RBI ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2015 VYKÁZALA KONSOLIDOVANÝ ZISK VE VÝŠI 288 MILIONŮ EUR

27.08.2015 | redakce | Tiskové zprávy
První polovina roku 2015 byla ve znamení čtyř faktorů: vysoké volatility měnových kurzů, pokračujících nízkých úrokových sazeb, recese v Rusku a na Ukrajině, a také oživení ekonomik ve střední Evropě.
Raiffeisenbank_01.jpg

 • Čisté úrokové výnosy meziročně klesly o 13,9 % na 1,682 miliardy eur (1. pololetí 2014: 1,954 miliardy eur)
 • Provozní výnosy klesly o 11,0 % na 2,444 miliardy eur (1. pololetí 2014: 2,747 miliardy eur)
 • Provozní náklady klesly o 8,6 % na 1,388 miliardy eur (1. pololetí 2014: 1,519 miliardy eur)
 • Čistá tvorba opravných položek rostla o 4,3 % na 592 milionů eur (1. pololetí 2014: 568 milionů eur)
 • Zisk před zdaněním klesl o 9,8 % na 467 milionů eur (1. pololetí 2014: 518 milionů eur)
 • Zisk po zdanění klesl o 12,2 % na 326 milionů eur (1. pololetí 2014: 371 milionů eur)
 • Konsolidovaný zisk je nižší o 16,4 % a činí 288 milionů eur (1. pololetí 2014: 344 milionů eur)
 • Poměr nesplácených úvěrů je oproti stavu na konci roku 2014 vyšší o 0,6 procentního bodu a dosahuje 11,9 %
 • Poměr vlastního kapitálu na bázi Tier 1 (přechodný) je vyšší o 0,5 procentního bodu a dosahuje 11,4 %
 • Poměr vlastního kapitálu na bázi Tier 1 (plně zatížený) je vyšší o 0,7 procentního bodu a dosahuje 10,7 procent
 • Výnos na jednu akcii klesl o 20,4 % na 0,98 eur(1. pololetí 2014: 1,24 eur)

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Spravujte své finance s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Veškeré údaje jsou stanoveny na základě mezinárodních účetních standardů IFRS.

Za první pololetí roku 2015 vykázala Raiffeisen Bank International AG (RBI) zisk před zdaněním ve výši 467 milionů eur, což je o 10 % (tj. 51 milionů eur) méně, než ve srovnatelném období loňského roku. Provozní výsledek byl o 14 % nižší než loňský, a to z důvodu klesajících čistých úrokových výnosů. Vyšší výnosy z přecenění derivátů a nižší jednorázové vlivy oproti loňskému roku (např. tvorba rezervy v souvislosti se zákonem o vyrovnání v Maďarsku) však napomohly ke zlepšení zisku před zdaněním. Zisk po zdanění meziročně klesl o 12 % na 326 milionů eur. Konsolidovaný zisk za první pololetí dosáhl výše 288 milionů eur, což odpovídá poklesu o 16 %, tedy o 57 milionů eur.

„První polovina roku 2015 byla ve znamení čtyř faktorů: vysoké volatility měnových kurzů, pokračujících nízkých úrokových sazeb, recese v Rusku a na Ukrajině, a také oživení ekonomik ve střední Evropě,“ říká generální ředitel RBI Karl Sevelda a dodává: „S našimi pololetními výsledky nejsem celkově vzato tak úplně nespokojen. Zejména výrazné zlepšení našich kapitálových ukazatelů je uspokojivé.”

Průměrný počet akcií v oběhu v prvním pololetí 2015 činil 292,4 milionů (srovnatelné období v loňském roce: 278,5 milionů), což představuje výnos na jednu akcii ve výši 0,98 eur

Čisté úrokové výnosy nižší o 14 %

Provozní výnosy meziročně poklesly o 11 %, tedy o 303 milionů eur, na 2,444 miliardy eur. Tato skutečnost byla především způsobena silnými výkyvy měnových kurzů (zejména ruského rublu a ukrajinské hřivny).

Čisté úrokové výnosy za prvních šest měsíců roku 2015 meziročně klesly o 14 %, tj. o 272 milionů eur, na 1,682 miliardy eur. Vedle vlivu nižší čisté úrokové marže bylo toto také způsobeno poklesem úrokových výnosů na Ukrajině (pokles o 65 milionů eur) a v Rusku (pokles o 50 milionů eur) z důvodu měnových kurzů, a dále nesplácenými úvěry v Asii (pokles o 29 milionů eur). Čisté úrokové výnosy klesly také v Polsku, konkrétně o 34 milionů eur, z důvodu pokračujících nízkých úrokových sazeb na tamním trhu.

Provozní náklady klesly o 9 %

V porovnání se stejným obdobím loňského roku klesly provozní náklady o 131 milionů eur na 1,388 miliardy eur. Poměr provozních nákladů k provozním výnosům se nicméně zvýšil o 1,5 procentního bodu na 56,8 % zejména v důsledku nižších čistých úrokových výnosů.

Čistá tvorba opravných položek je vyšší o 4 %

V porovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostla čistá tvorba opravných položek celkem o 4 % (tedy o 24 milionů eur) na 592 milionů eur. Tento růst byl především způsoben zvýšením čisté tvorby individuálních opravných položek k úvěrům o 28 milionů eur na 583 milionů eur, přičemž čistá tvorba portfoliových opravných položek klesla o 3 miliony eur na 12 milionů eur.

Poměr vlastního kapitálu Tier 1 (plně zatížený) ve výši 10,7 %

Bez zahrnutí přechodných ustanovení dle definice CRR činil poměr vlastního kapitálu Tier 1 (plně zatížený) 10,7 % (po zahrnutí pololetních výsledků).