Příspěvek zaměstnavatele na smlouvu o životním pojištění

29.08.2016 | Petr Gola | Pojištění

Velmi oblíbeným firemním benefitem je příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu o životním pojištění. Při splnění zákonných podmínek se neplatí z příspěvku zaměstnavatele žádné daně. Při porušení podmínek je však nutné provést dodanění.

img_021.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Uzavření životního pojištění je zodpovědným krokem, který je legislativou podporován, když do ročního limitu 30 000 Kč za rok 2016 jsou od daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění osvobozeny příspěvky zaměstnavatele na smlouvu o životním pojištění zaměstnance.

 

Pro rok 2017 se limit dokonce zvyšuje na 50 000 Kč. Souhrnná částka daňového osvobození se vztahuje na příspěvky zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření i životním pojištění dohromady. Zaměstnavatel může zaměstnanci na státem podporované smlouvy přispívat i částku nad limit. Příspěvky zaměstnavatele nad limit však podléhají standardnímu zdanění jako běžná hrubá mzda.

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Novák má uzavřenu pouze smlouvu o životním pojištění, která splňuje všechny zákonné podmínky pro daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele. Pan Novák měsíční vkládá na svoji smlouvu o životním pojištění 1 000 Kč. Zaměstnavatel pana Nováka mu přispívá na smlouvu v letošním roce maximální částku osvobozenou od daně, tedy 2 500 Kč měsíčně (30 000 Kč: 12 měsíců). V roce 2017 bude zaměstnavatel panu Novákovi přispívat na smlouvu dokonce 4 166 Kč měsíčně (50 000 Kč: 12 měsíců), což bude maximální částka osvobozená od daní ze mzdy.

Jaké musí být splněny zákonné podmínky?

Aby byl příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu o životním pojištění osvobozen na straně zaměstnavatele i zaměstnance od všech daní ze mzdy (daně z příjmu, sociálního pojištění a zdravotního pojištění), tak výplata pojistného plnění musí být v pojistné smlouvě sjednána po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný věku 60 let a podle podmínek pojistné smlouvy nesmí být umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Veškeré případné změny smlouvy musí zaměstnanec svému zaměstnavateli oznámit.

Porušení zákonných podmínek

V praxi dochází k situaci, že zaměstnanec předčasně zruší smlouvu o životním pojištění nebo uzavře se svojí pojišťovnou dodatek ke smlouvě, který mu umožní průběžný výběr peněz ze smlouvy o životním pojištění. V takovém případě nejsou splněny zákonné podmínky pro daňové osvobození pro příspěvek zaměstnavatele a je nutné příspěvek zpětně dodanit. Legislativní změny u životního pojištění platí od ledna 2015, proto se dodanění provádí pro příspěvky zaměstnavatele na životním pojištění od roku 2015 k datu zrušení smlouvy, maximálně se bude v budoucnu dodanění provádět za deset let zpětně. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se při předčasném zrušení smlouvy o životním pojištění nedoplácí.

Praktický příklad

Zaměstnanci Jelínkovi přispívá zaměstnavatel na smlouvu o životním pojištění částkou 2 500 Kč měsíčně od roku 2012. Pan Jelínek však smlouvu o životním pojištění předčasně zruší koncem listopadu 2016. Od ledna 2015 do listopadu 2016 obdrží pan Jelínek na smlouvu o životním pojištění od svého zaměstnavatele částku 57 500 Kč (2 500 Kč x 23 měsíců). Pan Jelínek bude muset za rok 2016 podat daňové přiznání a zaměstnavatel za něj nebude moci provést roční zúčtování daně. Dílčí základ daně z příjmu dle § 6 (ze závislé činnosti) bude mít pan Jelínek vyšší o 57 500 Kč. Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí pan Jelínek za rok 2016 o 8 625 Kč (57 500 Kč x 15 %) více než kdyby k předčasnému zrušení smlouvy o životním pojištění nedošlo.
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz