Prodej cenných papírů a daň z příjmu

27.06.2016 | Petr Gola | Investování

Do cenných papírů každoročně pravidelně investuje více občanů. Z dosaženého zisku z prodeje cenných papírů se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Jak je to s platbou daně z příjmu fyzických osob? Podívejme se na praktické příklady.

Investice__1_.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Při splnění zákonných podmínek se z příjmů z prodeje cenných papírů neplatí daň z příjmu. Jestliže nejsou zákonné podmínky dodrženy, potom je nutné příjem z prodeje CP ponížený o výdaje uvést do daňového přiznání a zdanit, jedná se o příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu a vyplňuje se příloha číslo dvě daňového přiznání.

 

Za zaměstnance v takových případech nemůže roční daňové záležitosti vyřídit zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování daně a je nutné podat za daný rok daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Základem daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji, přičemž příjmem je inkasovaná částka z prodeje cenného papíru a výdajem je pořizovací cena CP a poplatky související s prodejem. Podívejme se na vybraných 7 praktických příkladů a daňové dopady z prodeje cenných papírů.

 

 

Příklad 1) - dodržení časového testu u prodeje CP


Paní Nováková koupila cenné papíry v roce 2014 a prodá je v roce 2018. Přestože dosáhne paní Nováková z prodeje cenných papírů zisku 300 000 Kč, tak nebude z prodeje cenných papírů platit daň z příjmu. Když mezi nabytím a převodem cenných papírů uplyne tříletá zákonná lhůta, potom je příjem z projede cenných papírů od daně z příjmu osvobozen.


Příklad 2) - budoucí prodej CP


Pan Koutný koupil cenné papíry v roce 2015, v roce 2017 uzavře budoucí smlouvu o prodeji v roce 2018 po uplynutí tříletého časového testu s hrubým ziskem 175 000 Kč. Pan Koutný bude muset hrubý zisk z prodeje CP zdanit, neboť daňové osvobození se nevztahuje na příjem, který plyne z budoucího úplatného převodu cenného papíru, který je uskutečněn v době do tří let od nabytí.


Příklad 3) - CP v obchodním majetku


Daňové osvobození se nevztahuje na příjem z úplatného převodu cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do tří let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti. Paní Malá tedy bude muset zdanit prodej cenných papírů zahrnutých do obchodního majetku, které prodává v roce 2016, přičemž samostatnou výdělečnou činnost paní Malá ukončila teprve začátkem roku 2016 a není tak splněna podmínka časového testu.


Příklad 4) - roční příjem z prodeje CP do 100 000 Kč


Pan Černý koupil v roce 2015 cenné papíry za 40 000 Kč a v roce 2016 tyto cenné papíry prodá za 80 000 Kč. Pan Černý nebude ze zisku z prodeje cenných papírů platit daň z příjmů. V případě, že roční příjem z prodeje cenných papírů nepřesáhne 100 000 Kč, tak se z prodeje cenných papírů daň z příjmu neplatí.


Příklad 5) - zisk z prodeje CP nižší než 100 tisíc Kč, ale příjem nad 100 tisíc Kč


Paní Hájková koupila v roce 2015 cenné papíry za 80 000 Kč a tyto cenné papíry v roce 2016 prodá za 120 000 Kč. Přestože je zisk z prodeje cenných papírů 40 000 Kč (120 000 Kč - 80 000 Kč), tak bude paní Hájková zisk zdaňovat. Osvobození se vztahuje na příjem do 100 000 Kč a nikoliv na zisk. Základem daně dle § 10 zákona o dani z příjmu bude částka 40 000 Kč.


Příklad 6) - ztráta z prodeje CP


Zaměstnanec pan Nový má průměrnou hrubou měsíční mzdu 38 000 Kč. Pan Nový prodá v roce 2016 cenné papíry se ztrátou 30 000 Kč. Žádné další příjmy pan Nový nemá. Pan Nový si nemůže celkový roční základ daně za rok 2016 snížit o ztrátu z prodeje cenných papírů. Pro příjmy dle § 10 zákona o dani z příjmu platí, že základem daně je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení a jsou-li výdaje vyšší než příjmy, tak se k rozdílu nepřihlíží.


Příklad 7) - prodej některých CP se ziskem a některých CP se ztrátou


Paní Veselá nesplní tříletý časový test. V roce 2016 prodá cenné papíry A se ziskem 80 000 Kč, cenné papíry B se ziskem 40 000 Kč a cenné papíry C se ztrátou 50 000 Kč. Celkový základ daně dle § 10 bude v případě paní Veselé 70 000 Kč (80 000 Kč + 40 000 Kč - 50 000 Kč). Protože se jedná o stejný druh příjmů, tak je možné ztrátu z prodeje cenných papírů C započíst a snížit tak celkový základ daně dle § 10 zákona o dani z příjmu.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz