Proč bude soukromé zdravotní pojištění v kurzu?

Ve vyspělých zemích prochází značnými změnami nejenom penzijní systémy, ale také zdravotní systémy. Zvyšuje se vlastní zodpovědnost za finanční zabezpečení občanů nejenom v penzi, ale také v případě nemoci, trvalého úrazu či hrazení nadstandardní lékařské péči (jejíž rozsah se neustále rozšiřuje). Tento trend se nevyhne v budnoucnu ani Česku. Soukromé zdravotní pojištění bude důležitým produktem.

pojisteni_05_zdravi.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Zdravotní péče ve vyspělých zemích světa je rok od roku dražší a finančně nákladnější. Náklady na zdravotnictví v členských zemích OECD stoupají rychleji než reálná ekonomika. Dle posledních údajů dosáhly v roce 2009 výdaje na zdravotnictví v členských zemích OECD 9,5 % HDP, v roce 2007 to bylo 8,9 %.

Financování dodatečných finačních zdrojů nutných k zachování a zlepšování zdravotní péče vyspělé země těžko hledají v daňových příjmech či příjmech z povinného pojištění. Vzhledem k udržení mezinárodní konkurenceschopnosti další zvyšování daňové zátěže přímo na občany je rovněž problematické, proto většina zemí zvyšuje vlastní spoluúčast občanů. Soukromé výdaje občanů na zdravotní péči v USA dosahují více než polovinu všech výdajů na zdravotnictví.

Zdravotnictví se bez peněz neobejde

Občané vyspělých zemí světa se dožívají vyššího věku. Proč? Hlavním důvodem je kvalitní zdravotní péče. Dnešní novorozenci tak mají velkou naději dožít se o několik let vyššího věku než jejich rodiče. Nejvyššího věku se potom dožívají občané v nejvyspělejších zemích světa. Lékařské přístroje, chod nemocnic či zřizování speciálních ordinací jsou velmi nákladné záležitosti. Výdaje proudící do zdravotnictví tak výrazně ovlivňují dostupnost a kvalitu lékařské péče.

Aby mohla být zaručena kvalitní zdravotní péče pro občany, je zapotřebí dostatek zdravotnických zařízení a dostatek zdravotnického personálů (lékařů, zdravotních sester, asistentek, zubařů, …). Kvalitní zdravotnictví se bez dostatku finančních prostředků neobejde. Snižování nákladů ve zdravotnictví by tedy v mnoha případech znamenalo nižší péči pro pacienty, což si nikdo nepřeje. Proto ve vyspělých zemích dochází ke zvyšování soukromých výdajů za zdravotní péči.

Zvyšuje se spoluúčast pacientů

V členských zemích Evropské unie:

  • Stoupájí přímé platby pacientů za lékařskou péči (zvyšují se hospitalizační poplatky nebo se rozšiřuje okruh lékařských úkonů, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění).
  • Klesá finanční zajištění během nemoci (snižují se nemocenské dávky či náhrada mzdy). Občané během nemoci tedy dostávají nižší dávky, než tomu bylo v minulosti.

Proč uzavírají Západoevropané zdravotní pojistky?

Přestože soukromé zdravotní pojistky jsou určeny pouze ke krytí rizik, jejich obliba vzhledem ke zvyšování spoluúčasti pacientů a nutnosti finančního zabezpečení během nemoci, pobytu v nemocnici či invalidity stoupá. Důvodem je jednak úhrada drahé zdravotní péče, která není hrazena z veřejného pojištění, kompenzace ušlého příjmu z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nebo zajištění pro nemožnost výkonu práce či podnikání.

Zdravotní pojištění přináší tedy občanům důležitý pocit jistoty, že se v nenadálé situaci neocitnou s minimálními prostředky. Plnění samozřejmě záleží na konkrétní smlouvě a sjednaných podmínkách. Mladší občané dosáhnou na výhodnější podmínky, proto Západoevropané uzavírají zdravotní pojistky co nejdříve.

V Česku rovněž během posledních let došlo k značnému zvýšení vlastní spoluúčasti pacientů. Privátní výdaje na zdravotní péči jsou však pořád v Česku jedny z nejnižších z členských zemí OECD a pohybují se okolo 16 %, průměr za členské země OECD je přitom 27 %. V příštích letech se tedy české zdravotnictví těžko obejde bez zvýšení privátních výdajů občanů za zdravotní péči. 

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz