Prodej cenných papírů během rodičovské

29.10.2015 | Petr Gola | Investování
Do cenných papírů investují i mladé rodiny, neboť dobře promyšlená a načasovaná obchodní transakce může přinést zajímavé finanční zhodnocení. Proč nemusí některé maminky na rodičovské dovolené dodržet časový test a přitom neplatí z prodeje cenného papíru daň z příjmu?
img_172.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Z prodeje cenných papírů se nikdy neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění. Daň z příjmu fyzických osob se však při nedodržení zákonných podmínek platit musí. Kdy si není potřeba lámat hlavu s daňovými starostmi při prodeji cenných papírů?

1)      Když doba mezi nabytím a prodejem cenných papírů přesáhne tříletou zákonnou lhůtu, v takovém případě je totiž příjem z prodeje osvobozen od daně z příjmu fyzických osob bez ohledu na jeho výši.

2)      Jestliže roční příjem z prodeje cenných papírů je do 100 000 Kč, potom není potřeba zahrnout tento příjem do daňového přiznání. Limitem je však příjem, nikoliv skutečný zisk z prodeje.

 

Jestliže nejsou splněny zákonné podmínky, tak je nutné příjem z prodeje cenných papírů zdanit, tedy uvést do daňového přiznání. Příjem z prodeje je totiž příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu fyzických osob. Základem daně je přitom příjem z prodeje cenných papírů ponížený o prokazatelné výdaje. Výdajem je zejména pořizovací cena cenných papírů.

 

Kdo pořídí cenné papíry v rodině?

Ve fungujících rodinách lze zvolit, kdo cenné papíry pořídí. Jestliže je např. manželka na rodičovské dovolené a pobírá pouze rodičovský příspěvek, potom je z daňového hlediska vhodné, aby cenné papíry pořídila ona. Proč? Manželka nemá žádné vlastní zdanitelné příjmy, proto v daňovém přiznání může uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. I když jsou tedy cenné papíry prodány před vypršením tříleté lhůty nebo je příjem vyšší než 100 tisíc Kč, tak se v některých případech daň z příjmu fyzických osob neplatí nebo se platí v nižší částce než by platil manžel.

 

Praktický příklad

Paní Krejčí je na rodičovské dovolené a pobírá pouze rodičovský příspěvek. V roce 2015 má paní Krejčí příjem z prodeje cenných papírů ve výši 255 600 Kč, pořizovaní cena cenných papírů byla 90 000 Kč. Paní Krejčí prodala cenné papíry před uplynutím tříleté lhůty. Paní Krejčí tedy bude muset podat daňové přiznání za rok 2015, neboť nebude splněna některá ze zákonných podmínek pro daňové osvobození z prodeje cenných papírů. Rodičovský příspěvek se v daňovém přiznání neuvádí, neboť není zdanitelných příjmem.

Text

Částka

Příjem z prodeje CP

(dle § 10 zákona o dani z příjmu)

255 600 Kč

Související výdaje

90 000 Kč

Základ daně

165 600 Kč

(255 600 - 90 000)

Daň z příjmu

24 840 Kč

(165 600 x 15 %)

Základní sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daňová povinnost

0 Kč

(24 840 - 24 840)

vlastní výpočet autora

 

Paní Krejčí nebude platit na dani z příjmu fyzických osob nic. Přestože je daňová povinnost nulová, tak musí paní Krejčí v řádném termínu doručit na finanční úřad daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2015. Základní termín je do 1. dubna 2016. V případě, že by cenné papíry pořídil a prodal její manžel, tak by z hrubého zisku 165 600 Kč zaplatil na dani z příjmu fyzických osob 24 840 Kč (165 600 Kč x 15 %), neboť základní slevu na poplatníka vyčerpal pan Krejčí již při výpočtu své čisté mzdy ze svého zaměstnání. Pokud by např. hrubý zisk (prodejní cena - pořizovaní cena) z prodeje CP byl 210 000 Kč, potom by paní Krejčí zaplatila na dani z příjmu 6 660 Kč a pan Krejčí by zaplatil 31 500 Kč, opět by činil rozdíl ve výši daňové povinnosti 24 840 Kč.

I penzisté jsou v "daňové výhodě"

Rovněž penzisté mající pouze příjmy z prodeje cenných papírů mají nárok na uplatnění základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč za celý rok. Do zdanitelného příjmu 165 600 Kč rovněž neplatí daň z příjmu fyzických osob. Důchody totiž do roční částky 331 200 Kč nepodléhají zdanění.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz