Profil fondu: Fond Farmacie a biotechnologie ČP INVEST

Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST je jediným akciovým podílovým fondem denominovaným v českých korunách zaměřený na akcie firem z odvětví farmacie, biotechnologie, firem vyrábějících zdravotní potřeby a firem poskytujících zdravotní služby.
img_235.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Akcie firem z výše uvedených odvětví patří dlouhodobě k těm, jejichž kurzy rostou nejrychleji a i hodnota podílového listu Fondu farmacie a biotechnologie od roku 2011 prudce roste (tento fond je nejvýkonnějším českým akciovým podílovým fondem denominovaným v české koruně za uplynulé 3 roky, druhým nejvýkonnějším českým podílovým fondem denominovaným v české koruně za uplynulých 5 let).

 

Graf vývoje hodnoty podílového listu Fondu farmacie a biotechnologie ČP INVEST za uplynulých 5 let

 

Rozložení portfolia tohoto fondu volně kopíruje „rozložení sil“ světového farmaceutického průmyslu, ve kterém hrají prim společnosti z USA (např. Pfizer, Johnson & Johnson), za kterými následují společnosti ze západní Evropy.

 

 

Struktura portfolia podílového fondu Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST

Zdroj: Infolist podílového fondu

 

V portfoliu tohoto fondu mají dominantní postavení firmy s vysokou tržní kapitalizací, pouze okrajově jsou zastoupeny firmy se střední kapitalizací a firmy s nízkou kapitalizací. Prostřednictvím investic do tohoto fondu tedy získáváte přístup k akciím zavedených světových firem z oblasti farmacie a biotechnologie, jež jsou aktivní po celém světě.

To znamená, že prostřednictvím tohoto fondu využíváte potenciálu v podobě zvyšující se dostupnosti zdravotní péče v rozvíjejících se zemích (od Indie, Číny, přes střední Východ až po Latinskou Ameriku), stejně jako potenciálu v podobě stárnoucí populace rozvinutých zemí (od Japonska přes Evropu až po Kanadu a USA).

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Spravujte své finance s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

I přes tuto diverzifikaci patří, představuje Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST dynamickou investici s vyšším stupněm rizika kolísání hodnoty investic. Doporučený investiční horizont tohoto fondu činí min. 8 let.

Pokud jde o „dostupnost“ tohoto podílového fondu, minimální výše investice činí 3 000 Kč v případě prvního jednorázového nákupu a 500 Kč v případě dalších jednorázových nákupů či pravidelných nákupů. Maximální výše vstupního poplatku činí 4 %, přičemž platí, že čím vyšší částku investujete, tím nižší poplatek platíte, viz níže.

 

Výše vstupního poplatku pro jednorázové investice v jednotlivých částkách

Výše investice

Vstupní poplatek

0 Kč - 99 999 Kč

4%

100 000 Kč - 499 999 Kč

3%

500 000 Kč - 2 999 999 Kč

2%

nad 3 000 000 Kč

1%

 

Výše správcovského poplatku činí 2,2 %, výstupní poplatek není u tohoto fondu účtován. Fond patří mezi tzv. kapitalizační podílové fondy, tj. veškeré příjmy z dividend, úrokové příjmy a další typy příjmů tento fond reinvestuje do dalších cenných papírů (tj. nejedná se o podílový fond vyplácející dividendy).

 

Závěr

Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST patří dlouhodobě k nejvýkonnějším českým akciovým podílovým fondům. V tuto chvíli Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST zároveň představuje jedinou příležitost, jak investovat do perspektivního oboru farmacie a biotechnologie. I přes menší počet titulů v portfoliu (v březnu 2015 to bylo 47 titulů) tento podílový fond dokáže zachytit potenciál napříč jednotlivými světovými regiony a zároveň eliminovat rizika vysokých propadů hodnoty podílového listu spojených s investicemi zaměřenými na vybraný region (např. západní Evropa). Tohoto fond dosahuje tím, že své prostředky investuje v obou „farmaceutických velmocích“ kterými jsou USA a západní Evropa, tak tím, že investuje převážně do velkých nadnárodních společností s celosvětovou působností.

Tento fond tedy představuje zajímavou příležitost diverzifikace akciové složky portfolia s delším investičním horizontem.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz