Proč mít při příjmech z pronájmu vlastní komerční pojištění?

16.09.2016 | Petr Gola | Pojištění

Vlastní komerční pojištění pro případ nemoci, úrazu nebo invalidity by mělo být pro lidi s vysokými pasivními příjmy samozřejmostí. Nárok na státní nemocenskou není automatický a pro lidi s vyššími příjmy je státní nemocenská nedostatečná.

nemoc__teplom_r.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Lidé, kteří mají pouze pasivní příjmy (např. z pronájmu, kapitálového majetku, z prodeje movitých a nemovitých věcí) by měli mít vlastní komerční pojištění pro případ nemoci, úrazu nebo invalidity. Z pasivních příjmů se totiž nikdy neplatí sociální pojištění a v případě nemoci tak nevzniká nárok na státní nemocenskou, kterou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Vlastní komerční smlouvu je možné přizpůsobit životní situaci a zdravotnímu stavu. Lidé s příjmy z pronájmu mohou během pracovní neschopnosti pobírat plnění ze své komerční smlouvy i pravidelnou úhradu nájemného.

 

Praktický příklad

Paní Novotná má pravidelný měsíční příjem z pronájmu ve výši 19 000 Kč. Dále paní Novotná pracuje pro zaměstnavatele A na dohodu o provedení práce s měsíční hrubou odměnou 10 000 Kč. Z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění, když měsíční odměna činí 10 000 Kč a méně. Paní Novotná neplatí sociální pojištění ani z příjmu z pronájmu ani z dohody o provedení práce, proto paní Novotná nemůže pobírat státní nemocenskou, i když má nadprůměrné měsíční příjmy.

 

Nemocenskou nemusí mít ani zaměstnanci

Někteří zaměstnanci nemají vlastní komerční pojištění a spoléhají se pouze na státní nemocenskou. Nemocenskou je však možné čerpat pouze během trvání pracovního poměru a v případě nástupu na nemocenskou v ochranné lhůtě po skončení zaměstnání. Pro přiznání nemocenské však plyne pouze 7denní ochranná lhůta po skončení pracovního poměru (pro přiznání mateřské plyne 180denní ochranná lhůta).

Praktický příklad

Paní Krásné skončil pracovní poměr na dubu určitou dne 31. srpna 2016. Od 15. září je paní Krásná v pracovní neschopnosti. Protože však k nemoci a pracovní neschopnosti došlo až po uplynutí 7denní ochranné lhůty, tak nemůže paní Krásná pobírat státní nemocenskou. Kdyby paní Krásná měla sjednáno vlastní komerční pojištění, tak by mohla během pracovní neschopnosti peníze čerpat ze své smlouvy, plnění během pracovní neschopnosti by záleželo na nastavených parametrech smlouvy.

Většina živnostníků nemá na nemocenskou nárok

Osoby samostatně výdělečně činné mohou v případě pracovní neschopnosti čerpat nemocenskou pouze  v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Většina OSVČ si v praxi dobrovolné nemocenské pojištění neplatí, neboť tento krok není výhodný. Při nižších platbách na dobrovolném nemocenském pojištění je státní nemocenská nedostačující. Pokud však chtějí OSVČ platit úmyslně více na dobrovolném nemocenském pojištění než odpovídá dosaženému hrubému zisku za účelem vyšší nemocenské v případě pracovní neschopnosti, tak musí současně platit více na důchodovém pojištění. Z finančního hlediska je uvedený postup nevýhodný a pro OSVČ je lepší mít vlastní kvalitní smlouvu s optimálně nastavenými parametry.

Praktický příklad

Živnostnice paní Soukupová platí na dobrovolném nemocenském pojištění 200 Kč měsíčně, což odpovídá měsíční záloze na důchodovém pojištění ve výši 2 540 Kč. V případě nemoci by měla živnostnice Soukupová nárok na denní státní nemocenskou od 15. dne pracovní neschopnosti ve výši 155 Kč. Uvedené plnění je pro paní Soukupovou nedostatečné, ale platit více na dobrovolném nemocenském pojištění nemůže, protože by musela současně platit více i na důchodovém pojištění, což by s ohledem na poměr vložených finančních prostředků a čerpaných finančních prostředků nebylo výhodné.
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz