Rozvíjející se trhy v roce 2016 – rozdílné více, než kdy dříve

Čím se odlišují rozvíjející se země, jimž je pro rok 2016 předpovídán růst, od těch, od kterých je dobré se v tomto roce držet v „bezpečné vzdálenosti“? Citlivost na posilování dolaru, závislost na vývozu komodit, zadlužení.

plan_06_graf_a_bryle.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Osud všech rozvíjejících zemí je spjat s:

  • vývojem úrokových sazeb v USA a výnosy amerických státních dluhopisů, kdy případný růst amerických státních dluhopisů bude tlačit na výnosy státních dluhopisů rozvíjejících se zemí (tj. výnosy těchto cenných papírů by měly růst a tím by se měla prodražovat správa dluhu).
  • ochotou amerických domácností utrácet. Peněženky amerických domácností jsou pro rozvíjející se trhy důležité přímo i nepřímo. Do první skupiny zemí (na něž mají americké domácnosti přímý vliv) patří notoricky známí exportéři jako Čína a Mexiko, do druhé pak ty země, které Čínu zásobují nerostnými surovinami.
  • schopností vypořádat se s nadměrnými kapacitami, které si rozvíjející se trhy vybudovaly v druhé polovině minulé dekády. Tj. tyto země čeká nutnost transformace trh práce a zatěžkávací zkouška pro finanční sektor (tak, jak mohou mít podniky s nadbytečnými kapacitami problémy splácet své závazky)
  • tlakem na posilování domácí měny z důvodu růstu mezd či vysoké inflace
  • cenou komodit, ať už se jedná o nerostné suroviny (Rusko – ropa, zemní plyn, Indie – uhlí, železná ruda, Jihoafrická republika – zlato, platina, železná ruda) či zemědělské produkty (Brazílie – pšenice, cukr, káva, Thajsko – rýže, ryby, dřevo)

První čistý odliv kapitálu v tomto desetiletí

V roce 2015 zažily rozvíjející se trhy jako celek první čistý odliv kapitálu v tomto desetiletí. Investoři své finance nestahují se všech zemí shodně, kapitálové toky silně ovlivňují výše uvedené faktory, přičemž v roce 2015 hrály prim kurzové pohyby (měny některých rozvíjejících se zemí oslabily v roce 2015 oproti americkému dolaru o 20 % a více) a makro ekonomický výhled. Je téměř jisté, že země s negativním výhledem pro rok 2016 budou zažívat zvýšený odliv investic. Volná likvidita by následně měla (vylučovací metodou) směřovat do USA či rozvíjejících se zemí s příznivým ekonomickým výhledem.

Je třeba více rozlišovat mezi jednotlivými rozvíjejícími se trhy

Pro investory rok 2016 připravuje výzvu v podobě nutnosti rozlišit potenciál jednotlivých rozvíjejících se zemí, protože doba, kdy jste jednou ranou trefili 2 rozvíjející se země s velmi slibným růstovým potenciálem, je pryč. Samozřejmě, rozvíjející se země nejsou vhodné k tzv. časování investic. To, že před sebou mají Brazílie, Kolumbie či Jihoafrická republika pro rok 2016 řadu výzev, neznamená, že za 3 – 5 let nemohou tyto trhy výrazně růst.

Uvedené informace rozhodně nejsou investičním doporučením. V případě, že máte zájem o sestavení individuálního investičního plánu, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na této stránce s žádostí o bezplatnou a nezávaznou konzultaci.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz