Rozhovor s Ing. Lucií Urválkovou o pojištění vozidel

11.02.2015 | Petr Rozkošný | Pojištění

Dnes Vám přinášíme rozhovor s Ing. Lucií Urválkou, členkou představenstva a CFO UNIQA pojišťovny (ČR) a UNIQA poisťovni (SR) o pojištění vozidel.

automobil_01_zena.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Na co mohou letos řidiči těšit, případně čeho se mají obávat, ve vztahu k povinnému ručení? Jak změnil trh růst pojistného v loňském roce?

UNIQA: Povinné ručení je dlouhodobě cenově podhodnoceno. Průměrná cena v roce 2005 činila 3.950 korun, a poté začala rok od roku klesat, přičemž v roce 2013 činila už jen 2.695 korun. To stáhlo celý segment na samou hranici rentability. Povinné ručení je třeba konsolidovat. Bodu obratu bylo dosaženo loni, kdy průměrné povinné ručení stálo 2.775 korun. Ceny dále bezpochyby porostou. Loni přibyla další povinnost, kterou musí pojišťovny plnit, a sice povinné odvody 3 % pojistného do Fondu zábrany škod. Dále musí pojišťovny hradit zásahy hasičů u nehod.

Významný zásah do hospodaření v povinném ručení znamenala účinnost nového občanského zákoníku, která zcela jinak přistupuje k náhradám škod na zdraví. Zatímco v roce 2013 se pohybovalo průměrné odškodnění za poškození zdraví okolo 400.000 korun, loni skokově vzrostlo o více než 50 % na 605.000 korun. Na více než dvojnásobek se odhaduje růst pojistného plnění za bolestné, za ztížené společenské uplatnění i jednorázové odškodnění pozůstalých.

Od Nového roku 2015 ale přišla další změna…

Ano, další zásadní změnou je zrušení příspěvků neplatičů povinného ručení do garančního fondu při České kanceláři pojistitelů. Z tohoto fondu se hradí škody na zdraví způsobené nezjištěnými vozidly a škody způsobené nepojištěnými vozidly. Hlavní část prostředků ve fondu tvořily pokuty vyměřené motoristům, kteří se závazku hradit povinné ručení vyhýbali. Nyní ho budou muset začít dotovat pojišťovny z jiných zdrojů. Očekáváme tak, že i toto opatření posvěcené parlamentem a prezidentem na přelomu roku 2014 a 2015 bude mít za následek růst cen povinného ručení o několik procent. Dalším důsledkem může být opětovný nárůst počtu nepojištěných aut.

Klesly částky, na které se řidiči kryjí?

UNIQA: Takový trend jsme nezaznamenali. Naopak více jak polovina motoristů sjednala u nás povinné ručení ve vyšší hladině limitů pojistného plnění, než jaké jsou zákonem stanovené jako minimální. Konkrétně je největší zájem o limity 50 milionů korun na majetkové škody a 60 milionů korun na újmy na zdraví. Za pozitivní považujeme i velký zájem o komfortní limity 100/100 milionů nebo 150/150 milionů korun. Vzhledem k osvětě, která provází účinnost NOZu, lze předpokládat, že tento trend zůstane stabilní.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Sjednejte si pojištění s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Jak důležitá je podle Vás pro řidiče v České republice cena?

UNIQA: Stále převládá praxe, že cena je hlavním kritériem při výběru pojišťovny. Nicméně oproti minulosti motoristé dnes zvažují i jiné aspekty. Je to dáno tím, že pojišťovny nabízí k povinnému ručení další doplňkové produkty typické dříve spíše pro havarijní pojištění. Klient může získat v povinném ručení užitečné krytí i pro své vlastní vozidlo, aniž by musel sjednávat pojištění kasko.

Dalším faktorem je rozsah a limity asistenčních služeb. Vzhledem k už poměrně dlouholeté praxi volné soutěže v povinném ručení po demonopolizaci nám také dobře funguje doporučení od jiných motoristů, kteří mají zkušenost se škodou a servisem pojišťovny. Velký podíl příchozích nových zákazníků do UNIQA dnes uvádí, že na naši společnost dostali tip od svých známých a blízkých, kteří oceňovali rychlé a korektní vyřízení škody a asistenční služby v nouzi.

Existují v oblasti povinného ručení nějaké trendy? Má např. značka vozidla vliv na výši krytí, případně počet pojistných plnění?

UNIQA: Jak už jsem uvedla, musíme počítat s tím, že minimálně v několika nadcházejících letech bude cena povinného ručení růst. Ceny budou stále více individualizované podle škodní historie a dalších parametrů řidiče. Zákazník ale dostane více doplňkových krytí i služeb.

Základními parametry výpočtu sazby je u nás v UNIQA kubatura vozu, výše limitů krytí a škody z minulosti. K tomu přistupuje také bydliště/sídlo klienta a jeho věk.

Trendem posledních let je tzv. značkové pojištění. Pojišťovny spolupracují s konkrétními značkami, vytváří pro ně individuální pojištění a vykazují tím pádem vyšší propojištěnost v daném segmentu na trhu. UNIQA takto spolupracuje s řadou automobilových značek, například s Hyundai, Mazdou nebo Suzuki.

Existují nějaké rozdíly, pokud jde o povinné ručení, v případech, kdy je pojistníkem muž a kdy je pojistníkem naopak žena?

UNIQA: V naší pojišťovně nikoli. Podle statistik jsme zjistili, že sice existují doložitelné rozdíly mezi pohlavími co do zaviněných škod, ale že se tyto charakteristiky střídají v čase. Například mladé ženy s čerstvým řidičským průkazem způsobují méně škod než jejich mužské protějšky. Naopak po třicítce se tento trend obrací a řidičky bourají relativně častěji. Nicméně průměrná výše jejich škod je v tomto období nižší.

Na trhu s pojištěním automobilů jste průkopníky se svým produktem SafeLine, jaký je o tento produkt zájem?

UNIQA: V tomto segmentu asistence jsme stále jediní na trhu, protože nikdo zatím nenabídl srovnatelný rozsah. Každý rok si pořídí telematickou asistenci UNIQA SafeLine tisíce dalších zákazníků. Máme k dispozici spolehlivou síť servisních míst po republice, která palubní jednotku do vozidel instalují a aktivují. Zájem je napříč celou populací, protože SafeLine se hodí pro všechny: rodiče čerstvých řidičů nebo rodiny s dětmi oceňují zvýšenou bezpečnost při jízdě, majitelé dražších aut zase zajištění proti krádeži a zralí řidiči nouzové tlačítko. Asistence má zkrátka velký potenciál a je skutečným vkladem do bezpečnosti posádky i auta samotného.

Registrujete již nějaké situace, kdy došlo k využití tohoto produktu (nouzové volání, vyhledání odcizeného vozu)?

UNIQA: Ano, máme za sebou už desítky úspěšných zásahů. Nalezeno a vráceno majiteli už bylo 9 vozidel, a to v řádu několika hodin po zjištění odcizení. Výjezd záchranných složek na místo nehody nebo při náhlé nevolnosti řidiče koordinovala aktivně asistenční centrála v několika desítkách případů, a vždy to znamenalo díky přesné lokalizaci a znalosti okolností na místě výrazné zrychlení pomoci. Velmi častá je i organizace technické asistence v případě defektu nebo poruchy auta na cestě.

Jaká je podle Vás budoucnost tohoto produktu?

UNIQA: Podle mého názoru je telematická asistence perspektivní právě z hlediska bezpečnosti. Pro řidiče znamená komfortní oporu, na niž se může opravdu spolehnout. Představuje optimální kombinaci techniky a odborné pomoci vyškoleného personálu. Ne nadarmo je označována UNIQA SafeLine jako „pojištění, které umí zachránit život.“ A na tom přece záleží úplně nejvíce.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz