Příspěvek zaměstnavatele na finanční smlouvy zaměstnance v 5 bodech

12.06.2017 | Petr Gola | Daně a stát

Oblíbeným firemním benefitem je příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na státem podporované finanční produkty. Hlavním lákadlem je daňové osvobození. Jaký je limit pro neplacení daní z příspěvků? Které finanční produkty jsou legislativou podporovány?

ISS_1472_06359_1_.jpg

Platba zaměstnavatele do ročního limitu na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění a na životní pojištění je dle § 6 zákona o dani z příjmu daňově osvobozena. U životního pojištění nesmí být umožněn průběžný výběr, výplata pojistného musí být sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v roce, kdy pojištěný dosáhne věku 60 let.

 

1) Daňové osvobození do 50 000 Kč

Jestliže zaměstnavatel přispívá zaměstnanci na státem podporované finanční produkty, tak do částky 50 000 Kč za rok 2017 se z příspěvku zaměstnavatele neplatí daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Oproti roku 2016 se limit zvýšil o 20 000 Kč. Povinné sociální a zdravotní pojištění z příspěvku do limitu neplatí pouze zaměstnanec, ale neplatí ho ani zaměstnavatel. Daňově výhodný je příspěvek zaměstnavatele na státem podporované smlouvy nejenom pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Dobrovolně mohou samozřejmě zaměstnavatelé posílat finanční plnění zaměstnanci nad rámec daňového osvobození. V takovém případě však příspěvek nad limit podléhá standardnímu zdanění jako hrubá mzda.

 

2) Peníze je možné posílat na více smluv

Mnozí zaměstnanci mají uzavřeno více smluv, tedy např. smlouvu o životním pojištění a smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření. V takovém případě může zaměstnavatel přispívat zaměstnanci na jednu smlouvu nebo i na dvě smlouvy. Pro účely daňového osvobození se limit sčítá. Maximální daňové úlevy je tak možné dosáhnou např. při ročním příspěvku zaměstnavatele na smlouvu o životním pojištění v souhrnné výši 25 000 Kč a na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření v částce 25 000 Kč nebo při příspěvku jenom na jednu z těchto  smluv ve výši 50 000 Kč.

 

3) Příspěvek lze získat od více zaměstnavatelů

V praxi někteří zaměstnanci pracují současně pro více zaměstnavatelů. Např. pro jednoho na hlavní pracovní poměr a pro druhého na zkrácený pracovní úvazek. Pro účely daňového osvobození pro příspěvek zaměstnavatele na státem podporované finanční produkty, se posuzují platby každého zaměstnavatele individuálně. Zaměstnanci pracující současně pro více zaměstnavatelů tak mohou dostávat příspěvek na smlouvy od více zaměstnavatelů současně. Dosažení limitu 50 000 Kč se potom posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť a pro účely daňového osvobození se příspěvky jednotlivých zaměstnavatelů nesčítají.

 

4) Přispívat lze i na pracovní dohody

Zaměstnavatelé mohou přispívat i na smlouvy zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Příjem plynoucí z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je příjmem ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu.

 

5) Zaměstnavatel si může určit, kdy bude přispívat na smlouvu

Legislativou není stanoven automatický nárok na příspěvek zaměstnavatele na uvedené finanční produkty zaměstnance. Zaměstnavatelé mají jednoznačně stanoveno, za jakých podmínek zaměstnanci na smlouvu přispívají, např. až po odpracování určité doby u zaměstnavatele. Podmínky pro zasílání plateb na smlouvy zaměstnanců mají zaměstnavatelé sjednán v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpisu nebo přímo v pracovní smlouvě (či jiné smlouvě) uzavřené se zaměstnancem.