Regionálně zaměřené podílové fondy v roce 2015 – vyspělé trhy válcují ty rozvíjející se

Nejvýkonnějšími akciovými fondy tohoto roku jsou prozatím fondy investující na japonských finančních trzích. Dvouciferné poklesy hodnoty podílových listů vykazují v tomto roce fondy investující na rozvíjejících se trzích v Africe, Jižní a Latinské Americe.
03B27338.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Akciové podílové fondy se zaměřením na akcie japonských firem zhodnotily za období 01. 01. 2015 – 01. 09. 2015 prostředky svých podílníků o 8,90 %. Dalšími v pořadí jsou skupiny podílových fondů investující do akcií firem ze zemí vyspělé Evropy (+5,89 %) a zemí rozvíjející se Evropy (+0,94 %).

Možná překvapivě ztrácí akciové podílové fondy investující do akcií firem ze severoamerického kontinentu (tyto fondy si dlouhodobě vedly lépe než fondy se zaměřením na trhy západní Evropy), kdy hodnota investic podílníků těchto fondů v letošním roce klesla o 3,68 %.

 

Průměrné výkonnosti akciových podílových fondů s regionálním zaměřením

Zaměření

Výkonnost

Japonsko

8,90%

vyspělé trhy - Evropa

5,89%

rozvíjející se trhy - Evropa

0,94%

globální

0,31%

vyspělé trhy - globálně

-0,58%

vyspělé trhy - Asie, Pacifik

-1,48%

vyspělé trhy - Sev. Amerika

-3,68%

jednotlivé země

-8,19%

rozvíjející se trhy

-9,79%

rozvíjející se trhy - Asie

-12,52%

BRIC

-13,94%

rozvíjející se trhy - Afrika

-17,07%

rozvíjející se trhy - Jižní a Latinská Amerika

-21,50%

 

Dvouciferné poklesy hodnoty investic pocítili podílníci fondů investujících v rozvíjejících se trzích Asie, Afriky, Jižní a Latinské Ameriky. Mezi nejméně výkonné podílové fondy ve sledovaném období patřily HSBC GIF Brazil Equity (-34,97 %),  Parvest Equity Brazil (-32,92 %), Parvest Equity Indonesia (-28,61 %) a Parvest Equity Turkey (-28,09 %).

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Spravujte své finance s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Pokud jde o nejvýkonnější akciové fondy, překvapivě dobře se dařilo akciovým fondům investujícím na ruských akciových trzích (všechny sledované fondy vykázaly kladné výkonnosti). Mezi fondy s největšími nárůsty hodnot podílového listu pak najdeme i ty, jež peníze svých podílníků investují do akcií italských a belgických firem.

 

5 nejvýkonnějších akciových podílových fondů s regionálním zaměřením za sledované období

Výkonnost

Fond

ISIN

Zaměření

21,29%

Parvest Equity Russia

LU0823431720

jednotlivé země

19,60%

KBC Equity Fund Belgium

BE0129009966

jednotlivé země

18,55%

Japanese Equity

LU0119372687

Japonsko

18,49%

Italian Equity

LU0119335304

jednotlivé země

14,42%

ESPA Stock Japan

AT0000639059

Japonsko

 

Na druhou stranu, dvoucifernou výkonnost nevykázal žádný z podílových fondů investujících na trzích Severní Ameriky (nejvýkonnější fond s tímto zaměřením, Pioneer - U.S. Fundamental Growth, vykázal růst hodnoty podílového listu o 9,56 %)

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz