Při vyšších příjmech je předdůchod dobrou volbou

16.06.2016 | Petr Gola | Spoření

Při dostatečně vysoké úspoře je možné z doplňkového penzijního spoření čerpat předdůchod. Předdůchodci mohou přestat dříve pracovat a přitom se vyhnout finančně nevýhodnému krácenému předčasnému důchodu. Jak vysoké musí být úspory na doplňkovém penzijním spoření?

02B99910.jpg
Prasátko
Hledáte výhodné SPOŘENÍ?


S námi jej získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi spoří

13 767 445 521


Získejte v průměru o 2 % vyšší úrok
-
Náš návrh spoření je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Předdůchod je možné čerpat nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku, přičemž se posuzuje důchodový věk mužů daného ročníku narození. Předdůchod je nutné čerpat nejméně dva roky. Předdůchod je možné čerpat pouze z doplňkového penzijního spoření, případně je tedy nejdříve nutné převést penzijní připojištění na doplňkové penzijní spoření. V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze na smlouvě. Měsíční částka předdůchodu musí být minimálně 30 % průměrné mzdy a spoření na smlouvu musí trvat minimálně 60 měsíců (do této doby se počítá i doba spoření na penzijní připojištění).

 

Finanční nároky na předdůchod


Občané, kteří chtějí v roce 2016 čerpat předdůchod po dobu dvou let, musí mít na smlouvě našetřeno minimálně necelých 187 tisíc Kč. Na každý měsíc musí předdůchod být minimálně 7 771 Kč (25 903 Kč x 30 %). Dle sdělení MPSV (předpis č. 355/2015) činila průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměstnanosti 25 903 Kč. Pro čerpání předdůchodu po dobu pěti let je nutné mít na smlouvě našetřeno minimálně necelých 467 tisíc Kč.

 

Vysoké spoření je výhodné


Řádný důchodový věk se neustále prodlužuje, proto každoročně stoupá počet občanů, kteří nemohou z různých důvodů pracovat až do dosažení řádného důchodového věku a odchází do předčasného důchodu. Tento trend bude pokračovat. Předdůchod je přitom variantou, jak nebýt bez peněz, mít placeno zdravotní pojištění státem a nemít krácený státní důchod. Z důvodu konstrukce výpočtové formule státního důchodu je zejména pro lidi s vyšším příjmem vhodné odejít až do řádného důchodu, neboť rozdíl mezi předčasným důchodem a řádným důchodem je v jejich případě vyšší než u lidí s nižšími příjmy. Pro možnost čerpání předdůchodu je však nutné pravidelně spořit na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření dostatečnou částku, aby se během let naspořila požadovaná částka.

 

Praktický příklad


Pan Novák získá dobu pojištění v rozsahu 41 let a jeho osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě) je ve výši 41 500 Kč. Jak vysoký by měl pan Novák předčasný důchod, kdyby odešel do předčasného důchodu přesně o tři roky dříve? Jak vysoký by měl pan Novák řádný starobní důchod, kdyby čerpal po dobu tří let předdůchod? Všechny výpočty provedeme dle platné legislativy roku 2016.

a) Při získání doby pojištění 41 let a osobním vyměřovacím základu 41 500 Kč by při odchodu do předčasného důchodu přesně o tři roky před dosažením důchodového věku činil předčasný důchod 11 372 Kč.

b) Při získání doby pojištění v rozsahu 41 let (dobou čerpání předdůchodu se doba pojištění nezvyšuje) a osobním vyměřovacím základu 41 500 Kč by řádný starobní důchod byl 14 485 Kč.

Rozdíl v měsíční výši důchodu by v případě pana Nováka byl 3 113 Kč. Předčasný důchod by činil 78,5 % řádného důchodu.

Pan Svoboda získá rovněž dobu pojištění 41 let a osobní vyměřovací základ má 10 375 Kč (čtvrtinu pana Nováka). Při odchodu do předčasného důchodu přesně o tři roky dříve by měl předčasný důchod 7 172 Kč. Při odchodu do řádného důchodu potom 8 821 Kč. Předčasný důchod by měl nižší o 1 649 Kč, o 81,3 %.

Na uvedených příkladech je vidět, že zejména pro lidi s vyššími příjmy je předdůchod zajímavou variantou. Navíc čerpání předdůchodu v ničem neomezuje, neboť předdůchodci mohou začít opět pracovat nebo podnikat a mohou i pobírat současně předdůchod a předčasný důchod.

Žádost o bezplatný návrh
VYSOKÉ ÚROKOVÉ SAZBY
Odeslat žádost o VYSOKÝ ÚROK
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz