužů narozených v roce 1956, 63 let a 6 měsíců. Do předčasného důchodu může pan Novák odejít nejdříve v 60 letech, tedy 2. 3. 2016.
  • Pan Novák odejde do předčasného důchodu dříve o 3,5 roku, tak krácení za předčasnost činí 18,9 % z výpočtového základu. Protože se krácení počítá z výpočtového základu a nikoliv z výsledné penze, tak je krácení ještě vyšší než by se na první pohled zdálo. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení.
  • Měsíční předčasný důchod pana Nováka bude tedy 9 919 Kč.

Praktický příklad 2)

Pan Svoboda se narodil rovněž 2. 3. 1956. Pan Svoboda však bude od 2. 3. 2016 v předdůchodu a do řádného důchodu odejde až 2. 9. 2019. Vypočítáme si měsíční důchod pana Svobody, pro zjednodušení provedeme výpočet dle legislativy roku 2016. Osobní vyměřovací základ pana Svobody bude rovněž 31 400 Kč a pan Svoboda získá dobu pojištění rovněž v rozsahu 42 let.

  • Řádný měsíční důchod pana Svobody dle legislativy letošního roku bude 13 124 Kč.
  • Z důvodu čerpání předdůchodu bude mít pan Svoboda měsíční státní důchod vyšší o 3 205 Kč než pan Novák, tedy o 38 460 Kč za rok a 192 300 Kč za pět let.

S ohledem na měsíční výši starobního důchodu bylo pro pana Svobodu výhodné čerpat předdůchod. Navíc čerpání předdůchodu pana Svobodu nijak nelimitovalo v případném výdělku. Pan Svoboda mohl během čerpání předdůchodu pracovat nebo podnikat bez omezení. V předčasném důchodu je výdělečná činnost omezena, neboť nelze mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění.

Na smlouvu je potřeba spořit včas

Aby bylo možné čerpat ze smlouvy předdůchod, tak je nutné mít na smlouvě našetřeno dostatek finančních prostředků a na smlouvu je nutné spořit minimálně 60 kalendářních měsíců. Jednorázové vklady na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření jsou možné. Předdůchod je však možné čerpat pouze z doplňkového penzijního spoření. Občané mající uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění tedy musí nejdříve svoji smlouvu převést na doplňkové penzijní spoření. Jedná se o jednoduchou administrativní záležitost.
Žádost o bezplatný návrh
VYSOKÉ ÚROKOVÉ SAZBY
Odeslat žádost o VYSOKÝ ÚROK
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz