Předdůchod přináší svobodu

Z doplňkového penzijního spoření je možné při splnění zákonných podmínek čerpat předdůchod. Díky předdůchodu je možné přestat dříve pracovat a přitom čerpat až řádný starobní důchod. Na rozdíl od předčasného důchodu je možné v předdůchodu případně i začít znovu pracovat.
03B91509.jpg

Z důvodu neustále se prodlužujícího se důchodového věku každoročně stoupá počet občanů, kteří z různých důvodů nemohou pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. Zodpovědní lidé, kteří si během produktivního života naspořili dostatečně vysokou částku na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, se mohou vyhnout finančně nevýhodnému předčasnému důchodu a zvolit předdůchod.

 

V předdůchodu je možné začít pracovat

Předčasný důchod vyplácený státem je trvale krácený a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, lidé mající důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech, tedy dříve než o tři roky. Do předdůchodu je možné odejít již 5 let pře dosažením řádného důchodového věku, přičemž se posuzuje důchodový věk muže stejného ročníku narození. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší měsíční důchod. V předčasném důchodu je navíc omezen přivýdělek, předčasný důchodce nemůže mít příjem, ze kterého se platí sociální pojištění. Předdůchodce čerpá vlastní naspořené peníze z doplňkového penzijního spoření, proto není v případném přivýdělku omezen. Za nepracující předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a doba čerpání předdůchodu se pro důchodové účely považuje za vyloučenou dobu pojištění.

 

Praktický příklad

Pan Novák odejde do předčasného důchodu tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Pan Krejčí odejde do předdůchodu tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Oba pánové již nechtěli pracovat. Po roce však jsou oba pánové odpočinutí a obdrží zajímavou pracovní nabídku. Pan Novák však nemůže současně pobírat předčasný důchod a nastoupit do práce na zkrácený úvazek na standardní pracovní smlouvu. Pan Krejčí však rád danou nabídku přijme, neboť si během roku již dostatečně odpočinul a práce na zkrácený úvazek je pro něj zajímavá. Pan Krejčí může současně pobírat předdůchod a libovolný příjem ze zaměstnání. Během předdůchodu je možné pracovat nebo podnikat bez omezení.

Problémem jsou nízké měsíční úspory

Díky čerpání předdůchodu je možné odejít až do řádného důchodu, podmínkou však je mít dostatečně vysoké úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. V roce 2016 musí činit minimální měsíční částka předdůchodu z doplňkového penzijního spoření 7 771 Kč.

  • Např. při čerpání předdůchodu po dobu tří let je nutné mít na smlouvě našetřeno alespoň 280 tisíc Kč, při čerpání po dobu pěti let necelých 467 tisíc Kč.

Kdo chce využít výhod předdůchodu, ten musí této skutečnosti v dostatečném předstihu přizpůsobit měsíční úložky na smlouvu. Uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření je atraktivní i pro mladé lidi, neboť mohou díky dlouhodobému spoření dosáhnout na požadovanou částku při relativně nižších měsíčních úložkách a čerpat předdůchod již pět let před řádným důchodovým věkem.

  • Od začátku letošního roku lze sjednávat doplňkové penzijní spoření i dětem, přičemž na smlouvu mohou peníze zasílat např. i prarodiče. Úloha vlastního finančního zabezpečení na penzi stoupá, proto je uzavření doplňkového penzijního spoření dětem zodpovědným finančním krokem.

Protože je možné předdůchod čerpat pouze z doplňkového penzijního spoření, tak musí klienti spořící v penzijním připojištění nejdříve převést svoji smlouvu o penzijním připojištění na doplňkové penzijní spoření.

 

Lze pobírat předčasný důchod a předdůchod současně

V praxi je dokonce možné odejít do předdůchodu a následně do předčasného důchodu a pobírat současně předdůchod a předčasný důchod, i když tato varianta není prvotním důvodem čerpání předdůchodu.

 

Praktický příklad

Pan Svoboda se rozhodne čerpat předdůchod čtyři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž má naspořeno dostatek peněz na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Po dvou letech se však pan Svoboda rozhodne odejít ještě do předčasného důchodu, aby měl vyšší pravidelný měsíční příjem, pan Svoboda bude tedy pobírat současně předdůchod i předčasný důchod. I tato varianta je možná.