Pronájem a důchodové nároky

02.08.2017 | Petr Gola | Finanční plán

Pravidelný měsíční příjem z nájmu je velmi oblíbený. Výhodou je nižší zdanění oproti příjmům ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti. Na co si však dát pozor s ohledem na výpočet důchodu?

ING_18981_00276.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Z příjmů z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se neplatí sociální a zdravotní pojištění, proto je zde výhodný daňový režim. Neplacení zdravotního pojištění z nájmu však znamená, že je nutné mít vyřešen pojistný vztah u zdravotní pojišťovny. Pokud není pojistný vztah vyřešen, tak je nutné si platit měsíční  zdravotní pojištění v letošním roce jako OBZP ve výši 1 485 Kč.

Praktický příklad 1)

Paní Černá je v předčasném důchodu a má pravidelný měsíční příjem z nájmu ve výši 7 000 Kč. Protože se z příjmů z nájmu neplatí sociální pojištění, tak lze mít tento příjem i během pobírání předčasného důchodu. Předčasný důchodce totiž nemůže mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit zdravotní pojištění. Paní Černá je státním pojištěncem a zdravotní pojištění za ni platí stát.

Praktický příklad 2)

Paní Procházková má pravidelný měsíční příjem z nájmu ve výši 50 000 Kč ze zděděných nemovitostí. Vzhledem k vyššímu pravidelnému příjmu z nájmu již paní Procházková nepracuje. Paní Procházková nesplňuje žádnou ze zákonných podmínek, aby zdravotní pojištění za ni platil stát. Paní Procházková si musí sama platit zdravotní pojištění jako OBZP v měsíční částce 1 485 Kč.

Příjmy, ze kterých se neplatí sociální pojištění nemají vliv na důchodové nároky. Takový příjem tedy nezvyšuje státní důchod (ať už starobní důchod, invalidní důchod nebo pozůstalostní důchod) a  pokud v takovém období není jiný příjem, ze kterého se platí sociální pojištění nebo se dané období nehodnotí jako náhradní doba pojištění, potom se toto období nezohledňuje do doby pojištění pro důchodové účely.

 

Zákonná doba pojištění

Občané s vyššími příjmy z pronájmu nemovitosti by měli počítat s tím, že tento příjem jim státní důchod nezvýší a této skutečnosti přizpůsobit vlastní zajištění na důchod formou vybraných finančních produktů. Pro přiznání státního důchodu je nutné získat potřebnou dobu pojištění, v roce 2017 je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 33 let. Při dlouhodobém období s příjmy pouze z pronájmu může být problém se získáním potřebné doby pojištění pro přiznání starobního důchodu. Potřebná doba pojištění je nutná i k získání invalidního důchodu, kde se liší potřebná doba liší dle věku. Vždy je tedy dobré si hlídat dobu pojištění, aby mohly být státní důchody přiznány a případě si platit dobrovolné důchodové pojištění.

 

Pokračování příkladu 2)

Paní Procházková je účastna na dobrovolném důchodovém pojištění a měsíčně si platí 1 977 Kč, přihlášku podala na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Tímto krokem si paní Procházková zajistila získání potřebné doby pojištění pro přiznání starobního důchodu a případně i pro přiznání podmínky pojištění u invalidního důchodu. Vzhledem k platbě minimální částky však bude státní důchod nízký. S touto skutečností paní Procházková počítá a dostatečně si na penzi spoří a investuje vlastními finančními produkty. Paní Procházková přemýšlela, že by si platila i vyšší dobrovolné důchodové pojištění. Vzhledem k výpočtové formuli státního důchodu je však pro ni finančně výhodnější platit si minimální dobrovolné důchodové pojištění a o to více si měsíčně spořit a investovat ve vlastních finančních produktech.
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz