Přes 936 tisíc Čechů mělo v roce 2010 příjem pod hranicí chudoby

Příjmy pod hranicí životního minima mělo v roce 2009 odhadem 136,9 tisíc domácností, což je asi 3,3 % z celkového počtu domácností.  Příjmovou chudobou bylo v ČR ohroženo celkem 936,4 tisíc osob, tedy asi 9 % všech osob. Vyplynulo to z šetření Životní podmínky 2010 Českého statistického úřadu.

img_006.jpg

Příjmy pod hranicí životního minima mělo v roce 2009 odhadem 136,9 tisíc domácností, což je asi 3,3 % z celkového počtu domácností. Z hlediska typu převažovaly domácnosti jednotlivců a neúplné rodiny, z hlediska ekonomické aktivity to byly zejména domácnosti nezaměstnaných a důchodců bez ekonomicky aktivních členů.

Příjmovou chudobou bylo v ČR ohroženo celkem 936,4 tisíc osob (9,0 % všech osob), tj. o 50 tisíc více než před rokem. V roce 2010 byla hranice příjmové chudoby stanovena ve výši 111 953 Kč (roční příjem připadající na jednu spotřební jednotku v domácnosti). 

Hranice příjmové chudoby (60 % mediánu národního ekvivalizovaného disponibilního příjmu)
  2007 2008 2009 2010
Hranice příjmové chudoby (Kč) 92 212 101 083 109 184 111 953
Počet osob pod hranicí chudoby (v tis.) 980,0 925,2 884,9 936,4
Míra chudoby (podíl z celkového počtu osob v ČR) (v %) 9,6 9,0 8,6 9,0

 

 

 

 

 

V roce 2009 dosáhl v průměrné domácnosti úhrnný hrubý příjem na osobu 166,1 tisíc Kč, což bylo jen o 2 010 Kč více než v předcházejícím roce. Tento růst byl ovšem způsoben pouze zvýšením sociálních příjmů a ostatních příjmů jako jsou příjmy z pronájmu, prodeje a z pojištění. Naopak podíl příjmů pocházejících ze zaměstnání nebo podnikání se oproti roku 2008 mírně snížil.

"Pokud však vezmeme v úvahu pouze osoby ekonomicky aktivní, potom celkový hrubý roční příjem zaměstnance v hlavním pracovním poměru dosáhl zhruba 261 tisíc Kč (nárůst zhruba 3,6 %), zatímco příjem podnikatele poklesl o téměř 4,5 % na 299 tisíc Kč. Čistý roční příjem na osobu (počítaný z celkového příjmu domácnosti) pak činil 143,1 tisíc Kč", zhodnotili výsledky statistici.

Z hlediska postavení osoby v čele domácnosti měly nejvyšší čistý roční příjem v přepočtu na osobu domácnosti zaměstnanců s vyšším vzděláním – 170,4 tisíc Kč za rok. Naopak domácnosti osob samostatně činných zaznamenaly pokles příjmů – jejich čistý roční příjem v přepočtu na osobu činil 162,4 tisíc Kč. "Tento vývoj je odrazem ekonomické situace, kdy samostatně činní měli horší odbyt pro své výrobky či služby než v minulých letech, čímž poklesl jejich průměrný příjem, zatímco v zaměstnaneckém sektoru byli propouštěni lidé s nižšími příjmy, a tím došlo naopak k navýšení průměrného výdělku. Domácnosti zaměstnanců s nižším vzděláním, tj. pracující převážně v manuálních profesích, měly oproti zaměstnancům s vyšším vzděláním příjem na osobu o více než třetinu nižší – zhruba 125 tisíc Kč. Jejich příjmy rostly pomaleji než příjmy skupiny zaměstnanců s vyšším vzděláním a pomyslné příjmové nůžky mezi oběma skupinami se tak dále mírně pootevřely", vysvětlil ČSÚ.

Více v tiskové zprávě ČSÚ: Životní podmínky českých domácností