Rozhovor s Ing. Lucií Urválkovou o životním pojištění

16.02.2015 | Petr Rozkošný | Pojištění
Jak změní pojistný trh omezení mimořádných výběrů z životního pojištění. Existují zásadní rozdíly mezi pojistným trhem v České republice a Rakousku? Nejen o tom jsme si povídali s Ing. Lucií Urválkovou, členkou představenstva a CFO UNIQA pojišťovny (ČR) a UNIQA poisťovny (SR).
PF__6400.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Pojišťovny v posledních měsících prováděly osvětu v potřebě krytí různých druhů rizik. Platí stále, že se lidé v České republice pojišťují hlavně na úrazy s tím, že na nemoci zapomínají? Je v této oblasti vidět nějaká změna trendu (rostoucí krytí rizik spojených s vážným onemocněním)?

Všeobecně v ČR stále ještě platí, že při pojišťování mají přednost majetek a auta. Život a zdraví jsou až na druhém místě. Životní pojištění přináší nyní asi 40 % veškerého vybraného pojistného na českém trhu. Vyspělý svět vykazuje opačný poměr – převažují pojištění osob, tedy hlavně životní, úrazové, a zvláště také soukromé zdravotní. To posledně jmenované je u nás v komerční sféře pořád popelkou.

Ptáte-li se na trend, velký zájem je v poslední době o pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti, při pobytu v nemocnici nebo o denní odškodné při léčení úrazu. I v souvislosti s nedávnou recesí a si řada lidí uvědomila možné následky spojené s delším výpadkem pravidelného příjmu. Také na oblast pokrytí rizika závažných onemocnění se v poslední dekádě pojišťovny soustředí a jsou schopny nabízet stále širší zabezpečení.

V případě České republiky jako celku se mluví o průměrné době trvání životního pojištění mezi 6 – 7 lety. Je to v porovnání se zeměmi západní Evropy moc nebo málo?

Vaše údaje odpovídají realitě. Životní pojištění je konstruováno jako dlouhodobý vztah obou stran, sjednávaný doslova na několik desetiletí.  Tomu odpovídá i pružnost a variabilita většiny životních programů na trhu, aby umožnily reagovat na proměnlivost života, na zásadní události, s nimiž jsme konfrontováni. Není tedy nutné smlouvy vypovídat a sjednávat jiné – stačí adaptovat dosavadní pojištění, přidat další osoby, upravit pojistné částky, doplnit či ubrat rizika – vždy podle aktuální situace. Průměrná doba existence životních smluv v ČR je tedy krajně nezdravá. V západních zemích je výrazně vyšší. Klienti u nás stále příliš často své smlouvy předčasně ruší. Přitom lze např. dočasné finanční obtíže klienta řešit úpravou smlouvy. Pokud přesto dojde k předčasné výpovědi smlouvy, klienti bohužel nezanedbatelnou část prostředků, kterou do svého životního pojištění vložili, tratí.

Varovná je také redukce počtu sjednaných smluv tohoto druhu, a to v řádu několika stovek tisíc kusů jen v minulém roce. Částečně je to samozřejmě odrazem dožití části smluv sjednaných před desetiletími v souvislosti s odchodem klientů do důchodu. Nicméně další podstatný díl úbytku jde na vrub právě předčasným ukončením pojištění se všemi neblahými důsledky pro klienta i pojišťovny.

Máte možnost porovnat rysy pojistného trhu v České republice a Rakousku, odkud Vaše společnost pochází. Existují nějaké zásadní rozdíly mezi těmito trhy v oblasti struktury krytých rizik, pojistných částek či právě doby trvání pojistné smlouvy?

Dlouhodobé soukromé zabezpečení je v Rakousku samozřejmou součástí celého systému a je přirozeně zakomponováno do výchovy i hospodaření prakticky každého jedince a každé domácnosti. U nás se tomu pořád ještě učíme. A působení našich rychle se střídajících vládních koncepcí není v tomto ohledu právě edukativní a motivující. Klienti pojišťoven ve vyspělých evropských zemích v porovnání s námi vydávají řádově více na zabezpečení proti rizikům a na zabezpečení na postproduktivní etapu života. Přitom nabídka produktů, know-how i servis pojišťoven jsou u nás srovnatelné.

O zásadních rozdílech v krytí rizik jsem se už zmínila. Obrovské částky jsou na západ od nás investovány průběžně zejména do zdraví. Zatímco u nás jsou dílčí příspěvky na léčebnou péči nebo nadstandard stále často považovány za „nemravné“, v Rakousku jsou nedílnou součástí zdravotní soustavy. Málokdo by to tam označil za nespravedlivé.

Změnily nějak trh „unisexové“ sazby?

Vliv se projevil v posledních měsících roku 2012 enormním zájmem žen o sjednání smluv s původními tarify. To byla jednorázová obchodní příležitost, jaká se už nebude opakovat. Jinak ale šlo o nepříliš složitou pojistně-matematickou úpravu tarifů, která nás nijak zvlášť nezatížila.

Samozřejmě se nezměnilo naše odborné stanovisko k opatření: unisexové sazby popírají princip odpovědné a objektivní tvorby pojistných sazeb na základě dlouhodobých a statisticky doložených trendů, a upevňují tak nezdravý prvek solidarity.

Jaký vývoj očekáváte na trhu s životním pojištěním v České republice v příštích 5 letech?

V oblasti životního pojištění bude zapotřebí pokračovat s edukací veřejnosti. Populace musí znát účel a obsah tohoto pojištění a být si vědoma, jak závažné rozhodnutí sjednání smlouvy představuje. I v této souvislosti jsme se rádi připojili k samoregulaci, jakou jsme si my pojišťovny v této oblasti uložily s účinností od Nového roku 2015. Klient od nynějška dostane nejen transparentní informace o nabízeném pojištění, jeho vývoji do budoucna a nákladových položkách, ale jednotný formát údajů napříč trhem mu umožní rovněž snazší porovnání produktů navzájem. A to je opravdu významný krok kupředu.

Máme zkušenost, že samoregulace má často lepší praktický dopad, než direktivy nařízené shora. Věříme, že i tento krok zlepší reputaci pojišťovacího sektoru v očích veřejnosti a ukáže jí, jak je potřeba se životním pojištěním nakládat.

Jak zásadní podle Vás budou omezení spojená s mimořádnými výběry z životního pojištění a daňovou uznatelností plateb na životní pojištění?

Nový režim daňové uznatelnosti smluv životního pojištění považujeme za smysluplný a správný. UNIQA nesjednávala v minulosti smlouvy umožňující často se opakující až pravidelné výběry prostředků, takže toto opatření neznamenalo dodatečnou zátěž pro oblast obchodu. Nicméně vzhledem k velmi krátkým termínům účinnosti a povinnosti informovat klienty o potřebě volby daňového režimu smluv bylo samozřejmě administrativně i finančně náročné se s tím vyrovnat.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz