Produkty pro bezstarostné stáří

Kdo nebude chtít slevit z dosažené životní úrovně ani po odchodu do důchodu, musí začít spořit již dnes. Státem vyplácenou penzi je třeba chápat pouze jako jeden ze zdrojů příjmu v důchodovém věku.

investovani_02_noviny_a_lupa.jpg

Produkty pro bezstarostné stáří

Po odchodu z aktivního pracovního života je třeba vždy počítat s poklesem na straně příjmů. Státem vyplácený starobní důchod zdaleka nedosahuje úrovně průměrné mzdy vyplácené před odchodem ze zaměstnání. Podle propočtů Ministerstva práce a sociálních věcí odpovídá průměrná výše vypláceného starobního důchodu 40,2 % průměrné mzdy. Podobně jako v zahraničí nelze spoléhat pouze na státem vyplácenou penzi. Pravidelné odkládání finančních prostředků na důchod po dobu pracovního života se stalo za hranicemi České republiky samozřejmostí. I přes to, že zdárné dokončení penzijní reformy je stále v nedohlednu, je výhodné začít spořit již dnes. Které produkty jsou vhodné pro vytváření finanční rezervy na stáří?

Model českého důchodového systému

V případě zdárného dokončení všech fází penzijní reformy by měl důchodový systém využívat tří pilíře, a to sociální pojištění, penzijní připojištění a individuální pojištění a spoření. První pilíř je založen na principu solidarity, kdy současní pracující svými odvody financují vyplácení penzí dnešním důchodcům. Účast na sociálním pojištění je ve většině případů povinná. Ten, kdo se nespoléhá jen na budoucí státem vyplácenou penzi, by se měl zajímat o zbývající dva pilíře. Účast na penzijním připojištění, individuálním připojištění či jiném spoření je dobrovolná. Po odchodu do penze však můžete počítat s dodatečným příjem nad rámec státem vypláceného důchodu.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes, spravujte své finance s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich finančních možností kliknutím zde

 

Penzijní připojištění v současné podobě

Penzijní připojištění je formou spoření, které je podporováno státem. Jako motivace k založení penzijního připojištění slouží především státní příspěvek a daňové zvýhodnění. Navíc někteří zaměstnavatelé poskytují příspěvek na penzijní připojištění. Pokud se každý měsíc rozhodnete uložit 500 korun a více, získáte státní podporu ve výši 150 korun (pozn.: 150 Kč je maximální výše státního příspěvku). Kdo se rozhodne spořit 1 500 korun měsíčně, získá maximum výhod, tedy nejvyšší možný státní příspěvek a odpočet od základu daně ve výši 12 000 korun za rok. Prostředky, které do penzijního připojištění vložíte, fond investuje. Pravidla investování podléhají státnímu dozoru, který vykonává Česká národní banka. Penzijní fondy mohou v současné době investovat jen do nástrojů nesoucí minimální riziko a vykazující stabilní výnosy. Investice tedy směřují převážně do státních dluhopisů, korporátních dluhopisů a termínovaných vkladových produktů. V malé míře fondy investují do pokladničních poukázek, akcií, podílových listů či nemovitostí. Investice do konzervativních cenných papírů však nemusí vyhovovat rizikověji založeným podílníkům, kteří usilují o maximální zhodnocení uložených prostředků. Na druhé straně je však penzijní připojištění ideální pro konzervativně zaměřené investory - penzijní fondy totiž nemohou připisovat záporné výnosy (pozn. nejhorší možné roční zhodnocení vložených prostředků je nula).

Zárodky penzijního spoření

V budoucnu se možná dočkáme i nového produktu, který odstraňuje často zmiňované nedostatky penzijního připojištění (např. již zmíněná konzervativnost či neoddělení majetku podílníků a akcionářů fondu). U penzijního spoření se nesetkáte s garancí nezáporného výnosu. Fond tedy bude moci investovat do rizikovějších cenných papírů, čímž může zajistit podílníkům vyšší roční výnos oproti penzijnímu připojištění. Je však třeba upozornit na to, že investice může skončit i ztrátou. Z tohoto pohledu bude penzijní spoření velmi podobné dnes nabízeným podílovým fondům. Navržené parametry penzijního spoření však nejsou schváleny. V současné době je návrh zákona o penzijním spoření projednáván. V případě přijetí zákona se budeme moci setkat se dvěma produkty, a to penzijním připojištěním v dnešní podobě a penzijním spořením.

Individuální spoření

S budováním třetího pilíře můžete začít již dnes. Rozhodnutí, zda si budete dobrovolně odkládat část současného příjmu jako rezervu na důchod, je pouze na vás. U individuálního spoření či investování nepočítejte s podporou státu. I když nezískáte žádný státní příspěvek, můžete se sami rozhodnout, kam budete investovat. Nabízí se hned několik produktů. Pro pravidelné odkládání menších částek lze využít klasické podílové fondy či investiční programy. Stačí vybrat vhodný typ fondu, který odpovídá vašemu osobnímu investičnímu profilu. O sestavení a změny v portfoliu se postará profesionální správce. Správa podílového fondu však není zadarmo. Budete se muset smířit s tím, že si investiční společnost naúčtuje každý rok poplatek za správu fondu. Pokud nechcete, aby si z vašich peněz ukrajoval správce příliš mnoho, můžete zvolit burzovně obchodované fondy (ETF). Zde jsou poplatky za správu výrazně nižší (pozn.: od 0 % do 1 %). Investiční portfolio si však budete muset sestavit z jednotlivých ETF sami, což může být pro méně zkušené investory problematické. S ETF se oproti fondům obchoduje na burze, počítejte tedy i s úhradou poplatku obchodníka s cennými papíry. Vzhledem k výši poplatku je vhodné investovat jednorázově minimálně 30 000 korun.