Proč mít v penzi příjem z pronájmu?

25.09.2015 | Petr Gola | Investování
Mnozí penzisté si z finančních důvodů v penzi přivydělávají, neboť státní penze je pro ně nedostačující, aby mohli cestovat a věnovat se naplno svým koníčkům. Pracovat na zkrácený úvazek, podnikat nebo pronajímat nemovitost? Která varianta je nejvýhodnější?
penzijn__p_ipoji_t_n___spo_en__na_penzi__star___p_r_a_pras_tko.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Nejlepší je samozřejmě mít v penzi pravidelný pasivní příjem, který není přímo vázán na výkon práce. Z tohoto pohledu je nejlepší příjem z pronájmu. Další výhodou příjmu z pronájmu je i nižší zdanění oproti příjmům ze zaměstnání nebo podnikání. Jedním z finančně zodpovědných rozhodnutí je pořízení v produktivním životě druhé nemovitosti právě za účelem jejího pronajímání. Při odchodu do penze je již hypoteční úvěr splacen a nemovitost generuje pravidelný příjem. V případě finanční nouze je možné druhou nemovitost kdykoliv prodat.

Lze uplatnit 30% výdajový paušál

Z příjmu z pronájmu se odvádí i nejnižší daně. I z tohoto důvodu je příjem z pronájmu ideálním přivýdělkem v penzi. V mnoha případech se totiž z příjmu z pronájmu neplatí vůbec žádné daně. A vyplnění daňového přiznání je při příjmech z pronájmu nejjednodušší. Minimální jsou i požadavky na plnění zákonných daňových povinností. Možnosti jsou dvě:

  • Vedení skutečných příjmů a skutečných výdajů spojených s pronájmem.
  • Evidování pouze příjmů (např. na bankovním účtu) a uplatnění výdajů 30% paušálem. Pokud nejsou skutečné výdaje vyšší než paušál, což většinou nejsou, tak je daňově a administrativně výhodnější stanovení výdajů paušálem.

Praktický příklad

Na praktickém příkladu si spočítáme daňovou výhodnost příjmu z pronájmu. Porovnáme si tři druhy příjmů v penzi: ze zaměstnání, z podnikání a z pronájmu. Ve všech třech případech budeme počítat s měsíčním příjmem 12 000 Kč (144 000 Kč). Skutečné výdaje budou ve všech třech případech minimální.

1) Penzista Dvořák má za rok 2015 roční příjem z pronájmu ve výši 144 000 Kč (tedy 12 000 Kč měsíčně). Výdaje má pan Dvořák minimální, proto uplatní výdaje 30% výdajovým paušálem.

Text

Částka

Roční příjem

144 000 Kč

Roční výdaje

43 200 Kč

(144 000 x 30 %)

Základ daně

100 800 Kč

(144 000 - 43 200)

Daň z příjmu

(max. do nuly)

0 Kč

(100 800 x 15 %) - 24 840, max. do nuly)

Sociální pojištění

0 Kč

Zdravotní pojištění

0 Kč

Z příjmu z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Z důvodu uplatnění základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč nebude pan Dvořák platit nic ani na dani z příjmu fyzických osob. Přestože nebude pan Dvořák platit žádnou daň, tak musí v zákonném termínu doručit na finanční úřad daňové přiznání.

 

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes a zajistěte se na stáří s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

2) Penzista pan Kučera po celý rok 2015 pracuje na standardní pracovní smlouvu s měsíční hrubou mzdou 12 000 Kč. Kolik zaplatí na povinných daních za rok 2015? V přiložené tabulce si vypočítáme čistou mzdou za měsíc.

 

Text

Částka

Hrubá mzda

12 000 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

540 Kč

(12 000 x 4,5 %)

Sociální pojištění placené zaměstnancem

780 Kč

(12 000 x 6,5 %)

Superhrubá mzda

(zaokrouhleno na sta nahoru)

16 100 Kč

(12 000 x 1,34)

Daň z příjmu fyzických osob

2 415 Kč

(16 100 x 15 %)

Měsíční sleva na poplatníka

2 070 Kč

(24 840: 12)

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

345 Kč

(2 415 - 2 070)

Čistá mzda

10 335 Kč

(12 000 - 540 - 780 - 345)

Daně za měsíc

1 665 Kč

(12 000 - 10 335)

Daně za celý rok

19 980 Kč

(1 665 x 12)

 

Pan Kučera nemá žádné daňové povinnosti, všechny daňové záležitosti za něj vyřídí jeho zaměstnavatel. Za celý rok 2015 zaplatí pan Kučera na povinných daních 19 980 Kč, výpočet je zjednodušen, neboť při výpočtu daně z příjmu za celý rok při prováděném ročním zúčtování zaměstnavatelem se daňový základ zaokrouhluje na sta dolů.

3) Penzista Novotný po celý rok 2015 podniká. Roční příjem činí 144 000 Kč, výdaje má pan Novotný minimální, proto je uplatní 40% výdajovým paušálem (svobodné povolání). Kolik zaplatí na povinných daních?

Text

Částka

Roční příjem

144 000 Kč

Roční výdaje

57 600 Kč

(144 000 x 60 %)

Základ daně

86 400 Kč

(144 000 - 57 600)

Daň z příjmu po slevě

0 Kč

(86 400 x 15 %) - 24 840, max. do nuly)

Zdravotní pojištění

5 832 Kč

(86 400 x 50 % x 13,5 %)

Sociální pojištění

12 615 Kč

(86 400 x 50 % x 29,2 %)

Celkové roční daně

18 447 Kč

(5 832 + 12 615)

Na celkových daňových odvodech zaplatí pan Novotný za rok 18 447 Kč. Samostatná výdělečná činnost pana Novotného je považována za vedlejší zdroj příjmů, proto sociální a zdravotní pojištění vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu a nemusí být dodržet minimální vyměřovací základ jako u hlavní činnosti. Pan Novotný bude muset doručit daňové přiznání za rok 2015 na finanční úřad a přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu. Povinná administrativa v případě pana Novotného je ze tří pánů jednoznačně nejnáročnější.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz