Proč se nám líbí Mexiko

05.04.2016 | Mark Mobius | Investování
Mé cesty mě nedávno zavedly do Latinské Ameriky, kde jsem měl možnost setkat se a osobně spolupracovat s mnohými členy našeho týmu, včetně těch v Mexiku. Propad cen ropy pocítily, ať už pozitivně či negativně, všechny ekonomiky Latinské Ameriky, ale Mexiko navíc oplývá řadou růstových předpokladů, z nichž mezi nejvýznamnější patří reformní úsilí tamní vlády. Poprosil jsem proto viceprezidenta investiční analýzy Templeton Emerging Markets Group, aby se s námi podělil o svůj názor na ekonomické vyhlídky jeho rodné země.
Mexiko.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Za posledních dvacet let se Mexiku podařilo uskutečnit pomocí obchodních smluv důležité kroky k dosažení větší integrace do světové ekonomiky. Je proto logické, že změny, které v ní nyní probíhají - jako například zpomalující růst, mají vliv i na samotné Mexiko. Přestože byl minulý rok pro investory, poměrně složitý, myslíme si, že existuje řada důvodů, proč Mexiko mezi mnoha jinými zeměmi Latinské Ameriky i rozvíjejícími se trhy vyčnívá. Pro Spojené státy představuje země významného obchodního partnera, od něhož dováží velké množství zboží s vysokou přidanou hodnotou. V době, kdy se mnohé země obávají investic ze soukromého sektoru a liberalizace, schválilo Mexiko reformy zaměřené na podporu konkurenceschopnosti a přilákání investic. Fiskální politika a řízení makroekonomické situace země jsou stabilní. Díky tomu byl schopen mexický akciový trh překonat ostatní trhy Latinské Ameriky i rozvíjející se trhy jako celek, o čemž svědčí i indexy MSCI za poslední rok, tři a pět let.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Spravujte své finance s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

V současnosti vidíme příležitosti zejména ve vývozu, protože tomu se mu v posledních několika letech dařilo díky oslabení mexického pesa vůči americkému dolaru. Dobrý příkladem je automobilní průmysl, kde Mexiko zastává celosvětově sedmé místo a zároveň je největším dodavatelem automobilových součástí pro Spojené státy. Výroba osobních vozidel roste a očekává se, že oproti 3,2 milionu vyrobených kusů v roce 2014 poroste na více než 5 milionů v roce 2020. Dobré příležitosti pozorujeme také v těžebním sektoru. Přestože se v posledních pár letech velké přízni netěší, podařilo se nám najít cenově konkurenceschopné společnosti s dobrými účetními výsledky, jež mají dobrou pozici na to, aby z ní mohly začít těžit, sotva se trend obrátí.

Příležitosti v Mexiku vidíme rovněž v bankovních a finančních službách, kde je pravděpodobné, že dále porostou vlivem nástupu mladších generací, které jsou používání úvěrů nakloněny více, než byly generace jejich rodičů a prarodičů. Rozšíření úvěrů v Mexiku patří v Latinské Americe mezi nejnižší a společnostem poskytujícím finanční služby by se mělo dařit vlivem toho, jak budou nová odvětví (zejména energetika a ropa) přicházet na burzu a získávat tam finanční kapitál.

Monetární politika a peso

Mexické peso patří k nejlikvidnějším měnám na světě a mezi rozvíjejícími se trhy zastává dokonce první místo, což je důvod, proč je mezi účastníky trhy tak oblíbené k ochraně před rizikem s rozvíjejícími se trhy spojeným. Cena měny se taktéž odvíjí od rozsáhlého trhu s finančními deriváty. Vzhledem k ropným aktivům Mexika a závislosti státního rozpočtu na daních z nich plynoucích, je kurz pesa historicky ovlivňován cenami ropy, což jej na začátku roku srazilo vůči dolaru na historické minimum. Bez ohledu na stabilní makroekonomické vyhlídky země se proto pád pesa stal předmětem obav světových investorů. Mexická centrální banka dlouhodobě zastává k měnovým trhům liberální přístup, avšak vlivem mimořádné volatility se rozhodla ve prospěch měny zasáhnout.  V únoru nečekaně zvýšila základní sazbu a začala bankám prodávat americké dolary přímo, místo tradičně pořádaných dolarových aukcí. Peso poté začalo růst, ale podle našich propočtů je stále nedoceněné.

Aby se zmírnily nepříznivé dopady probíhajícího cyklu utahování v USA, je monetární politika amerického Fedu a jeho mexického protějšku do značné míry koordinovaná. Růst sazeb očekáváme pomalý a postupný, za což může neochotně se zvyšující míra inflace ve Spojených státech, jejíž růst Bloomberg v letošním roce odhaduje na pouhých 1,3%. Postupný růst úrokových sazeb v USA podle nás mexickou ekonomiku nijak zásadně neovlivní.

Vliv ropy a reforem

Přestože je ropa pro mexickou vládu z hlediska příjmů důležitá, závislost na ní je podstatně menší, než se obecně věří, protože představuje pouze okolo 10% objemu exportu.  Ačkoliv se cena černého zlata propadla, nárůst ekonomické aktivity v Mexiku za posledních několik let výrazně pomohl snížit jeho závislost na ropě, přičemž DPH a daň z příjmů velkou část tohoto propadu pokryly. Podíl příjmů z ropy na celkových příjmech státního rozpočtu se v letech 2008-2015 snížil o polovinu, konkrétně potom ze 40% v roce 2008 na 20% v roce 2015. Bohužel pro spotřebitele se pokles cen ropy na cenách u čerpacích stanic zatím výrazněji neprojevil, ale to by se mohlo vlivem liberalizace odvětví zpracovávajícího ropu v nadcházejících letech změnit.

V zemích Latinské Ameriky se vlády nemohou již dále spoléhat na vysoké ceny komodit, které by jim pomohly financovat stěžejní programy a projekty, zejména potom výstavbu infrastruktury, a myslím si proto, že klíčovou roli sehrají reformy. Reformace odvětví energetiky otevřela prostřednictvím různých modelů vlastnictví dveře zahraničním investicím. Ačkoliv v minulosti mohla na ropném bohatství profitovat pouze státní firma Pemex, má nyní nově vzniklá Národní komise právo nabízet ropná pole soukromým stranám v aukci. Ty zatím proběhly pouze tři, avšak každá úspěšněji, než ta předešlá. Vydražená pole mají nízké provozní náklady a jsou zisková i při současných nízkých cenách. Kromě samotných aukcí bude mít Pemex možnost vytvářet strategická partnerství s významnými hráči na trhu za účelem rozšiřování stávajících kapacit. Mexická vláda nyní vypracovává pravidla regulující mexické komanditní společnosti po vzoru těch amerických, pomocí nichž budou zapsána energetická aktiva Pemexu a dalších stran na burzu. Důsledkem by mělo být zvětšení objemu přímých zahraničních investic.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Spravujte své finance s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Předmětem klíčových reforem se staly také telekomunikace, kde došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti v odvětví mimo jiné i díky založení nezávislého regulátora, jenž bude na trh dohlížet. Od zavedení reforem ceny služeb prudce poklesly, což ušetří spoustu peněz zákazníkům. V minulém roce byl tento pokles dokonce jednou z hlavních příčin rekordně nízké inflace, jež se pohybovala okolo 2,13%.

Na závěr můžeme říct, že se stav mexické ekonomiky v mnoha oblastech zlepšuje. Poptávka je silná, vláda proaktivně seškrtává výdaje a více se v rámci řady plánovaných projektů spoléhá na financování soukromým sektorem. Pokud pomineme krátkodobou nervozitu na trhu, dá se očekávat, že silná americká ekonomika pomůže té mexické posunout se vpřed a stát se ještě zajímavější investiční destinací.

 

© Copyright 2016 Franklin Templeton Investments. All rights reserved. Článek byl převzat a přeložen s laskavým svolením společnosti Franklin Templeton Investments z blogu Marka Mobiuse

http://mobius.blog.franklintempleton.com/2016/03/11/why-we-think-mexico-is-a-standout-in-latin-america/

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz